Vô Tận Đan Điền

  • Ngày đăng :
  • 2019-06-04 09:18:14
  • Tình trạng :
  • Hoàn thành
  • Views :
  • 342,880

Danh sách chương Đọc truyện


Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải có bao nhiêu đan điền đều là trời sinh sao có vậy. Nhưng, nếu có pháp quyết tu luyện tăng số đan điền lên thì sao?

Danh sách chương (3610):

1. Chương 1: Thiên Địa Tạo Hóa, Vô hạn huyết thống
2. Chương 2: Tử Ngọ Ma Cốt Kình
3. Chương 3: Nhiếp Đồng
4. Chương 4: Thiên Dục Hoa
5. Chương 5: Ẩn huyết thống
6. Chương 6: Đệ đệ?
7. Chương 7: Hoa cúc đóa khai mở
8. Chương 8: Vô tu thảo
9. Chương 9: Phiêu Miểu Tiên Tâm quyết
10. Chương 10: Bồng Hinh Tuyết Liên
11. Chương 11: Giết sạch
12. Chương 12: Liệt Hỏa đan
13. Chương 13: Tam đại đan điền
14. Chương 14: Dương Ngạn
15. Chương 15: Lừa gạt (thượng)​
16. Chương 16: Lừa gạt (hạ)​
17. Chương 17: Nhiếp Vũ
18. Chương 18: Trà trộn vào phòng đấu giá​
19. Chương 19: Dương Tuấn​
20. Chương 20: 100 vạn​
21. Chương 21: Nghiệm tư​
22. Chương 22: Trường Giang Tam điệp lãng​
23. Chương 23: Thái độ Trần gia​
24. Chương 24: Dương Ngạn Nổi giận​
25. Chương 25: Phụ tử nói chuyện (thượng)
26. Chương 26: Phụ tử nói chuyện (trung)​
27. Chương 27: Phụ tử nói chuyện (hạ)​
28. Chương 28: Sự việc đã bại lộ​
29. Chương 29: Chấp pháp đội tới​
30. Chương 30: Đánh Nhiếp Liêu tơi bời​
31. Chương 31: Tiền này của ai​
32. Chương 32: Xi tiêu thần búa
33. Chương 33: Ta là sư phụ Dương Ngạn​
34. Chương 34: Ta là sư phụ Dương Ngạn (Hạ)​
35. Chương 35: Gặp lại Yêu tộc​
36. Chương 36: Yêu hóa​
37. Chương 37: Ta chính là cái tên phế vật kia​
38. Chương 38: Lại là chấp pháp đội
39. Chương 39: Thật sự là muốn ăn đòn​
40. Chương 40: Hồi sinh hoa​
41. Chương 41: Thú Đầu Hổ​
42. Chương 42: Hoàng viêm linh thạch​
43. Chương 44: Hội nghị gia tộc​
44. Chương 45: Chỉ hươu bảo ngựa​
45. Chương 46: Chỉ hươu bảo ngựa​
46. Chương 47: Tiểu Hổ đầu thú biến dị ​
47. Chương 48: Thiếu gia! Có người tìm ngươi!​
48. Chương 49: Lễ vật từ Phủ thành chủ ​
49. Chương 50: Nhiếp Khiêm​
50. Chương 51: Hàn minh chưởng​
51. Chương 52: Sát ý
52. Chương 53: Hiệp ước
53. Chương 54: Giết chết Nhiếp Lãng
54. Chương 55: Tâm tư Lạc Khuynh Thành
55. Chương 56: 'Trang bức' không cực hạn
56. Chương 57: 'Trang Bức' không cực hạn
57. Chương 58: 'Trang bức' không cực hạn
58. Chương 59: Mắc nợ
59. Chương 60: Con rể Phủ Thành chủ
60. Chương 61: Lần thứ nhất Niết Bàn đến
61. Chương 62: Bế quan (Thượng)
62. Chương 63: Bế quan (Hạ)
63. Chương 64: Thành Cương cảnh đỉnh phong
64. Chương 65: Tứ đại gia tộc hội nghị
65. Chương 66: Bí mật tấn cấp Khí Tông
66. Chương 67: Lạc Khúc mộ (Thượng)
67. Chương 68: Lạc Khúc mộ (Hạ)
68. Chương 69: Nhiếp Cường hẳn phải chết
69. Chương 70: Toàn bộ chết là tốt rồi
70. Chương 71: Giết Nhiếp Cường
71. Chương 72: Lễ vật (Thượng)
72. Chương 73: Lễ vật (Hạ)
73. Chương 74: Yêu linh phụ thể (Thượng)
74. Chương 75: Yêu linh phụ thể (Trung)
75. Chương 76: Yêu linh phụ thể (Hạ)
76. Chương 77: Thiên phú, đan điền
77. Chương 78: Gia tộc sử
78. Chương 102: Thân ảnh dũng mãnh tiến vào trong đầu (Thượng)
79. Chương 103: Thân ảnh dũng mãnh tiến vào trong đầu (Hạ)
80. Chương 104: Truy tung sư
81. Chương 105: Ngư Tràng đoản kiếm (Thượng)
82. Chương 106: Ngư Tràng đoản kiếm (Hạ)
83. Chương 107: Yêu sủng của ta mà các ngươi cũng dám động?
84. Chương 108: La gia Thần Phong thành
85. Chương 109: Phụ mẫu (Thượng)
86. Chương 110: Phụ mẫu (Hạ)
87. Chương 111: Cửa đá đáy hồ
88. Chương 112: Nhất tượng chi lực
89. Chương 113: Phùng Tiêu khiếp sợ (Thượng)
90. Chương 114: Phùng Tiêu khiếp sợ (Hạ)
91. Chương 115: Tế đàn
92. Chương 116: Phùng Tiêu tấn cấp
93. Chương 117: Mẫu thân Lạc Khuynh Thành (Thượng)
94. Chương 118: Mẫu thân Lạc Khuynh Thành (Hạ)
95. Chương 119: Hai người hung hăng càn quấy
96. Chương 120: Ra tay giáo huấn
97. Chương 121: Sư phụ ta là Chí tôn (Thượng)
98. Chương 122: Sư phụ ta là Chí tôn (Hạ)
99. Chương 123: Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí
100. Chương 124: Trị liệu sư
101. Chương 125: Huyết Long chiến giáp (Thượng)
102. Chương 126: Huyết Long chiến giáp (Hạ)
103. Chương 127: Đại trưởng lão Dương gia
104. Chương 128: Huynh đệ
105. Chương 129: Tu luyện
106. Chương 130: Tiến vào cửa đá (Thượng)
107. Chương 131: Tiến vào cửa đá (Hạ)
108. Chương 132: Mê mang điện
109. Chương 133: Diệu dụng của Truy tung chi khí
110. Chương 134: Câu cá
111. Chương 135: Đánh lén Yêu Trữ
112. Chương 136: Đánh lén thất bại (Thượng)
113. Chương 137: Đánh lén thất bại (Hạ)
114. Chương 138: Sương mù dày đặc
115. Chương 139: Phong ấn
116. Chương 140: Tuyệt Sát đại trận
117. Chương 141: Ván cờ
118. Chương 142: Mọi người nghi hoặc
119. Chương 143: Bảo tàng (thượng)
120. Chương 144: Bảo tàng (hạ)
121. Chương 145: Phục lạy cho ta
122. Chương 146: Phản bội
123. Chương 147: Lấy một địch hai
124. Chương 148: Lãng phí
125. Chương 149: Cái chết của yêu Trữ cùng yêu Đông
126. Chương 150: Quỷ Môn Thập Tam Huyệt
127. Chương 151: Rời đi
128. Chương 152: Mười lăm ngày
129. Chương 153: Thiết Lan Nhi
130. Chương 154: Ngươi là Nhiếp Vân?
131. Chương 155: Lan Nhi
132. Chương 156: Ta có thể làm thiếp của Nhiếp Vân
133. Chương 157: Khương Du
134. Chương 158: Mệnh lệnh yêu thú
135. Chương 159: Ngươi đi đánh Ngụy Thần một chút!
136. Chương 160: Khương Du thăm dò
137. Chương 161: Kỳ thật ta là tuần thú sư
138. Chương 162: Đồng Tí Cự Viên buồn bực
139. Chương 163: Độc kế
140. Chương 164: Bầy Phong Lang
141. Chương 165: Phong Lang Vương
142. Chương 166: Thu phục Phong Lang Vương
143. Chương 167: Binh giáp cảnh hậu kỳ
144. Chương 168: Đột phá chí tôn
145. Chương 169: Táng Kiếm cốc
146. Chương 170: Yêu thú cốc?
147. Chương 171: Sơn động
148. Chương 172: Kiếm Trủng
149. Chương 173: Huyền Ngọc kiếm
150. Chương 174: Sáng tạo kiếm pháp
151. Chương 175: Sơn Xuyên Thế
152. Chương 176: Nguyên Tinh linh dịch
153. Chương 177: Hai chí tôn
154. Chương 178: Linh dịch tới tay
155. Chương 179: Thật trốn không thoát
156. Chương 180: Bắt đầu niết bàn
157. Chương 181: Lần thứ hai niết bàn thành công
158. Chương 182: Độc chiến nhị thú
159. Chương 183: Phục tùng
160. Chương 184: Tử Hoa Ngọc Ấn
161. Chương 185: Tế Bắc thành
162. Chương 186: Phân bộ dong binh đoàn
163. Chương 187: Ta là chí tôn
164. Chương 188: Đan hội
165. Chương 189: Liễu Uyên công tử
166. Chương 190: Hội giao dịch của thành chủ
167. Chương 191: Tử Hoa Ngọc Ấn xuất hiện
168. Chương 192: Cạnh tranh
169. Chương 193: Ngươi có làm hay không?
170. Chương 194: Ta muốn tỷ thí với ngươi
171. Chương 195: Luận võ
172. Chương 196: Rời đi Tế Bắc thành
173. Chương 197: Ma Y nhân
174. Chương 198: Cường giả chí tôn chiến đấu (thượng)
175. Chương 199: Cường giả chí tôn chiến đấu (hạ)
176. Chương 200: Liễu Thành Trạch chấn kinh
177. Chương 201: Mật thất ngầm
178. Chương 202: Nguyên Tinh Khí
179. Chương 203: Lưỡng Giới sơn
180. Chương 204: Quay về Lạc Thủy thành
181. Chương 205: Trong nhà biến cố
182. Chương 206: Trong nhà biến cố (trung)
183. Chương 207: Trong nhà biến cố (hạ)
184. Chương 208: Ám sát sư
185. Chương 209: Biến cố Lạc Thủy thành
186. Chương 210: Trước khi rời đi
187. Chương 211: Thần Phong thành
188. Chương 212: Hỏi thăm
189. Chương 213: Bái kiến
190. Chương 214: Ai là thiếu não?
191. Chương 215: Bách Hoa tông chủ
192. Chương 216: Một kiếm đánh bại
193. Chương 217: Truyền thụ pháp quyết
194. Chương 218: Hợp tác
195. Chương 219: Tổng bộ Thiết Nham dong binh đoàn
196. Chương 220: Nguy cơ của dong binh đoàn (Thượng)
197. Chương 221: Nguy cơ của dong binh đoàn (trung)
198. Chương 222: Nguy cơ của dong binh đoàn (hạ)
199. Chương 223: Ra tay
200. Chương 224: Muốn chạy trốn? Trốn chỗ nào!
201. Chương 225: Thu phục chí tôn
202. Chương 226: Huyết mạch tiến hóa lần thứ ba
203. Chương 227: Mười đại đan điền
204. Chương 228: Đại hôn
205. Chương 229: Hôn lễ
206. Chương 230: Ấu đả Triệu Huân
207. Chương 231: Đại Lực sư
208. Chương 232: Ngọc chi kiếm đáng sợ
209. Chương 233: Đại Lực đan điền
210. Chương 234: Đai chiến ba đại cao thủ (1)
211. Chương 235: Đai chiến ba đại cao thủ (2)
212. Chương 236: Vân Vương
213. Chương 237: Hóa Vân Tông
214. Chương 238: Hai nữ
215. Chương 239: Thích khách công hội
216. Chương 240: Tin dữ (1)
217. Chương 241: Tin dữ (1)
218. Chương 242: Âm mưu
219. Chương 243: Thế cục đại lục
220. Chương 244: Âm Mai Yêu tộc
221. Chương 245: Trở lại thành Lạc Thủy
222. Chương 246: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Thượng)
223. Chương 247: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Trung) (1)
224. Chương 248: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Trung) (2)
225. Chương 249: Máu nhuộm Lạc Thủy hà (Hạ)
226. Chương 250: Lạc Đỉnh Sơn
227. Chương 251: Âm Dương Thứ Sát Tuyệt Diệt Đại Trận (1)
228. Chương 252: Âm Dương Thứ Sát Tuyệt Diệt Đại Trận (2)
229. Chương 253: Thích khách công hội bị diệt
230. Chương 254: Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp (1)
231. Chương 255: Phong Linh Thiên Dực Đại Pháp (2)
232. Chương 256: Phong Dụ cường đại
233. Chương 257: Di Hoằng
234. Chương 258: Ám kình
235. Chương 259: Một kiếm quyết định (Thượng) (1)
236. Chương 260: Một kiếm quyết định (Thượng) (2)
237. Chương 261: Không đề
238. Chương 262: Cầu được chết (1)
239. Chương 263: Cầu được chết (2)
240. Chương 264: Phá thành
241. Chương 265: Phản loạn
242. Chương 266: Một cũng không lưu (1)
243. Chương 267: Một cũng không lưu
244. Chương 268: Nhà giam
245. Chương 269: Cường đại
246. Chương 270: Bảo khố Di Thiên Tông
247. Chương 271: Ngươi là bệ hạ? (1)
248. Chương 272: Ngươi là bệ hạ? (2)
249. Chương 273: Thoát Thai Tẩy Cốt Đan
250. Chương 274: Nhân tâm không cổ
251. Chương 275: Mê đoàn (1)
252. Chương 276: Mê đoàn (2)
253. Chương 277: Yêu Thánh Cổ Khư
254. Chương 278: Tưởng thủy sư
255. Chương 279: Thành Thiên Tinh (1)
256. Chương 280: Thành Thiên Tinh (2)
257. Chương 281: Hội tụ
258. Chương 282: Phân phối lợi ích (1)
259. Chương 283: Phân phối lợi ích (2)
260. Chương 284: Tự kỷ cần ăn đòn
261. Chương 285: Tư thế mập mờ
262. Chương 286: Ám Kim Hàn Lưu (1)
263. Chương 287: Ám Kim Hàn Lưu (2)
264. Chương 288: Yêu Sí Vân Giáp Thú
265. Chương 289: Đánh chết thú vương (Thượng) (1)
266. Chương 290: Đánh chết thú vương (Thượng) (2)
267. Chương 291: Kích sát thú vương (Hạ)
268. Chương 292: Cửu Minh Hàn Châu
269. Chương 293: Bí mật
270. Chương 294: Ngươi đi dẫn đường (1)
271. Chương 295: Ngươi đi dẫn đường (2)
272. Chương 296: Cửu Tâm Yêu Quả Thụ
273. Chương 297: Thất hoàng tử (1)
274. Chương 298: Thất hoàng tử (2)
275. Chương 299: Cửu Tâm Liên
276. Chương 300: Chiến thắng Tâm Ma
277. Chương 301: Ngụy trang
278. Chương 302: Đứng thành hàng
279. Chương 303: Linh hồn chi đạo
280. Chương 304: Giá họa (1)
281. Chương 305: Giá họa (2)
282. Chương 306: Ba điều kiện
283. Chương 307: Ra tay
284. Chương 308: Đánh chết Thất hoàng tử
285. Chương 309: Thu làm nô tài
286. Chương 310: Huyết Tự Đại Kim Chú
287. Chương 311: Âu Dương Thành
288. Chương 312: Thu lấy Cổ thi (1)
289. Chương 313: Thu lấy Cổ thi (2)
290. Chương 314: Hai đại cao thủ
291. Chương 315: Huyết đồng sư (1)
292. Chương 316: Huyết đồng sư (2)
293. Chương 317: Luyện hóa thi thể
294. Chương 318: So thử một chút
295. Chương 319: Hoàng tử chấp pháp đội (1)
296. Chương 320: Hoàng tử chấp pháp đội (2)
297. Chương 321: Phản bội
298. Chương 322: Thiên Huyễn Ma Tiên Kình
299. Chương 323: Hoang Cổ Thông Thiên trận
300. Chương 324: Trừng phạt
301. Chương 325: Tập thể tấn chức
302. Chương 326: Bí Cảnh tiềm lực bảng (1)
303. Chương 327: Bí Cảnh tiềm lực bảng (2)
304. Chương 328: Tu Du Tẩu
305. Chương 329: Linh hồn đẳng cấp
306. Chương 330: Bí Cảnh yêu sủng
307. Chương 331: An bài
308. Chương 332: Đệ đệ tin tức (1)
309. Chương 333: Đệ đệ tin tức
310. Chương 334: Hấp dẫn
311. Chương 335: Xuất phát
312. Chương 336: Tử Quỳnh sơn mạch
313. Chương 337: Ngụy Trang sư
314. Chương 338: Niên Cung Đại Hội
315. Chương 339: Trung phẩm linh thạch
316. Chương 340: Kỳ Hoàng (1)
317. Chương 341: Kỳ Hoàng (2)
318. Chương 342: Nhiệm vụ
319. Chương 343: Khí Hải Đại viên mãn (thượng)
320. Chương 344: Khí Hải Đại viên mãn (hạ)
321. Chương 345: Bị phát hiện
322. Chương 346: Giúp Khuynh Thành thăng cấp
323. Chương 347: Giúp Khuynh Thành thăng cấp
324. Chương 348: Phiền não của Bách Hoa Tu (thượng)
325. Chương 349: Phiền não của Bách Hoa Tu (hạ)
326. Chương 350: Đế Lâm biệt viện
327. Chương 351: Đại hoàng tử
328. Chương 352: Bích lão
329. Chương 353: Yến hội
330. Chương 354: Nhiếp Vân vô địch (thượng)
331. Chương 355: Nhiếp Vô Địch (Trung)
332. Chương 356: Nhiếp Vô Địch (Hạ)
333. Chương 357: Tin tức chuẩn xác của phụ thân (Thượng)
334. Chương 358: Tin tức chuẩn xác của phụ thân (trung)
335. Chương 359: Tin tức chuẩn xác của phụ thân (hạ)
336. Chương 360: Hoài Nam Vương
337. Chương 361: Một cái tát
338. Chương 362: Một cái tát!
339. Chương 363: Tế thai cửu cung đồng tâm
340. Chương 364: Tế thai cửu cung đồng tâm (2)
341. Chương 365: Gặp lại Nhiếp Đồng (1)
342. Chương 366: Gặp lại Nhiếp Đồng (2)
343. Chương 367: Đột phá bí cảnh? (1)
344. Chương 368: Đột phá bí cảnh? (2)
345. Chương 369: Ai là ca ca?
346. Chương 370: Quá trình bị bắt
347. Chương 371: Thiên Thần hội
348. Chương 372: Gặp cha mẹ (1)
349. Chương 373: Gặp cha mẹ (2)
350. Chương 374: Thiên Nhãn sư
351. Chương 375: Tìm hoàng quan (thượng)
352. Chương 376: Tìm hoàng quan (hạ)
353. Chương 377: Lại diễn sinh đan điền
354. Chương 378: Huyết mạch linh cấp
355. Chương 379: Thu! Thu! Thu!
356. Chương 380: Ta có ý kiến
357. Chương 381: Vụ Khí chiểu trạch (Đầm lầy sương mù)
358. Chương 382: Dọa
359. Chương 383: Thiên Cơ truyền tấn cáp
360. Chương 384: Chiểu trạch hoàng phong
361. Chương 385: Phát tài
362. Chương 386: Chí tôn hậu kỳ
363. Chương 387: Các ngươi chậm rãi giết, ta nghỉ một lát
364. Chương 388: Tát hay không tát?
365. Chương 389: Để Nhiếp Đồng tới đi (thượng)
366. Chương 390: Để Nhiếp Đồng tới đi (hạ)
367. Chương 391: Địa Ngục Phá Cốt Sa
368. Chương 392: Địa Ngục Phá Cốt Sa (hạ)
369. Chương 393: Phế vật mà thôi
370. Chương 394: Ngươi cùng tiểu Đồng chiến một trận
371. Chương 395: Tiến vào ngoại điện
372. Chương 396: Binh chia hai đường
373. Chương 397: Sinh Tử Mê Huyễn khí
374. Chương 398: Đi ra ngoại điện
375. Chương 399: Không muốn đi ra ảo cảnh
376. Chương 400: Thuần Chân Huyễn Linh thạch
377. Chương 401: Đồng giáp khôi lỗi
378. Chương 402: Bích họa
379. Chương 403: Kiếm ý
380. Chương 404: Đơn giản như vậy?
381. Chương 405: Động phủ chi tâm
382. Chương 406: Thương nghị đối sách
383. Chương 407: Nhẫn
384. Chương 408: Huynh đệ!
385. Chương 409: Diệt tộc (1)
386. Chương 410: Diệt tộc (2)
387. Chương 411: Thủy Linh Châu (1)
388. Chương 412: Thủy Linh Châu (2)
389. Chương 413: Kiền Khánh Tông
390. Chương 414: Linh cấp trung kỳ (thượng) (1)
391. Chương 415: Linh cấp trung kỳ (thượng) (2)
392. Chương 416: Linh cấp trung kỳ (trung)
393. Chương 417: Linh cấp trung kỳ (hạ)
394. Chương 418: Đánh lên Kiền Khánh Tông (1)
395. Chương 419: Đánh lên Kiền Khánh Tông (2)
396. Chương 420: Linh Tê Tuyền Thủy (1)
397. Chương 421: Linh Tê Tuyền Thủy (2)
398. Chương 422: Cổ Thành
399. Chương 423: Ngũ đại Sơn Trang (1)
400. Chương 424: Ngũ đại Sơn Trang
401. Chương 425: Làm cho hắn cũng quỳ xuống
402. Chương 426: Mộ Kiệt (1)
403. Chương 427: Mộ Kiệt (2)
404. Chương 428: Trang chủ
405. Chương 429: Mộ Ải Sơn (1)
406. Chương 430: Mộ Ải Sơn (2)
407. Chương 431: Tử vong thí luyện (1)
408. Chương 432: Tử vong thí luyện (2)
409. Chương 433: Trang chủ âm mưu (1)
410. Chương 434: Trang chủ âm mưu (2)
411. Chương 435: Tra xét bảo tàng
412. Chương 436: Ăn cắp bảo tàng (thượng) (1)
413. Chương 437: Ăn cắp bảo tàng (thượng) (2)
414. Chương 438: Ăn cắp bảo tàng (hạ)
415. Chương 439: Phát huy (1)
416. Chương 440: Phát huy (2)
417. Chương 441: Tìm tới tận cửa rồi (1)
418. Chương 442: Tìm tới tận cửa rồi (2)
419. Chương 443: Họa thủy đông dẫn
420. Chương 444: Công phu sư tử ngoạm (1)
421. Chương 445: Công phu sư tử ngoạm (2)
422. Chương 446: Độ phù hợp (1)
423. Chương 447: Độ phù hợp (2)
424. Chương 448: Thí nghiệm
425. Chương 449: Đệ đệ có cổ quái (1)
426. Chương 450: Đệ đệ có cổ quái (2)
427. Chương 451: Thánh Linh đệ tử đại tái mở ra (1)
428. Chương 452: Thánh Linh đệ tử đại tái mở ra (2)
429. Chương 453: Linh Tê Thiên Cung
430. Chương 454: Ảo cảnh đáng sợ (1)
431. Chương 455: Ảo cảnh đáng sợ (2)
432. Chương 456: Hư Linh thạch (1)
433. Chương 457: Hư Linh thạch (2)
434. Chương 458: Nhận chủ
435. Chương 459: Thôn tính linh lực (1)
436. Chương 460: Thôn tính linh lực (2)
437. Chương 461: Quay về Thần Phong thành (1)
438. Chương 462: Quay về Thần Phong thành (2)
439. Chương 463: Rời đi (1)
440. Chương 464: Rời đi (2)
441. Chương 465: Phù Thiên Đại Lục (1)
442. Chương 466: Phù Thiên Đại Lục (2)
443. Chương 467: Tiểu thư
444. Chương 468: Sơ hở ở đâu? (1)
445. Chương 469: Sơ hở ở đâu? (2)
446. Chương 470: Ra tay
447. Chương 471: Mượn hơi (1)
448. Chương 472: Mượn hơi (2)
449. Chương 473: Vinh Thiên Thành thành chủ (1)
450. Chương 474: Vinh Thiên Thành thành chủ (2)
451. Chương 475: Diễm Hỏa Sư (1)
452. Chương 476: Diễm Hỏa Sư (2)
453. Chương 477: Diễm Hỏa Sư (3)
454. Chương 478: Đứng hàng thứ 18 (1)
455. Chương 479: Đứng hàng thứ 18 (2)
456. Chương 480: Hấp thu quá nhanh (1)
457. Chương 481: Hấp thu quá nhanh (2)
458. Chương 482: Giang Du
459. Chương 483: Đại chiến Bất Hủ Cảnh (1)
460. Chương 484: Đại chiến Bất Hủ Cảnh (2)
461. Chương 485: Đưa tiền chuộc đây (1)
462. Chương 486: Đưa tiền chuộc đây (2)
463. Chương 487: Kình Thiên Toa
464. Chương 488: Bày binh bố trận (1)
465. Chương 489: Bày binh bố trận (2)
466. Chương 490: Trúng kế
467. Chương 491: Nguy hiểm! Nguy hiểm! (1)
468. Chương 492: Nguy hiểm! Nguy hiểm! (2)
469. Chương 493: Nguy hiểm! Nguy hiểm! (3)
470. Chương 494: Thủy tinh cầu
471. Chương 495: Hỏa diễm đáng sợ (1)
472. Chương 496: Hỏa diễm đáng sợ (2)
473. Chương 497: Nghiễm Minh Tử
474. Chương 498: Siêu cấp cao thủ (1)
475. Chương 499: Siêu cấp cao thủ (2)
476. Chương 500: Lần thứ ba niết bàn (Thượng) (1)
477. Chương 501: Lần thứ ba niết bàn (Thượng) (2)
478. Chương 502: Lần thứ ba Niết bàn (Trung)
479. Chương 503: Lần thứ ba Niết bàn (Hạ) (1)
480. Chương 504: Lần thứ ba Niết bàn (Hạ) (2)
481. Chương 505: Ma Ha thần chưởng (Thượng) (1)
482. Chương 506: Ma Ha thần chưởng (Thượng) (2)
483. Chương 507: Ma ha thần chưởng (Hạ)
484. Chương 508: Lời khuyên, cảnh báo của Nghiễm Minh Tử (1)
485. Chương 509: Lời khuyên, cảnh báo của Nghiễm Minh Tử (2)
486. Chương 510: Bạch Nham thành (1)
487. Chương 511: Bạch Nham thành (2)
488. Chương 512: Cùng lên giường a (1)
489. Chương 513: Cùng lên giường a (2)
490. Chương 514: Tài phú (1)
491. Chương 515: Tài phú (2)
492. Chương 516: Tấn chức tập thể (Thượng)
493. Chương 517: Tập thể tấn chức (Hạ) (1)
494. Chương 518: Tập thể tấn chức (Hạ) (2)
495. Chương 519: Long cốt thần châu (1)
496. Chương 520: Long cốt thần châu (2)
497. Chương 521: Độc thủ quyền trượng
498. Chương 522: Yêu Khánh
499. Chương 523: Đấu giá Linh hồn thể (1)
500. Chương 524: Đấu giá Linh hồn thể (2)
501. Chương 525: Âm mưu đấu giá hội
502. Chương 526: Hồn
503. Chương 527: Tâm mạch huyết tế
504. Chương 528: Nàng gọi là Nhan Chi (1)
505. Chương 529: Nàng gọi là Nhan Chi (2)
506. Chương 530: Muốn chơi ta? Ta chơi chết các ngươi (Thượng)
507. Chương 531: Muốn chơi ta? Ta chơi chết các ngươi (Hạ) (1)
508. Chương 532: Muốn chơi ta? Ta chơi chết các ngươi (Hạ) (2)
509. Chương 533: Đánh xa ta lợi hại hơn
510. Chương 534: Di thần tông (1)
511. Chương 535: Di thần tông (2)
512. Chương 536: Là hắn?
513. Chương 537: Ra tay (1)
514. Chương 538: Ra tay (2)
515. Chương 539: Người Nguyên Tâm Tông tới (1)
516. Chương 540: Người Nguyên Tâm Tông tới
517. Chương 541: Ta thành toàn cho ngươi
518. Chương 542: Dịch Thanh lột xác (1)
519. Chương 543: Dịch Thanh lột xác (2)
520. Chương 544: Đan điền thứ năm lạ mắt
521. Chương 545: Nguyên Tâm tông (1)
522. Chương 546: Nguyên Tâm tông (2)
523. Chương 547: Tàng Thư Các
524. Chương 548: Đặc sứ (1)
525. Chương 549: Đặc sứ (2)
526. Chương 550: Thân phận bại lộ (Thượng)
527. Chương 551: Thân phận bạo lộ (Hạ) (1)
528. Chương 552: Thân phận bạo lộ (Hạ) (2)
529. Chương 553: Chưởng giáo ấn (1)
530. Chương 554: Chưởng giáo ấn (2)
531. Chương 555: Xem như ngươi lợi hại (Thượng)
532. Chương 556: Xem như ngươi lợi hại (Trung) (1)
533. Chương 557: Xem như ngươi lợi hại (Trung) (2)
534. Chương 558: Xem như ngươi lợi hại (Hạ) (1)
535. Chương 559: Xem như ngươi lợi hại (Hạ) (2)
536. Chương 560: Tình yêu của Thiên Huyễn (1)
537. Chương 561: Tình yêu của Thiên Huyễn (2)
538. Chương 562: Kiếp trước kiếp này (1)
539. Chương 563: Kiếp trước kiếp này (2)
540. Chương 564: Kim cương lưu ly thể
541. Chương 565: Chạy trối chết (1)
542. Chương 566: Chạy trối chết (2)
543. Chương 567: Tâm ngoan thủ lạt (1)
544. Chương 568: Tâm ngoan thủ lạt (2)
545. Chương 569: Nguy cơ
546. Chương 570: Giết chết toàn bộ (Thượng) (1)
547. Chương 571: Giết chết toàn bộ (Thượng) (2)
548. Chương 572: Giết chết toàn bộ (Hạ) (1)
549. Chương 573: Giết chết toàn bộ (Hạ) (2)
550. Chương 574: Không cẩn thận đã đột phá (1)
551. Chương 575: Không cẩn thận đã đột phá (2)
552. Chương 576: Hung danh lan truyền Phù Thiên
553. Chương 577: Bát đại tông môn (1)
554. Chương 578: Bát đại tông môn (2)
555. Chương 579: Bãi Vĩ Cốc (1)
556. Chương 580: Bãi Vĩ Cốc (2)
557. Chương 581: So kiếm đoạt soái
558. Chương 582: So kiếm đoạt soái (trung) (1)
559. Chương 583: So kiếm đoạt soái (trung) (2)
560. Chương 584: So kiếm đoạt soái (hạ) (1)
561. Chương 585: So kiếm đoạt soái (hạ) (2)
562. Chương 586: Cái đồ Chơi gì
563. Chương 587: Dạy ngươi kiếm pháp
564. Chương 588: 3 bái
565. Chương 589: Huyết U Ma Nấm (1)
566. Chương 590: Huyết U Ma Nấm (2)
567. Chương 591: Yêu Xích
568. Chương 592: Tuyệt thế độc thai (1)
569. Chương 593: Tuyệt thế độc thai (2)
570. Chương 594: Xưng là Độc sư (1)
571. Chương 595: Xưng là Độc sư (2)
572. Chương 596: Chạy ra
573. Chương 597: Tử Hoa Động Phủ đệ tam điện
574. Chương 598: Di Thần Tông quyết định (thượng) (1)
575. Chương 599: Di Thần Tông quyết định (thượng) (2)
576. Chương 600: Di Thần Tông quyết định (hạ) (1)
577. Chương 601: Di Thần Tông quyết định (hạ) (2)
578. Chương 602: Ký Vẫn Thành
579. Chương 603: Vào thành
580. Chương 604: Ký Vẫn Lâu (1)
581. Chương 605: Ký vẫn lâu (2)
582. Chương 606: Việc buôn bán
583. Chương 607: Di giang
584. Chương 608: Long lân địa ấn (1)
585. Chương 609: Long lân địa ấn (2)
586. Chương 610: Long tộc hậu duệ
587. Chương 611: Mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch (1)
588. Chương 612: Mấy vạn khối tuyệt phẩm linh thạch (2)
589. Chương 613: Tiên tử (thượng)
590. Chương 614: Tiên tử (trung)
591. Chương 615: Tiên tử (hạ)
592. Chương 616: Ngư võng trận
593. Chương 617: Ăn cắp bách hành thảo (1)
594. Chương 618: Ăn cắp bách hành thảo
595. Chương 619: U minh tam xoa kích
596. Chương 620: Ngươi lại bất tỉnh một lần
597. Chương 621: Tính toán mệnh ta khổ (1)
598. Chương 622: Tính toán mệnh ta khổ
599. Chương 623: Thôn phệ linh lung thiên tâm, đột phá!
600. Chương 624: Ta không là xử nam rồi hả?
601. Chương 625: Giúp ngươi che dấu
602. Chương 626: Hợp tác
603. Chương 627: Đánh chết lạc thiên ma tôn (thượng)
604. Chương 628: Đánh chết lạc thiên ma tôn (trung) (1)
605. Chương 629: Đánh chết lạc thiên ma tôn (trung) (2)
606. Chương 630: Đánh chết lạc thiên ma tôn (hạ)
607. Chương 631: Thiên phú đặc thù
608. Chương 632: Dịch thanh khảo hạch (thượng)
609. Chương 633: Dịch thanh khảo hạch (hạ)
610. Chương 634: Tiên tông thịnh hội
611. Chương 635: Chất vấn (thượng)
612. Chương 636: Chất vấn (hạ) (1)
613. Chương 637: Chất vấn (hạ) (2)
614. Chương 638: Nam nhân ta gọi nhiếp vân
615. Chương 639: Nón xanh
616. Chương 640: Quái vật
617. Chương 641: Một quyền đánh chết (thượng)
618. Chương 642: Một quyền đánh chết (trung)
619. Chương 643: Một quyền đánh chết (hạ)
620. Chương 644: Di Hoa âm mưu (thượng)
621. Chương 645: Di Hoa âm mưu (hạ)
622. Chương 646: Linh Lung tông chủ thỉnh cầu (thượng)
623. Chương 647: Linh Lung tông chủ thỉnh cầu (hạ)
624. Chương 648: Bách Diệp thành
625. Chương 649: Tửu quỷ
626. Chương 650: Ta toán mệnh cho ngươi đi!
627. Chương 651: Nhiếp Vân là bại hoại
628. Chương 652: Thiên U cốc
629. Chương 653: Yêu La U Minh vực
630. Chương 654: Gặp lại Diệp Kiếm Tinh
631. Chương 655: Kiếm Thần thí luyện
632. Chương 656: Cướp đoạt cùng tu luyện
633. Chương 657: Nhất chỉ đạn vỡ
634. Chương 658: Phạm Vân kiếm thuật
635. Chương 659: Ánh mắt các trưởng lão
636. Chương 660: Tiến vào Thiên U cốc
637. Chương 661: Thanh đồng quan tài
638. Chương 662: Đại La Thiên Kiếm Thần phong ấn
639. Chương 663: Tiến vào Yêu La U Minh vực
640. Chương 664: Đại Bi Thất Tiên kiếm
641. Chương 665: Đại Bi Thất Tiên kiếm (hạ)
642. Chương 666: Sư thúc
643. Chương 667: Yêu Hồ Tộc
644. Chương 668: Linh Tư Huyền Điếu
645. Chương 669: Huyết Linh tinh phách
646. Chương 670: Tạ trương huệ tử
647. Chương 671: Đoạt linh
648. Chương 672: Bảo hộ cả đời (một)
649. Chương 673: Bảo hộ cả đời (hai)
650. Chương 674: Bảo hộ cả đời (ba)
651. Chương 675: Bảo hộ cả đời (bốn)
652. Chương 676: Bảo hộ cả đời (năm)
653. Chương 677: Ngươi là nhiếp vân đi!
654. Chương 678: U minh kiếm chỉ dẫn
655. Chương 679: Thực lực sở dương công tử
656. Chương 680: Ngươi là độc sư?
657. Chương 681: Diệp kiếm tinh quyết định
658. Chương 682: Đối chiến
659. Chương 683: Trộm đi
660. Chương 684: Nguyên tắc của diệp kiếm tinh
661. Chương 685: Hồn ấn ngọc kiếm
662. Chương 686: Tiếp tục trộm (một)
663. Chương 687: Tiếp tục trộm (hai)
664. Chương 688: Lại trộm (3)
665. Chương 689: Lại trộm (4)
666. Chương 690: Lại trộm (5)
667. Chương 691: Phá Trần Tuyệt Sát Kiếm Thuật
668. Chương 692: Thí luyện chấm dứt
669. Chương 693: Rung động
670. Chương 694: 10 danh ngạch (1)
671. Chương 695: 10 danh ngạch (2)
672. Chương 696: Kiếm Linh Phong
673. Chương 697: Hợp mưu (thượng)
674. Chương 698: Hợp mưu (hạ)
675. Chương 699: Hỏa Diễm Độc Giác Thú
676. Chương 700: Hỏa Diễm Độc Giác Thú (hạ)
677. Chương 701: Quỷ tham tài (1)
678. Chương 702: Quỷ tham tài (2)
679. Chương 703: Chích Diễm Hỏa Duẩn
680. Chương 704: Tham tài quỷ (hạ)
681. Chương 705: Cùng chết?
682. Chương 706: Đã đến thì chớ đi
683. Chương 707: Kim Chu Thảo đến tay
684. Chương 708: Tranh đoạt
685. Chương 709: Chấm dứt
686. Chương 710: Khách quý (1)
687. Chương 711: Khách quý (2)
688. Chương 712: Kiếm Thần điện
689. Chương 713: Tính toán điểm cống hiến
690. Chương 714: Ta có chứng cớ
691. Chương 715: Chứng minh
692. Chương 716: Kiếm tâm khảo hạch (thượng) (1)
693. Chương 717: Kiếm tâm khảo hạch (thượng) (2)
694. Chương 718: Kiếm tâm khảo hạch (hạ)
695. Chương 719: Quán quân (thượng) (1)
696. Chương 720: Quán quân (thượng) (2)
697. Chương 721: Quán quân (hạ) (1)
698. Chương 722: Quán quân (hạ) (2)
699. Chương 723: Con của cố nhân
700. Chương 724: Ngân Kiếm Thạch (1)
701. Chương 725: Ngân Kiếm Thạch (2)
702. Chương 726: Kiếm chi thông đạo (1)
703. Chương 727: Kiếm chi thông đạo (2)
704. Chương 728: Ai trộm (thượng)
705. Chương 729: Ai trộm (hạ) (1)
706. Chương 730: Ai trộm (hạ) (2)
707. Chương 731: Vu hãm
708. Chương 732: Cơ hội chạy trốn (1)
709. Chương 733: Cơ hội chạy trốn (2)
710. Chương 734: Thành công chạy ra (1)
711. Chương 735: Thành công chạy ra (2)
712. Chương 736: Hai đại cao thủ (1)
713. Chương 737: Hai đại cao thủ (2)
714. Chương 738: Là bọn hắn?
715. Chương 739: Tâm Kiếm (1)
716. Chương 740: Tâm Kiếm (2)
717. Chương 741: Tuyệt thế cao thủ (thượng) (1)
718. Chương 742: Tuyệt thế cao thủ (thượng)(2)
719. Chương 743: Tuyệt thế cao thủ (hạ)
720. Chương 744: Luyện chế Tuyệt Thế đan (1)
721. Chương 745: Luyện chế Tuyệt Thế đan (2)
722. Chương 746: Lôi Đình Kim Thân
723. Chương 747: Linh cấp đỉnh phong (1)
724. Chương 748: Linh cấp đỉnh phong (2)
725. Chương 749: Di Tĩnh (1)
726. Chương 750: Di Tĩnh
727. Chương 751: Bế sinh tử quan (1)
728. Chương 752: Bế sinh tử quan (2)
729. Chương 753: Quay trở lại Kiếm Thần Tông
730. Chương 754: Lẫn vào Kiếm Chi Đại Điện (1)
731. Chương 755: Lẫn vào Kiếm Chi Đại Điện (2)
732. Chương 756: Thông Thiên Kiếm Linh đại trận (1)
733. Chương 757: Thông Thiên Kiếm Linh đại trận (2)
734. Chương 758: Kiếm đạo chi khí (1)
735. Chương 759: Kiếm đạo chi khí (2)
736. Chương 760: Thiên phú bài danh top mười
737. Chương 761: Hình thái đan điền
738. Chương 762: Kiếm đạo sư (1)
739. Chương 763: Kiếm đạo sư (2)
740. Chương 764: Phòng ngự sư (1)
741. Chương 765: Phòng ngự sư (2)
742. Chương 766: Bắt Ứng Long (1)
743. Chương 767: Bắt Ứng Long (2)
744. Chương 768: Trộm Kiếm Thần Chi Kiếm
745. Chương 769: Vân Huyên ôn nhu (1)
746. Chương 770: Vân Huyên ôn nhu (2)
747. Chương 771: Nhiếp Vân đã tới nơi đây (1)
748. Chương 772: Nhiếp Vân đã tới nơi đây (2)
749. Chương 773: Tâm cơ đáng sợ
750. Chương 774: Hết sức chân thành trung tâm (1)
751. Chương 775: Hết sức chân thành trung tâm (2)
752. Chương 776: Giao phong mưu trí (1)
753. Chương 777: Giao phong mưu trí (2)
754. Chương 778: Giao phong mưu trí (3)
755. Chương 779: Tụ Hồn Đăng (1)
756. Chương 780: Tụ Hồn Đăng (2)
757. Chương 781: Tụ Hồn Đăng (3)
758. Chương 782: Thẩm vấn Ứng Long (Thượng)
759. Chương 783: Thẩm vấn Ứng Long (Hạ) (1)
760. Chương 784: Thẩm vấn Ứng Long (Hạ) (2)
761. Chương 785: Hắc Nham tấn cấp
762. Chương 786: Kim Ti Huyễn Tâm Cổ (1)
763. Chương 787: Kim Ti Huyễn Tâm Cổ
764. Chương 788: Huyết Yêu Xuyên Toa (1)
765. Chương 789: Huyết Yêu Xuyên Toa (2)
766. Chương 790: Tế tự chi địa
767. Chương 791: Bạt (1)
768. Chương 792: Bạt (2)
769. Chương 793: Triệu hoán kiếm linh (1)
770. Chương 794: Triệu hoán kiếm linh (2)
771. Chương 795: Kiếm Thần chi tâm
772. Chương 796: Hình thái thứ ba (1)
773. Chương 797: Hình thái thứ ba (2)
774. Chương 798: Vô thượng đại kiếm thuật (1)
775. Chương 799: Vô thượng đại kiếm thuật (2)
776. Chương 800: Vân Huyên đã đến
777. Chương 801: Sư phụ? (1)
778. Chương 802: Sư phụ? (2)
779. Chương 803: Trần Văn Húc kích động (1)
780. Chương 804: Trần Văn Húc kích động (2)
781. Chương 805: Tình nhân gặp mặt (1)
782. Chương 806: Tình nhân gặp mặt (2)
783. Chương 807: Thẩm thẩm nàng chết
784. Chương 808: Kiếm linh dưỡng thai (1)
785. Chương 809: Kiếm linh dưỡng thai
786. Chương 810: Quỳ xuống (Thượng) (1)
787. Chương 811: Quỳ xuống (Thượng) (2)
788. Chương 812: Quỳ xuống (Hạ)
789. Chương 813: Thiên Huyễn quyết định (1)
790. Chương 814: Thiên Huyễn quyết định (2)
791. Chương 815: Huynh đệ của ta (1)
792. Chương 816: Huynh đệ của ta
793. Chương 817: Vân Huyên đào tẩu
794. Chương 818: Tông chủ (1)
795. Chương 819: Tông chủ (2)
796. Chương 820: Tông chủ (3)
797. Chương 821: Song kiếm
798. Chương 822: Tin tức phụ mẫu (Thượng) (1)
799. Chương 823: Tin tức phụ mẫu (Thượng) (2)
800. Chương 824: Tin tức phụ mẫu (Hạ) (1)
801. Chương 825: Tin tức phụ mẫu (Hạ) (2)
802. Chương 826: Trừ độc (1)
803. Chương 827: Trừ độc (2)
804. Chương 828: Điều tra
805. Chương 829: Lập uy (1)
806. Chương 830: Lập uy (2)
807. Chương 831: Tàng Bảo Các (1)
808. Chương 832: Tàng Bảo Các (2)
809. Chương 833: Hai đại thân pháp
810. Chương 834: Sách vở kỳ quái (1)
811. Chương 835: Sách vở kỳ quái (2)
812. Chương 836: Phong Lôi Ma Dực
813. Chương 837: Ngũ sát thành ma (1)
814. Chương 838: Ngũ sát thành ma (2)
815. Chương 839: Ngọc bài đáng sợ (1)
816. Chương 840: Ngọc bài đáng sợ (2)
817. Chương 841: Rời đi (1)
818. Chương 842: Rời đi (2)
819. Chương 843: Tư Duẫn lão tổ (1)
820. Chương 844: Tư Duẫn lão tổ (2)
821. Chương 845: Duyên kiếp sau (1)
822. Chương 846: Duyên kiếp sau (2)
823. Chương 847: Nữ nhân điên (1)
824. Chương 848: Nữ nhân điên (2)
825. Chương 849: Nữ nhân điên (3)
826. Chương 850: Nữ nhân điên (4)
827. Chương 851: Nữ nhân điên (5)
828. Chương 852: Nữ nhân điên (6)
829. Chương 853: Nữ nhân điên (7)
830. Chương 854: Nữ nhân điên (8)
831. Chương 855: Khe hở (1)
832. Chương 856: Khe hở (2)
833. Chương 857: Địa phương cổ quái (1)
834. Chương 858: Địa phương cổ quái (2)
835. Chương 859: Cửu Long lạp liễn (1)
836. Chương 860: Cửu Long lạp liễn (2)
837. Chương 861: Mất trinh tiết? (1)
838. Chương 862: Mất trinh tiết? (2)
839. Chương 863: Đánh đòn (1)
840. Chương 864: Đánh đòn (2)
841. Chương 865: Bắt đầu niết bàn lần thứ tư
842. Chương 866: Xuất quan (1)
843. Chương 867: Xuất quan (2)
844. Chương 868: Nhiếp Đồng biến hóa (1)
845. Chương 869: Nhiếp Đồng biến hóa
846. Chương 870: Thiên phú Thiên thủ sư
847. Chương 871: Cứu đệ đệ (1)
848. Chương 872: Cứu đệ đệ (2)
849. Chương 873: Nàng chết? (Thượng) (1)
850. Chương 874: Nàng chết? (Thượng) (2)
851. Chương 875: Nàng chết rồi? (hạ) (1)
852. Chương 876: Nàng chết rồi? (hạ) (2)
853. Chương 877: Lôi binh cửu chuyển (1)
854. Chương 878: Lôi binh cửu chuyển (2)
855. Chương 879: Ngũ trảo Kim long (1)
856. Chương 880: Ngũ trảo Kim long (2)
857. Chương 881: Giám bảo đại hội (1)
858. Chương 882: Giám bảo đại hội (2)
859. Chương 883: Đạm Đài tiên tử (1)
860. Chương 884: Đạm Đài tiên tử (2)
861. Chương 885: Giao phong trong ngắn ngủi
862. Chương 886: Phật cố xá lợi (1)
863. Chương 887: Phật cố xá lợi (2)
864. Chương 888: Phá Không tiềm lực bảng (1)
865. Chương 889: Phá Không tiềm lực bảng (2)
866. Chương 890: Giá họa (1)
867. Chương 891: Giá họa (2)
868. Chương 892: Là ai trộm? (1)
869. Chương 893: Là ai trộm? (2)
870. Chương 894: Hồn tự kích động (1)
871. Chương 895: Hồn tự kích động (2)
872. Chương 896: Lồng sắt (1)
873. Chương 897: Lồng sắt (2)
874. Chương 898: Câu hồn lung (1)
875. Chương 899: Câu hồn lung (2)
876. Chương 900: Phá Không Quần Sơn đồ
877. Chương 901: Lôi Thần Thiên Tiên trận (1)
878. Chương 902: Lôi Thần Thiên Tiên trận (2)
879. Chương 903: Tiểu Long ra tay (1)
880. Chương 904: Tiểu Long ra tay (2)
881. Chương 905: Phật Ma cùng tu (1)
882. Chương 906: Phật Ma cùng tu (2)
883. Chương 907: Đánh chết Hồ Khuê (1)
884. Chương 908: Đánh chết Hồ Khuê (2)
885. Chương 909: Hóa Vân thành
886. Chương 910: Thiên tài hội tụ (1)
887. Chương 911: Thiên tài hội tụ (2)
888. Chương 912: Trúc Âm (1)
889. Chương 913: Trúc Âm (2)
890. Chương 914: So với ta còn ngưu hơn nhiều (1)
891. Chương 915: So với ta còn ngưu hơn nhiều (2)
892. Chương 916: Thi đấu cuối cùng (1)
893. Chương 917: Thi đấu cuối cùng (2)
894. Chương 918: Đại đạo chi vũ
895. Chương 919: Một bóng lưng (1)
896. Chương 920: Một bóng lưng
897. Chương 921: Hung hăng càn quấy (1)
898. Chương 922: Hung hăng càn quấy (2)
899. Chương 923: Động thủ (1)
900. Chương 924: Động thủ (2)
901. Chương 925: Treo ở trên cây
902. Chương 926: Khắp nơi hội tụ (1)
903. Chương 927: Khắp nơi hội tụ (2)
904. Chương 928: Ai tới bồi thường?
905. Chương 929: Bồi thường (1)
906. Chương 930: Bồi thường (2)
907. Chương 931: Phong Vân minh (1)
908. Chương 932: Phong Vân minh (2)
909. Chương 933: Tọa kỵ của lão tổ (1)
910. Chương 934: Tọa kỵ của lão tổ (2)
911. Chương 935: Không đề (1)
912. Chương 936: Không đề (2)
913. Chương 937: Đồng hành cùng tiên tử (1)
914. Chương 938: Đồng hành cùng tiên tử (2)
915. Chương 939: Thông Linh Xích Vân quả (1)
916. Chương 940: Thông Linh Xích Vân quả (2)
917. Chương 941: Long Huyết phù lục (1)
918. Chương 942: Long Huyết phù lục (2)
919. Chương 943: Đệ tử Chấp Pháp đường (1)
920. Chương 944: Đệ tử Chấp Pháp đường (2)
921. Chương 945: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (thượng) (1)
922. Chương 946: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (thượng) (2)
923. Chương 947: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (hạ) (1)
924. Chương 948: Nạp Hư cảnh hậu kỳ (hạ) (2)
925. Chương 949: Giết (1)
926. Chương 950: Giết (2)
927. Chương 951: Quỷ đầu thú biển sâu (1)
928. Chương 952: Quỷ đầu thú biển sâu (2)
929. Chương 953: Thiên Ngoại chí bảo (1)
930. Chương 954: Thiên Ngoại chí bảo (2)
931. Chương 955: Tử Mẫu Thấu Cốt Đinh (1)
932. Chương 956: Tử Mẫu Thấu Cốt Đinh (2)
933. Chương 957: Trúng kế (1)
934. Chương 958: Trúng kế (2)
935. Chương 959: Đạm Đài ra tay (1)
936. Chương 960: Đạm Đài ra tay (2)
937. Chương 961: Duyên phận kiếp trước (1)
938. Chương 962: Duyên phận kiếp trước (2)
939. Chương 963: Thí luyện chấm dứt (1)
940. Chương 964: Thí luyện chấm dứt (2)
941. Chương 965: 12 vạn (1)
942. Chương 966: 12 vạn (2)
943. Chương 967: Chấp Pháp đường (1)
944. Chương 968: Chấp Pháp đường (2)
945. Chương 969: Không dám động thủ?
946. Chương 970: Thái Thượng trưởng lão hội nghị (1)
947. Chương 971: Thái Thượng trưởng lão hội nghị (2)
948. Chương 972: Cửu Khúc Sơn (1)
949. Chương 973: Cửu Khúc Sơn (2)
950. Chương 974: Tăng nhân thanh y
951. Chương 975: Giả nhân nghĩa (1)
952. Chương 976: Giả nhân nghĩa (2)
953. Chương 977: Thiên Nhãn tấn cấp (1)
954. Chương 978: Thiên Nhãn tấn cấp (2)
955. Chương 979: Đại Từ Đại Bi Bất Động Minh Vương Quyền
956. Chương 980: Quay trở lại tông môn (1)
957. Chương 981: Quay trở lại tông môn (2)
958. Chương 982: 1 quyền đánh bay
959. Chương 983: Uy thế (1)
960. Chương 984: Uy thế (2)
961. Chương 985: Lô Khiếu xuất hiện
962. Chương 986: Chạy trối chết (1)
963. Chương 987: Chạy trối chết (2)
964. Chương 988: Vơ vét công huân
965. Chương 989: Di Hoa xuất quan (1)
966. Chương 990: Di Hoa xuất quan (2)
967. Chương 991: Tế tự
968. Chương 992: Vân Huyên cầu kiến (1)
969. Chương 993: Vân Huyên cầu kiến (2)
970. Chương 994: Hợp tác
971. Chương 995: Âm mưu hiểm ác (1)
972. Chương 996: Âm mưu hiểm ác (2)
973. Chương 997: Tìm kiếm Giao Long
974. Chương 998: Cửu Thiên Hư Không Đằng (1)
975. Chương 999: Cửu Thiên Hư Không Đằng (2)
976. Chương 1000: Pháp lực tẩm bổ
977. Chương 1001: Cao thủ khắp nơi
978. Chương 1002: Giao Long xuất hiện (1)
979. Chương 1003: Giao Long xuất hiện (2)
980. Chương 1004: Tiểu Long không đáng tin cậy (Thượng)
981. Chương 1005: Tiểu Long không đáng tin cậy (Hạ)
982. Chương 1006: Tiên Thiên Long Thân (1)
983. Chương 1007: Tiên Thiên Long Thân (2)
984. Chương 1008: Đẳng cấp huyết thống
985. Chương 1009: Vân Huyên đầu độc (1)
986. Chương 1010: Vân Huyên đầu độc (2)
987. Chương 1011: Thời không lung khu
988. Chương 1012: Đạm Thai tức giận (1)
989. Chương 1013: Đạm Thai tức giận (2)
990. Chương 1014: Lăng Tiêu đỉnh
991. Chương 1015: Hung hăng càn quấy
992. Chương 1016: Đại náo Lăng Tiêu đỉnh (1)
993. Chương 1017: Đại náo Lăng Tiêu đỉnh (2)
994. Chương 1018: Đại náo Lăng Tiêu đỉnh (hạ)
995. Chương 1019: Gia gia (1)
996. Chương 1020: Gia gia (2)
997. Chương 1021: Thuyết phục (1)
998. Chương 1022: Thuyết phục (2)
999. Chương 1023: Quay trở lại Phong Vân minh (1)
1000. Chương 1024: Quay trở lại Phong Vân minh (2)
1001. Chương 1025: Không đề
1002. Chương 1026: Luận Thiên thai (1)
1003. Chương 1027: Luận Thiên thai (2)
1004. Chương 1028: Đan điền huyệt kiều chi lực (1)
1005. Chương 1029: Đan điền huyệt kiều chi lực (2)
1006. Chương 1030: Thực lực ngang nhau (1)
1007. Chương 1031: Thực lực ngang nhau (2)
1008. Chương 1032: Cảnh Hồng đột phá
1009. Chương 1033: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (1)
1010. Chương 1034: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (2)
1011. Chương 1035: Vạn Linh Triều hội (1)
1012. Chương 1036: Vạn Linh Triều hội (2)
1013. Chương 1037: Ta thua!
1014. Chương 1038: Quán quân (1)
1015. Chương 1039: Quán quân (2)
1016. Chương 1040: Tàng Bảo Các Hóa Vân tông (1)
1017. Chương 1041: Tàng Bảo Các Hóa Vân tông (2)
1018. Chương 1042: Phong Ma Thanh Long Kích
1019. Chương 1043: Tam Nguyên Kim Cương ba (1)
1020. Chương 1044: Tam Nguyên Kim Cương ba (2)
1021. Chương 1045: Dấu vết loạn thiên (1)
1022. Chương 1046: Dấu vết loạn thiên (2)
1023. Chương 1047: Lẫn lộn (1)
1024. Chương 1048: Lẫn lộn (2)
1025. Chương 1049: Nhiếp Vân ra tay (1)
1026. Chương 1050: Nhiếp Vân ra tay (2)
1027. Chương 1051: Một chưởng đánh cho nằm sấp
1028. Chương 1052: Muốn chết (1)
1029. Chương 1053: Muốn chết (2)
1030. Chương 1054: Ta cũng có! (1)
1031. Chương 1055: Ta cũng có! (2)
1032. Chương 1056: Tiên âm tấn cấp (1)
1033. Chương 1057: Tiên âm tấn cấp (2)
1034. Chương 1058: Thời không loạn lưu
1035. Chương 1059: Một trảo bóp chết (1)
1036. Chương 1060: Một trảo bóp chết (2)
1037. Chương 1061: Thời không triều tịch (1)
1038. Chương 1062: Thời không triều tịch (2)
1039. Chương 1063: Quyết định của Tư Duẫn lão tổ (1)
1040. Chương 1064: Quyết định của Tư Duẫn lão tổ (2)
1041. Chương 1065: Bi lâm
1042. Chương 1066: Võ Đạo sư là hắn? (1)
1043. Chương 1067: Võ Đạo sư là hắn? (2)
1044. Chương 1068: Không đề (1)
1045. Chương 1069: Không đề (2)
1046. Chương 1070: Lần thứ sáu diễn sinh đan điền (1)
1047. Chương 1071: Lần thứ sáu diễn sinh đan điền (2)
1048. Chương 1072: Chưởng giáo ấn (1)
1049. Chương 1073: Chưởng giáo ấn (2)
1050. Chương 1074: Không đề
1051. Chương 1075: Tam nữ gặp mặt
1052. Chương 1076: Tranh giành tình nhân (thượng) (1)
1053. Chương 1077: Tranh giành tình nhân (thượng) (2)
1054. Chương 1078: Tranh giành tình nhân (hạ) (1)
1055. Chương 1079: Tranh giành tình nhân (hạ) (2)
1056. Chương 1080: Vân Huyên ăn phân (1)
1057. Chương 1081: Vân Huyên ăn phân (2)
1058. Chương 1082: Ba điều kiện (1)
1059. Chương 1083: Ba điều kiện (2)
1060. Chương 1084: Vân Huyên trở về
1061. Chương 1085: Tâm ý của Đạm Đài Lăng Nguyệt (1)
1062. Chương 1086: Tâm ý của Đạm Đài Lăng Nguyệt (2)
1063. Chương 1087: Quay trở lại Lăng Tiêu đỉnh (1)
1064. Chương 1088: Quay trở lại Lăng Tiêu đỉnh (2)
1065. Chương 1089: Họa Địa Thiên Lý (1)
1066. Chương 1090: Họa Địa Thiên Lý (2)
1067. Chương 1091: Nhiếp Vân xuất hiện
1068. Chương 1092: Kích Thiên Thất Kiếp chỉ (1)
1069. Chương 1093: Kích Thiên Thất Kiếp chỉ (2)
1070. Chương 1094: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Tiên Võ tông (1)
1071. Chương 1095: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Tiên Võ tông (2)
1072. Chương 1096: Còn ai nữa? (1)
1073. Chương 1097: Còn ai nữa? (2)
1074. Chương 1098: Xuân Quy Yến Tường đồ
1075. Chương 1099: Chiết Dực Chi Tiễn (1)
1076. Chương 1100: Chiết Dực Chi Tiễn (2)
1077. Chương 1101: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Thanh Vân tông (1)
1078. Chương 1102: Luyện hóa Chưởng giáo ấn Thanh Vân tông (2)
1079. Chương 1103: Cút ngay!
1080. Chương 1104: Vô Tướng chi khí (1)
1081. Chương 1105: Vô Tướng chi khí (2)
1082. Chương 1106: Luyện hóa Tĩnh Thiên Tông Chưởng Giáo ấn (1)
1083. Chương 1107: Luyện hóa Tĩnh Thiên Tông Chưởng Giáo ấn (2)
1084. Chương 1108: Liên thủ
1085. Chương 1109: Sư phụ (1)
1086. Chương 1110: Sư phụ (2)
1087. Chương 1111: Đại Nghĩa Vương Pháp (1)
1088. Chương 1112: Đại Nghĩa Vương Pháp (2)
1089. Chương 1113: Dùng 1 địch 4 (1)
1090. Chương 1114: Dùng 1 địch 4 (2)
1091. Chương 1115: Vô địch
1092. Chương 1116: Luyện hóa hai Chưởng Giáo ấn cuối cùng (1)
1093. Chương 1117: Luyện hóa hai Chưởng Giáo ấn cuối cùng (2)
1094. Chương 1118: Đại Lực đan điền tấn cấp (1)
1095. Chương 1119: Đại Lực đan điền tấn cấp (2)
1096. Chương 1120: Văn hóa xâm nhập (1)
1097. Chương 1121: Văn hóa xâm nhập (2)
1098. Chương 1122: Linh cấp Đại viên mãn
1099. Chương 1123: Giết Vân Huyên (thượng) (1)
1100. Chương 1124: Giết Vân Huyên (thượng) (2)
1101. Chương 1125: Giết Vân Huyên (hạ) (1)
1102. Chương 1126: Giết Vân Huyên (hạ) (2)
1103. Chương 1127: Đan điền dung hợp (1)
1104. Chương 1128: Đan điền dung hợp (2)
1105. Chương 1129: Phối hợp (1)
1106. Chương 1130: Phối hợp (2)
1107. Chương 1131: Hạ Hành
1108. Chương 1132: Ai dám không phục? (1)
1109. Chương 1133: Ai dám không phục? (2)
1110. Chương 1134: Di Hoa nghi vấn (1)
1111. Chương 1135: Di Hoa nghi vấn (2)
1112. Chương 1136: Hương tiêu ngọc vẫn (thượng)
1113. Chương 1137: Hương tiêu ngọc vẫn (trung) (1)
1114. Chương 1138: Hương tiêu ngọc vẫn (trung) (2)
1115. Chương 1139: Hương tiêu ngọc vẫn (hạ) (1)
1116. Chương 1140: Hương tiêu ngọc vẫn (hạ) (2)
1117. Chương 1141: Linh hồn cộng sinh
1118. Chương 1142: Lý do Phù Thiên đại lục danh tự tồn tại (1)
1119. Chương 1143: Lý do Phù Thiên đại lục danh tự tồn tại (2)
1120. Chương 1144: Bí Cảnh đệ cửu trọng (1)
1121. Chương 1145: Bí Cảnh đệ cửu trọng (2)
1122. Chương 1146: Ta trù tính
1123. Chương 1147: Chư ấn liên hợp, Phù Thiên Chi Chủ (1)
1124. Chương 1148: Chư ấn liên hợp, Phù Thiên Chi Chủ (2)
1125. Chương 1149: Đại viên mãn (1)
1126. Chương 1150: Đại viên mãn (2)
1127. Chương 1151: Cùng lão tửu quỷ đối chiến
1128. Chương 1152: Ta là Mộc Sinh sư (1)
1129. Chương 1153: Ta là Mộc Sinh sư (2)
1130. Chương 1154: Gặp người nhà (thượng) (1)
1131. Chương 1155: Gặp người nhà (thượng) (2)
1132. Chương 1156: Gặp người nhà (hạ)
1133. Chương 1157: Phá Không Cảnh đỉnh phong (1)
1134. Chương 1158: Phá Không Cảnh đỉnh phong (2)
1135. Chương 1159: Thiên Địa Lục Đạo (1)
1136. Chương 1160: Thiên Địa Lục Đạo (2)
1137. Chương 1161: Lôi Triều Kim Trùng
1138. Chương 1162: Bí mật của Đạm Đài (1)
1139. Chương 1163: Bí mật của Đạm Đài (2)
1140. Chương 1164: Độc khí (1)
1141. Chương 1165: Độc khí
1142. Chương 1166: Tiêu Dao Du (1)
1143. Chương 1167: Tiêu Dao Du (2)
1144. Chương 1168: Đạm Đài ly khai
1145. Chương 1169: Tông môn đại điển (1)
1146. Chương 1170: Tông môn đại điển (2)
1147. Chương 1171: Bế quan một tháng (1)
1148. Chương 1172: Bế quan một tháng (2)
1149. Chương 1173: Mỗi người như rồng
1150. Chương 1174: Dịch Thanh suy đoán (1)
1151. Chương 1175: Dịch Thanh suy đoán (2)
1152. Chương 1176: Hắc Bạch Song Sát
1153. Chương 1177: Anh Linh Huyết Hải (1)
1154. Chương 1178: Anh Linh Huyết Hải (2)
1155. Chương 1179: Luyện chế Chiết Dực Chi Tiễn
1156. Chương 1180: Tụ Hồn linh châu (1)
1157. Chương 1181: Tụ Hồn linh châu (2)
1158. Chương 1182: Đi thế giới Yêu nhân (1)
1159. Chương 1183: Đi thế giới Yêu nhân (2)
1160. Chương 1184: Chư Thiên vạn giới (1)
1161. Chương 1185: Chư Thiên vạn giới (2)
1162. Chương 1186: Thánh Hoàng thành
1163. Chương 1187: Cửu U các (1)
1164. Chương 1188: Cửu U các (2)
1165. Chương 1189: Lực Thần đại tái (1)
1166. Chương 1190: Lực Thần đại tái (2)
1167. Chương 1191: Cửu U các chủ (1)
1168. Chương 1192: Cửu U các chủ (2)
1169. Chương 1193: Kim Tủy Linh Dịch
1170. Chương 1194: Yêu Vô Thương (1)
1171. Chương 1195: Yêu Vô Thương (2)
1172. Chương 1196: Có tư cách hay không (1)
1173. Chương 1197: Có tư cách hay không (2)
1174. Chương 1198: Độ thừa nhận kinh mạch
1175. Chương 1199: Huyết lôi linh khí (1)
1176. Chương 1200: Huyết lôi linh khí (2)
1177. Chương 1201: Khảo thí đảo nhỏ (1)
1178. Chương 1202: Khảo thí đảo nhỏ (2)
1179. Chương 1203: Thánh Hoàng Phù Lục
1180. Chương 1204: Thanh Trần Linh Dịch (1)
1181. Chương 1205: Thanh Trần Linh Dịch (2)
1182. Chương 1206: Thần thâu thiên nhãn chi khí (1)
1183. Chương 1207: Thần thâu thiên nhãn chi khí (2)
1184. Chương 1208: Nạp vật đan điền tấn cấp
1185. Chương 1209: Bị phát hiện (1)
1186. Chương 1210: Bị phát hiện (2)
1187. Chương 1211: Mục đích của Lực Thần đại tái (1)
1188. Chương 1212: Mục đích của Lực Thần đại tái (2)
1189. Chương 1213: Đoạt xá
1190. Chương 1214: Niết bàn lần thứ năm (1)
1191. Chương 1215: Niết bàn lần thứ năm (2)
1192. Chương 1216: Mượn Thánh Hoàng dùng một lát (1)
1193. Chương 1217: Mượn Thánh Hoàng dùng một lát (2)
1194. Chương 1218: Tiểu Long thức tỉnh
1195. Chương 1219: Lại quay về Hóa Vân Tông (1)
1196. Chương 1220: Lại quay về Hóa Vân Tông (2)
1197. Chương 1221: Luyện đan (1)
1198. Chương 1222: Luyện đan (2)
1199. Chương 1223: Liệt Hồn Đan
1200. Chương 1224: Tìm kiếm Bắc Đẩu tinh phủ (1)
1201. Chương 1225: Tìm kiếm Bắc Đẩu tinh phủ (2)
1202. Chương 1226: Tiến vào Vạn Giới Sơn (1)
1203. Chương 1227: Tiến vào Vạn Giới Sơn (2)
1204. Chương 1228: Vân Vụ vương giả
1205. Chương 1229: Trùy Tâm Xà (1)
1206. Chương 1230: Trùy Tâm Xà (2)
1207. Chương 1231: Ta lại đây (1)
1208. Chương 1232: Ta lại đây (2)
1209. Chương 1233: Văn minh chi ma (1)
1210. Chương 1234: Văn minh chi ma (2)
1211. Chương 1235: Kiếm đạo võ đạo chi khí
1212. Chương 1236: Diễn sinh đan điền lần thứ bảy (1)
1213. Chương 1237: Diễn sinh đan điền lần thứ bảy (2)
1214. Chương 1238: Lôi Đình Cửu Châu (1)
1215. Chương 1239: Lôi Đình Cửu Châu (2)
1216. Chương 1240: Phỉ Thúy Kiếm Cung (1)
1217. Chương 1241: Phỉ Thúy Kiếm Cung (2)
1218. Chương 1242: Trắc kiếm thạch
1219. Chương 1243: Ngươi không có việc gì? (1)
1220. Chương 1244: Ngươi không có việc gì? (2)
1221. Chương 1245: Ngụy trang Lạc Khuynh Thành (1)
1222. Chương 1246: Ngụy trang Lạc Khuynh Thành (2)
1223. Chương 1247: Kiếm cung tế tự (1)
1224. Chương 1248: Kiếm cung tế tự (2)
1225. Chương 1249: Linh hồn quán đỉnh
1226. Chương 1250: Kiếm Tâm tộc (1)
1227. Chương 1251: Kiếm Tâm tộc (2)
1228. Chương 1252: Vô cấu chi thể (1)
1229. Chương 1253: Vô cấu chi thể (2)
1230. Chương 1254: Tương kế tựu kế
1231. Chương 1255: Diễm hỏa đan điền tấn cấp (1)
1232. Chương 1256: Diễm hỏa đan điền tấn cấp (2)
1233. Chương 1257: Suy Bại bình nguyên (1)
1234. Chương 1258: Suy Bại bình nguyên (2)
1235. Chương 1259: Trúng kế
1236. Chương 1260: Hướng Vinh Chi Thụ (1)
1237. Chương 1261: Hướng Vinh Chi Thụ (2)
1238. Chương 1262: Ta sớm đạt tới mệnh kiếm (1)
1239. Chương 1263: Ta sớm đạt tới mệnh kiếm (2)
1240. Chương 1264: Vũ tâm ma địch
1241. Chương 1265: Cổ Hưu (1)
1242. Chương 1266: Cổ Hưu (2)
1243. Chương 1267: Bản tâm
1244. Chương 1268: Linh Hoàng Túy Cốt Dịch (1)
1245. Chương 1269: Linh Hoàng Túy Cốt Dịch (2)
1246. Chương 1270: Truy Linh Kiếm (1)
1247. Chương 1271: Truy Linh Kiếm (2)
1248. Chương 1272: Hoàng Vương Thần Vân
1249. Chương 1273: Cái này là Tiên Thiên linh khí? (1)
1250. Chương 1274: Cái này là Tiên Thiên linh khí? (2)
1251. Chương 1275: Tinh Cung chi linh
1252. Chương 1276: Trở lại Khí Hải Đại Lục (1)
1253. Chương 1277: Trở lại Khí Hải Đại Lục (2)
1254. Chương 1278: Nhiếp thị đế quốc (1)
1255. Chương 1279: Nhiếp thị đế quốc (2)
1256. Chương 1280: Kia chính là Linh giới
1257. Chương 1281: Khí Hải chi tâm (1)
1258. Chương 1282: Khí Hải chi tâm (2)
1259. Chương 1283: Khu Tu sư (1)
1260. Chương 1284: Khu Tu sư (2)
1261. Chương 1285: Bắc Đẩu Tinh Quân
1262. Chương 1286: Khu Tu sư đẳng cấp (1)
1263. Chương 1287: Khu Tu sư đẳng cấp (2)
1264. Chương 1288: Thăng Thiên chi lộ (1)
1265. Chương 1289: Thăng Thiên chi lộ (2)
1266. Chương 1290: Nguyên Khí đan điền hình thái thứ tư
1267. Chương 1291: Trùng kích Tiên Lực cảnh (1)
1268. Chương 1292: Trùng kích Tiên Lực cảnh (2)
1269. Chương 1293: Linh giới
1270. Chương 1294: Tu La sát khí (1)
1271. Chương 1295: Tu La sát khí (2)
1272. Chương 1296: Ngụy Đào (1)
1273. Chương 1297: Ngụy Đào (2)
1274. Chương 1298: Thương Khung Thạch Viên
1275. Chương 1299: Một quyền đánh nát (1)
1276. Chương 1300: Một quyền đánh nát (2)
1277. Chương 1301: Khu Tu tháp (1)
1278. Chương 1302: Khu Tu tháp (2)
1279. Chương 1303: Ai chết trước?
1280. Chương 1304: Tu La di tích (1)
1281. Chương 1305: Tu La di tích (2)
1282. Chương 1306: Biến cố (1)
1283. Chương 1307: Biến cố (2)
1284. Chương 1308: Nguyên Khí Đạn (1)
1285. Chương 1309: Nguyên Khí Đạn (2)
1286. Chương 1310: Thành chủ
1287. Chương 1311: Kịch Độc đan điền tấn cấp (1)
1288. Chương 1312: Kịch Độc đan điền tấn cấp (2)
1289. Chương 1313: Mẫn Tích Tích
1290. Chương 1314: Biểu ca (1)
1291. Chương 1315: Biểu ca (2)
1292. Chương 1316: Trực tiếp nuốt sống (1)
1293. Chương 1317: Trực tiếp nuốt sống (2)
1294. Chương 1318: Chỉ dùng ba thành lực
1295. Chương 1319: Quang Minh (1)
1296. Chương 1320: Quang Minh (2)
1297. Chương 1321: Tường Long Mã (1)
1298. Chương 1322: Tường Long Mã (2)
1299. Chương 1323: Bán hoa tươi tiểu nữ hài
1300. Chương 1324: Trầm Giai Dung (1)
1301. Chương 1325: Trầm Giai Dung (2)
1302. Chương 1326: Khâu thiếu (1)
1303. Chương 1327: Khâu thiếu (2)
1304. Chương 1328: Xem bệnh
1305. Chương 1329: Khâu Lân (1)
1306. Chương 1330: Khâu Lân (2)
1307. Chương 1331: Quái dị thanh niên (1)
1308. Chương 1332: Quái dị thanh niên (2)
1309. Chương 1333: Kịch chiến (thượng) (1)
1310. Chương 1334: Kịch chiến (thượng) (2)
1311. Chương 1335: Kịch chiến (hạ)
1312. Chương 1336: Linh Tê Luyện Thể Quyết đệ thất trọng (1)
1313. Chương 1337: Linh Tê Luyện Thể Quyết đệ thất trọng (2)
1314. Chương 1338: Tiên Thể cảnh
1315. Chương 1339: Luyện hóa thi thể Tu La (1)
1316. Chương 1340: Luyện hóa thi thể Tu La (2)
1317. Chương 1341: Tiến vào Cửu Dương Sơn (1)
1318. Chương 1342: Tiến vào Cửu Dương Sơn (2)
1319. Chương 1343: Siêu cấp cao thủ
1320. Chương 1344: Tiêu Nhiên (1)
1321. Chương 1345: Tiêu Nhiên (2)
1322. Chương 1346: Tĩnh Hầu
1323. Chương 1347: Đạm Đài Lăng Nguyệt tin tức (1)
1324. Chương 1348: Đạm Đài Lăng Nguyệt tin tức (2)
1325. Chương 1349: La Sát chi địa (1)
1326. Chương 1350: La Sát chi địa (2)
1327. Chương 1351: Không gian di tích
1328. Chương 1352: Tu La cung điện (1)
1329. Chương 1353: Tu La cung điện (2)
1330. Chương 1354: Thiên Diệp Tiên Liên (1)
1331. Chương 1355: Thiên Diệp Tiên Liên (2)
1332. Chương 1356: Vân Vũ Đại Mật Tông
1333. Chương 1357: Đánh chết Đoạn Tiếu (1)
1334. Chương 1358: Đánh chết Đoạn Tiếu (2)
1335. Chương 1359: Tác dụng của Tiên Liên
1336. Chương 1360: Điều chỉnh trạng thái (1)
1337. Chương 1361: Điều chỉnh trạng thái (2)
1338. Chương 1362: Xích Hồng Hoa nở (1)
1339. Chương 1363: Xích Hồng Hoa nở (2)
1340. Chương 1364: Đạm Đài Lăng Nguyệt
1341. Chương 1365: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (thượng) (1)
1342. Chương 1366: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (thượng) (2)
1343. Chương 1367: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (hạ) (1)
1344. Chương 1368: Lần thứ sáu Niết Bàn thành công (hạ)
1345. Chương 1369: Ly khai (1)
1346. Chương 1370: Ly khai (2)
1347. Chương 1371: Tốc độ phân cao thấp
1348. Chương 1372: Lôi Điện sư (1)
1349. Chương 1373: Lôi Điện sư (2)
1350. Chương 1374: Băng Hàn vòng xoáy (1)
1351. Chương 1375: Băng Hàn vòng xoáy (2)
1352. Chương 1376: Nhất Khí Quy Nguyên Đại Trận
1353. Chương 1377: Phiền Lạc (1)
1354. Chương 1378: Phiền Lạc (2)
1355. Chương 1379: Lục Đại thể chất(1)
1356. Chương 1380: Lục Đại thể chất (2)
1357. Chương 1381: Phất Hiểu Thành
1358. Chương 1382: Nam Cung Khiếu (1)
1359. Chương 1383: Nam Cung Khiếu (2)
1360. Chương 1384: Tiến vào Vân Vũ Tông (1)
1361. Chương 1385: Tiến vào Vân Vũ Tông (2)
1362. Chương 1386: Loạn Hải Địa Cung
1363. Chương 1387: Cổ chiến trường (1)
1364. Chương 1388: Cổ chiến trường (2)
1365. Chương 1389: Ra tay (1)
1366. Chương 1390: Ra tay (2)
1367. Chương 1391: Giết chết toàn bộ
1368. Chương 1392: Đan Dược Điện (1)
1369. Chương 1393: Đan Dược Điện (2)
1370. Chương 1394: Sử Tần trưởng lão
1371. Chương 1395: Theo dõi Nam Cung Khiếu (1)
1372. Chương 1396: Theo dõi Nam Cung Khiếu (2)
1373. Chương 1397: Tu La Đế (1)
1374. Chương 1398: Tu La Đế (2)
1375. Chương 1399: Đại điện
1376. Chương 1400: Đánh Chúc Hải (1)
1377. Chương 1401: Đánh Chúc Hải (2)
1378. Chương 1402: Đột phá (1)
1379. Chương 1403: Đột phá (2)
1380. Chương 1404: Túy Phương Đình (1)
1381. Chương 1405: Túy Phương Đình (2)
1382. Chương 1406: Thu phục chiếm được Nam Cung Khiếu
1383. Chương 1407: Hà Võ điện (1)
1384. Chương 1408: Hà Võ điện (2)
1385. Chương 1409: Địa Ngục lao lung
1386. Chương 1410: Hỗn Độn linh dịch (1)
1387. Chương 1411: Hỗn Độn linh dịch (2)
1388. Chương 1412: Yêu nhân Cửu U tộc (1)
1389. Chương 1413: Yêu nhân Cửu U tộc (2)
1390. Chương 1414: Yêu hạch Huyền Tiên cảnh
1391. Chương 1415: Hỗn loạn bắt đầu (1)
1392. Chương 1416: Hỗn loạn bắt đầu (2)
1393. Chương 1417: Cướp đoạt Hỗn Độn linh dịch (thượng) (1)
1394. Chương 1418: Cướp đoạt Hỗn Độn linh dịch (thượng) (2)
1395. Chương 1419: Cướp đoạt Hỗn Độn linh dịch (hạ)
1396. Chương 1420: Bất diệt Kim Đan (1)
1397. Chương 1421: Bất diệt Kim Đan (2)
1398. Chương 1422: Ta là Tu La Vương (1)
1399. Chương 1423: Ta là Tu La Vương (2)
1400. Chương 1424: Nhiếp Đồng tín niệm (thượng)
1401. Chương 1425: Nhiếp Đồng tín niệm (hạ) (1)
1402. Chương 1426: Nhiếp Đồng tín niệm (hạ) (2)
1403. Chương 1427: Hứa Hinh Thiến thỉnh cầu (1)
1404. Chương 1428: Hứa Hinh Thiến thỉnh cầu (2)
1405. Chương 1429: Tiết Vũ
1406. Chương 1430: Tiếu Đằng đạo nhân (1)
1407. Chương 1431: Tiếu Đằng đạo nhân (2)
1408. Chương 1432: Cái đồ Chơi gì (1)
1409. Chương 1433: Cái đồ Chơi gì (2)
1410. Chương 1434: Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ
1411. Chương 1435: Liễu Mạc Yên (!)
1412. Chương 1436: Liễu Mạc Yên (2)
1413. Chương 1437: Kim Vân Khu Tu sư ngũ phẩm (1)
1414. Chương 1438: Kim Vân Khu Tu sư ngũ phẩm (2)
1415. Chương 1439: Duệ Kim sư (1)
1416. Chương 1440: Duệ Kim sư (2)
1417. Chương 1441: Thất sát chỉ (1)
1418. Chương 1442: Thất sát chỉ (2)
1419. Chương 1443: Thiên Tiên cảnh trung kỳ
1420. Chương 1444: Khảo hạch Khu Tu sư (1)
1421. Chương 1445: Khảo hạch Khu Tu sư (2)
1422. Chương 1446: Khu Tu hành cung tráo (1)
1423. Chương 1447: Khu Tu hành cung tráo (2)
1424. Chương 1448: Giảm giá chín thành (1)
1425. Chương 1449: Giảm giá chín thành (2)
1426. Chương 1450: Thiên Tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong
1427. Chương 1451: Sự đáng sợ của Tu La vương (1)
1428. Chương 1452: Sự đáng sợ của Tu La vương (2)
1429. Chương 1453: Tu La Vương đáng sợ (hạ) (1)
1430. Chương 1454: Tu La Vương đáng sợ (hạ) (2)
1431. Chương 1455: Lựa chọn (1)
1432. Chương 1456: Lựa chọn (2)
1433. Chương 1457: Giá cả kinh người
1434. Chương 1458: Hồng Nham sơn (1)
1435. Chương 1459: Hồng Nham sơn (2)
1436. Chương 1460: Tượng đá ở đáy đầm (1)
1437. Chương 1461: Tượng đá ở đáy đầm (2)
1438. Chương 1462: Dung Nham Hỏa long (1)
1439. Chương 1463: Dung Nham Hỏa long (2)
1440. Chương 1464: Huyễn Vũ đột phá (1)
1441. Chương 1465: Huyễn Vũ đột phá (2)
1442. Chương 1466: Hy sinh vì nghĩa (1)
1443. Chương 1467: Hy sinh vì nghĩa (2)
1444. Chương 1468: Đại chiến Tu La Huyền Tiên cảnh (1)
1445. Chương 1469: Đại chiến Tu La Huyền Tiên cảnh (2)
1446. Chương 1470: Hợp tác (1)
1447. Chương 1471: Hợp tác (2)
1448. Chương 1472: Linh Binh Tuyệt phẩm (1)
1449. Chương 1473: Linh Binh Tuyệt phẩm (2)
1450. Chương 1474: Quấy rối (1)
1451. Chương 1475: Quấy rối (2)
1452. Chương 1476: Bảo tàng
1453. Chương 1477: Thiên phú Hàn Băng sư (1)
1454. Chương 1478: Thiên phú Hàn Băng sư (2)
1455. Chương 1479: Địa mạch hàn Tuyền (1)
1456. Chương 1480: Địa mạch hàn Tuyền
1457. Chương 1481: Đến tay (1)
1458. Chương 1482: Đến tay (2)
1459. Chương 1483: La Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong (1)
1460. Chương 1484: La Tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong (2)
1461. Chương 1485: Đối kháng Linh Hồn sư (1)
1462. Chương 1486: Đối kháng Linh Hồn sư (2)
1463. Chương 1487: Xuất hiện (1)
1464. Chương 1488: Xuất hiện (2)
1465. Chương 1489: Thực lực của Tiếu Đằng đạo nhân (1)
1466. Chương 1490: Thực lực của Tiếu Đằng đạo nhân (2)
1467. Chương 1491: Hư Nghĩ Kim Tiên (1)
1468. Chương 1492: Hư Nghĩ Kim Tiên (2)
1469. Chương 1493: Khu Tu sư Lục phẩm
1470. Chương 1494: Ngôi sao tinh hạch (1)
1471. Chương 1495: Ngôi sao tinh hạch (2)
1472. Chương 1496: Quỷ Hải Thành (1)
1473. Chương 1497: Quỷ Hải Thành (2)
1474. Chương 1498: Khảo hạch Khu Tu sư Lục phẩm
1475. Chương 1499: Dã Không Tu La (1)
1476. Chương 1500: Dã Không Tu La (2)
1477. Chương 1501: Hiên Viên công tử
1478. Chương 1502: Độc Cô Tiếu (1)
1479. Chương 1503: Độc Cô Tiếu (2)
1480. Chương 1504: Thập đại gia tộc (1)
1481. Chương 1505: Thập đại gia tộc (2)
1482. Chương 1506: Thông đạo kết giới
1483. Chương 1507: Nghê Hư Thái Dương Thú (1)
1484. Chương 1508: Nghê Hư Thái Dương Thú (2)
1485. Chương 1509: Mỗi người đều có mục đích riêng
1486. Chương 1510: Đục nước béo cò (1)
1487. Chương 1511: Đục nước béo cò (2)
1488. Chương 1512: Hình thái thứ tư của Diễm hỏa (1)
1489. Chương 1513: Hình thái thứ tư của Diễm hỏa (2)
1490. Chương 1514: Hắc Uyên giới
1491. Chương 1515: Trọng lực gấp mười lần (1)
1492. Chương 1516: Trọng lực gấp mười lần (2)
1493. Chương 1517: Phân tán đào tẩu (1)
1494. Chương 1518: Phân tán đào tẩu (2)
1495. Chương 1519: Thanh Long hoàng (1)
1496. Chương 1520: Thanh Long hoàng (2)
1497. Chương 1521: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (thượng) (1)
1498. Chương 1522: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (thượng) (2)
1499. Chương 1523: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (hạ) (1)
1500. Chương 1524: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng (hạ) (2)
1501. Chương 1525: Đến nơi (1)
1502. Chương 1526: Đến nơi (2)
1503. Chương 1527: Thành Quỷ Hải náo động (1)
1504. Chương 1528: Thành Quỷ Hải náo động (2)
1505. Chương 1529: Di tích mở ra
1506. Chương 1530: Cướp đoạt (1)
1507. Chương 1531: Cướp đoạt (2)
1508. Chương 1532: Đánh chết Tu La Kim Tiên cảnh (Thượng) (1)
1509. Chương 1533: Đánh chết Tu La Kim Tiên cảnh (Thượng) (2)
1510. Chương 1534: Đánh chết Tu La Kim Tiên cảnh (Hạ)
1511. Chương 1535: Diễn sinh đan điền lần thứ tám (1)
1512. Chương 1536: Diễn sinh đan điền lần thứ tám (2)
1513. Chương 1537: Một tay đồ Ma (1)
1514. Chương 1538: Một tay đồ Ma (2)
1515. Chương 1539: Ngón tay phá tuyệt phẩm
1516. Chương 1540: Đoan Mộc Trường Cung (1)
1517. Chương 1541: Đoan Mộc Trường Cung (2)
1518. Chương 1542: Mấy chục tinh thần tinh thạch
1519. Chương 1543: Bàn tay Thạch Trung Huyền (1)
1520. Chương 1544: Bàn tay Thạch Trung Huyền (2)
1521. Chương 1545: Sâu trong di tích (1)
1522. Chương 1546: Sâu trong di tích (2)
1523. Chương 1547: Bị phát hiện (1)
1524. Chương 1548: Bị phát hiện (2)
1525. Chương 1549: Kỳ thật ta cũng là độc sư
1526. Chương 1550: Chiến lực gấp một trăm lần (1)
1527. Chương 1551: Chiến lực gấp một trăm lần (2)
1528. Chương 1552: Đoàn diệt (Thượng)
1529. Chương 1553: Đoàn diệt (Hạ) (1)
1530. Chương 1554: Đoàn diệt (Hạ) (2)
1531. Chương 1555: Dã Vô Tu La xuất hiện
1532. Chương 1556: Tu La Diệt Càn Khôn (1)
1533. Chương 1557: Tu La Diệt Càn Khôn (2)
1534. Chương 1558: Vô tình gặp được (1)
1535. Chương 1559: Vô tình gặp được (2)
1536. Chương 1560: Tường thuật thiên phú top mười
1537. Chương 1561: Ta mang ngươi tìm Lăng Nguyệt (1)
1538. Chương 1562: Ta mang ngươi tìm Lăng Nguyệt (2)
1539. Chương 1563: Ta là Kim Tiên (1)
1540. Chương 1564: Ta là Kim Tiên (2)
1541. Chương 1565: Cửu Tiêu Cửu Trọng Thiên
1542. Chương 1566: Hùng Lâm (!)
1543. Chương 1567: Hùng Lâm (2)
1544. Chương 1568: Tế tự (Thượng)
1545. Chương 1569: Tế tự (Hạ) (1)
1546. Chương 1570: Tế tự (Hạ) (2)
1547. Chương 1571: Đại sự (1)
1548. Chương 1572: Đại sự (2)
1549. Chương 1573: Dùng bổ trời xanh
1550. Chương 1574: Gặp lại Lăng Nguyệt (1)
1551. Chương 1575: Gặp lại Lăng Nguyệt (2)
1552. Chương 1576: Ta không biết ngươi (Thượng) (1)
1553. Chương 1577: Ta không biết ngươi (Thượng) (2)
1554. Chương 1578: Ta không biết ngươi (Hạ)
1555. Chương 1579: Đối chiến cường giả Vương Tiên (1)
1556. Chương 1580: Đối chiến cường giả Vương Tiên (2)
1557. Chương 1581: Đánh chết Đạm Thai Minh Hiên
1558. Chương 1582: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng đại thành (1)
1559. Chương 1583: Linh Tê Luyện Thể Quyết bát trọng đại thành (2)
1560. Chương 1584: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Thượng) (1)
1561. Chương 1585: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Thượng) (2)
1562. Chương 1586: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Hạ) (1)
1563. Chương 1587: Đại Lực đan điền hình thái thứ năm (Hạ) (2)
1564. Chương 1588: So với Nhiếp Vân ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao?
1565. Chương 1589: Ba sự kiện (1)
1566. Chương 1590: Ba sự kiện (2)
1567. Chương 1591: Chuyện thứ nhất (1)
1568. Chương 1592: Chuyện thứ nhất (2)
1569. Chương 1593: Thành Long Hoàng (1)
1570. Chương 1594: Thành Long Hoàng (2)
1571. Chương 1595: Chợ đêm
1572. Chương 1596: Hỗ Dục Tu La (1)
1573. Chương 1597: Hỗ Dục Tu La (2)
1574. Chương 1598: Thực lực lại tăng lên
1575. Chương 1599: Thất phẩm thiên vân khu tu sư (1)
1576. Chương 1600: Thất phẩm thiên vân khu tu sư (2)
1577. Chương 1601: Thanh Tiên tướng quân (1)
1578. Chương 1602: Thanh Tiên tướng quân (2)
1579. Chương 1603: Kim Long nhất tộc
1580. Chương 1604: Khốn Long Tác (1)
1581. Chương 1605: Khốn Long Tác (2)
1582. Chương 1606: Long Hoàng Kim Tinh Dịch
1583. Chương 1607: Lẻn vào Cửu Tiêu Long Cung (1)
1584. Chương 1608: Lẻn vào Cửu Tiêu Long Cung (2)
1585. Chương 1609: Kim Thân Vương (1)
1586. Chương 1610: Kim Thân Vương (2)
1587. Chương 1611: Nạp Vật đan điền tấn cấp lần nữa
1588. Chương 1612: Thanh Long Hoàng (1)
1589. Chương 1613: Thanh Long Hoàng (2)
1590. Chương 1614: Người Khu Tu tháp tới (1)
1591. Chương 1615: Người Khu Tu tháp tới (2)
1592. Chương 1616: Thành công trộm đi
1593. Chương 1617: Cửu Long liễn xa (1)
1594. Chương 1618: Cửu Long liễn xa (2)
1595. Chương 1619: Tu La Vương xuất hiện (1)
1596. Chương 1620: Tu La Vương xuất hiện (2)
1597. Chương 1621: Chuyện thứ hai (1)
1598. Chương 1622: Chuyện thứ hai (2)
1599. Chương 1623: Yêu Hoàng thành
1600. Chương 1624: Tuyết Tĩnh Nhi (1)
1601. Chương 1625: Tuyết Tĩnh Nhi (2)
1602. Chương 1626: Điểm cống hiến của Nhiếp Vân (1)
1603. Chương 1627: Điểm cống hiến của Nhiếp Vân (2)
1604. Chương 1628: Hồn giới
1605. Chương 1629: Tiến vào Hồn giới (1)
1606. Chương 1630: Tiến vào Hồn giới (2)
1607. Chương 1631: Vĩnh viễn không thể sống (1)
1608. Chương 1632: Vĩnh viễn không thể sống (2)
1609. Chương 1633: Văn Húc Huệ Tử phục sinh
1610. Chương 1634: Kỳ Lâm Viên (1)
1611. Chương 1635: Kỳ Lâm Viên (2)
1612. Chương 1636: Ăn cắp Linh Hồn chi khí (1)
1613. Chương 1637: Ăn cắp Linh Hồn chi khí (2)
1614. Chương 1638: Bị phát hiện
1615. Chương 1639: Nuốt Hỗn Độn kỳ quả (1)
1616. Chương 1640: Nuốt Hỗn Độn kỳ quả (2)
1617. Chương 1641: Lần thứ tám Niết Bàn
1618. Chương 1642: Tháp Chủ Ấn (1)
1619. Chương 1643: Tháp Chủ Ấn (2)
1620. Chương 1644: Võ Đạo đan điền tấn cấp (thượng) (1)
1621. Chương 1645: Võ Đạo đan điền tấn cấp (thượng) (2)
1622. Chương 1646: Võ Đạo đan điền tấn cấp (hạ)
1623. Chương 1647: Hoàng Phủ Kỳ quỳ xuống (1)
1624. Chương 1648: Hoàng Phủ Kỳ quỳ xuống (2)
1625. Chương 1649: Linh Sơn (1)
1626. Chương 1650: Linh Sơn (2)
1627. Chương 1651: Thập đại lão tổ
1628. Chương 1652: Niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa (1)
1629. Chương 1653: Niệm Đà Loa Bỉ Ngạn Hoa (2)
1630. Chương 1654: Giả chết (1)
1631. Chương 1655: Giả chết (2)
1632. Chương 1656: Hỗn Độn hải dương
1633. Chương 1657: Lôi Đình chi châu (1)
1634. Chương 1658: Lôi Đình chi châu (2)
1635. Chương 1659: Chiến thắng ta liền cho ngươi luyện hóa (1)
1636. Chương 1660: Chiến thắng ta liền cho ngươi luyện hóa (2)
1637. Chương 1661: Luyện hóa Lôi Đình chi châu
1638. Chương 1662: Tiên Quân đi vào (1)
1639. Chương 1663: Tiên Quân đi vào (2)
1640. Chương 1664: Đánh chết Tiên Quân hư ảnh (1)
1641. Chương 1665: Đánh chết Tiên Quân hư ảnh (2)
1642. Chương 1666: Đối chiến Tiên Quân bản tôn
1643. Chương 1667: Đánh chết Tây Di Phật tổ (1)
1644. Chương 1668: Đánh chết Tây Di Phật tổ (2)
1645. Chương 1669: Lôi Điện thiên phú hình thái thứ năm
1646. Chương 1670: Phật tổ trở về (1)
1647. Chương 1671: Phật tổ trở về (2)
1648. Chương 1672: Trở lại Linh giới (1)
1649. Chương 1673: Trở lại Linh giới (2)
1650. Chương 1674: Là các ngươi bức ta
1651. Chương 1675: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (thượng) (1)
1652. Chương 1676: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (thượng) (2)
1653. Chương 1677: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (trung) (1)
1654. Chương 1678: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (trung) (2)
1655. Chương 1679: Nguyên Khí đan điền tấn cấp (hạ)
1656. Chương 1680: Thủ đoạn cuối cùng (1)
1657. Chương 1681: Thủ đoạn cuối cùng (2)
1658. Chương 1682: Đánh tiến Đạm Đài gia (1)
1659. Chương 1683: Đánh tiến Đạm Đài gia (2)
1660. Chương 1684: Nhiếp Vân tin tức (1)
1661. Chương 1685: Nhiếp Vân tin tức (2)
1662. Chương 1686: Tạc đổ Thiên Đạo sơn
1663. Chương 1687: Liên Nguyệt các (1)
1664. Chương 1688: Liên Nguyệt các (2)
1665. Chương 1689: Mời tham gia hôn lễ
1666. Chương 1690: Trở lại Phàm giới (1)
1667. Chương 1691: Trở lại Phàm giới (2)
1668. Chương 1692: Thế giới thứ ba
1669. Chương 1693: Thiên tài tụ tập (1)
1670. Chương 1694: Thiên tài tụ tập (2)
1671. Chương 1695: Cùng đi Linh giới (Thượng) (1)
1672. Chương 1696: Cùng đi Linh giới (Thượng) (2)
1673. Chương 1697: Cùng đi Linh giới (Hạ)
1674. Chương 1698: Liên hợp (1)
1675. Chương 1699: Liên hợp (2)
1676. Chương 1700: Đại hôn (1)
1677. Chương 1701: Đại hôn (2)
1678. Chương 1702: Đột phá Tiên Quân
1679. Chương 1703: Thiên phú hàn băng tấn cấp (1)
1680. Chương 1704: Thiên phú hàn băng tấn cấp (2)
1681. Chương 1705: Cửu phẩm kim vân khu tu sư
1682. Chương 1706: Uy lực Tháp Chủ Ấn
1683. Chương 1707: Đạm Thai Lăng Nguyệt cường đại (1)
1684. Chương 1708: Đạm Thai Lăng Nguyệt cường đại (2)
1685. Chương 1709: Tiên Quân thì thế nào? Một kiếm giết là được!
1686. Chương 1710: Ta muốn gặp lại Long Hoàng PHỐC! (1)
1687. Chương 1711: Ta muốn gặp lại Long Hoàng PHỐC! (2)
1688. Chương 1712: Giết toàn bộ
1689. Chương 1713: Tổng bộ Khu Tu Tháp (1)
1690. Chương 1714: Tổng bộ Khu Tu Tháp (2)
1691. Chương 1715: Khảo khí đẳng cấp
1692. Chương 1716: Một quyền đánh bay (1)
1693. Chương 1717: Một quyền đánh bay (2)
1694. Chương 1718: Khảo nghiệm thiên phú lần nữa
1695. Chương 1719: Hàn Quang Kiếm
1696. Chương 1720: Thế giới hàn băng (1)
1697. Chương 1721: Thế giới hàn băng (2)
1698. Chương 1722: Tiểu Long tỉnh lại
1699. Chương 1723: Luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí (1)
1700. Chương 1724: Luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí (2)
1701. Chương 1725: Tỷ thí
1702. Chương 1726: Giải thi đấu tháp chủ
1703. Chương 1727: Bắt đầu thi đấu (1)
1704. Chương 1728: Bắt đầu thi đấu (2)
1705. Chương 1729: Người tốt
1706. Chương 1730: Sơn mạch kỳ quái (1)
1707. Chương 1731: Sơn mạch kỳ quái (2)
1708. Chương 1732: Xi Vưu thần thú
1709. Chương 1733: Thu phục Xi Vưu (1)
1710. Chương 1734: Thu phục Xi Vưu (2)
1711. Chương 1735: Tỷ thí lần này không tính
1712. Chương 1736: Một quyền
1713. Chương 1737: Phóng cái rắm (1)
1714. Chương 1738: Phóng cái rắm (2)
1715. Chương 1739: Đồ Chơi này ta còn nhiều, rất nhiều!
1716. Chương 1740: Huynh đệ tương kiến (Thượng) (1)
1717. Chương 1741: Huynh đệ tương kiến (Thượng) (2)
1718. Chương 1742: Huynh đệ tương kiến (Trung)
1719. Chương 1743: Huynh đệ tương kiến (Hạ) (1)
1720. Chương 1744: Huynh đệ tương kiến (Hạ) (2)
1721. Chương 1745: Tàng bảo khố
1722. Chương 1746: Lam Tâm (1)
1723. Chương 1747: Lam Tâm
1724. Chương 1748: Hóa Vũ Tông
1725. Chương 1749: Ngươi là các chủ Liên Nguyệt Các? (1)
1726. Chương 1750: Ngươi là các chủ Liên Nguyệt Các? (2)
1727. Chương 1751: Tổ tiên võ đạo sư?
1728. Chương 1752: Hạ Nghiêu phát mộng (1)
1729. Chương 1753: Hạ Nghiêu phát mộng (2)
1730. Chương 1754: Thế giới hồn thiên
1731. Chương 1755: Chu thiên giới
1732. Chương 1756: Đối chiến Thích Già Phật tổ (1)
1733. Chương 1757: Đối chiến Thích Già Phật tổ (2)
1734. Chương 1758: Kim Cương Lưu Ly Thể đệ cửu trọng (Thượng)
1735. Chương 1759: Kim Cương Lưu Ly Thể đệ cửu trọng (Hạ) (1)
1736. Chương 1760: Kim Cương Lưu Ly Thể đệ cửu trọng (Hạ) (2)
1737. Chương 1761: Kỷ nguyên giới
1738. Chương 1762: Thiên phú đệ nhất thiên hạ (1)
1739. Chương 1763: Thiên phú đệ nhất thiên hạ (2)
1740. Chương 1764: Thiên phú bài danh thứ hai
1741. Chương 1765: Khí độ của Cổ Hiền
1742. Chương 1766: Xích Thiên cảnh (1)
1743. Chương 1767: Xích Thiên cảnh (2)
1744. Chương 1768: Đi Hồn Thiên thế giới
1745. Chương 1769: Làm yêu sủng của ta a! (1)
1746. Chương 1770: Làm yêu sủng của ta a! (1)
1747. Chương 1771: Thu phục chiếm được Tứ đại hung thú
1748. Chương 1772: Vòng xoáy Hắc Phong (1)
1749. Chương 1773: Vòng xoáy Hắc Phong (2)
1750. Chương 1774: Kha Thánh tôn giả
1751. Chương 1775: Luyện hóa Nho môn thánh điển (1)
1752. Chương 1776: Luyện hóa Nho môn thánh điển (2)
1753. Chương 1777: Nho môn Chi Chủ
1754. Chương 1778: Ám Ma chi tâm (1)
1755. Chương 1779: Ám Ma chi tâm (2)
1756. Chương 1780: Cái này nguy rồi!
1757. Chương 1781: Lực lượng quán thâu! (1)
1758. Chương 1782: Lực lượng quán thâu! (2)
1759. Chương 1783: Hỗn Độn thánh thể
1760. Chương 1784: Đuổi giết Tu La Vương (1)
1761. Chương 1785: Đuổi giết Tu La Vương (2)
1762. Chương 1786: Ngươi là tên điên!
1763. Chương 1787: Chúa cứu thế (1)
1764. Chương 1788: Chúa cứu thế (2)
1765. Chương 1789: Sau này còn gặp lại
1766. Chương 1790: Lại để cho hắn phục sinh! (1)
1767. Chương 1791: Lại để cho hắn phục sinh! (2)
1768. Chương 1792: Thân thể Xích Thiên cảnh
1769. Chương 1793: Nho giới phản bội (1)
1770. Chương 1794: Nho giới phản bội
1771. Chương 1795: Hỗn Độn kim lệnh
1772. Chương 1796: Hộ Tiên Tông
1773. Chương 1797: Vọng Thiên Các (1)
1774. Chương 1798: Vọng Thiên Các (2)
1775. Chương 1799: Hối Tiên Điện
1776. Chương 1800: Nửa người nửa Tu La (1)
1777. Chương 1801: Nửa người nửa Tu La (2)
1778. Chương 1802: Hồ Trân tông chủ
1779. Chương 1803: Thành thị phủ đầy bụi trăm triệu năm (1)
1780. Chương 1804: Thành thị phủ đầy bụi trăm triệu năm (2)
1781. Chương 1805: Sai chỗ không gian
1782. Chương 1806: Oán niệm (1)
1783. Chương 1807: Oán niệm (2)
1784. Chương 1808: Nhất Khí Hóa Tam Thanh
1785. Chương 1809: Tam Sinh Kiều (thượng)
1786. Chương 1810: Tam Sinh Kiều (trung) (1)
1787. Chương 1811: Tam Sinh Kiều (trung) (2)
1788. Chương 1812: Tam Sinh Kiều (hạ)
1789. Chương 1813: Thành Tiên Đài (1)
1790. Chương 1814: Thành Tiên Đài (2)
1791. Chương 1815: Tiên vấn
1792. Chương 1816: Hỗn Độn kim lệnh hiện (1)
1793. Chương 1817: Hỗn Độn kim lệnh hiện (2)
1794. Chương 1818: Huyết Độn thuật
1795. Chương 1819: Nhiếp Vân trọng thương (1)
1796. Chương 1820: Nhiếp Vân trọng thương
1797. Chương 1821: Liên thủ (thượng)
1798. Chương 1822: Liên thủ (hạ)
1799. Chương 1823: Đạo giới truyền thừa (thượng) (1)
1800. Chương 1824: Đạo giới truyền thừa (thượng) (2)
1801. Chương 1825: Đạo giới truyền thừa (hạ)
1802. Chương 1826: Tiên Thành (1)
1803. Chương 1827: Tiên Thành (2)
1804. Chương 1828: Lăng Nguyệt tấn cấp
1805. Chương 1829: Địa Ngục Hàn Tinh (1)
1806. Chương 1830: Địa Ngục Hàn Tinh (2)
1807. Chương 1831: Ba dạng bảo vật
1808. Chương 1832: Bái kiến tháp chủ đại nhân (1)
1809. Chương 1833: Bái kiến tháp chủ đại nhân (2)
1810. Chương 1834: Nhiếp Vân cầu kiến
1811. Chương 1835: Tưởng niệm Long Hoàng (1)
1812. Chương 1836: Tưởng niệm Long Hoàng (2)
1813. Chương 1837: Chuyện tình của Tiểu Long
1814. Chương 1838: Ta đi gặp Hoàng Vương
1815. Chương 1839: Tha thứ (1)
1816. Chương 1840: Tha thứ (2)
1817. Chương 1841: Quân thành
1818. Chương 1842: Luyện chế Thuần Linh Đan (1)
1819. Chương 1843: Luyện chế Thuần Linh Đan (2)
1820. Chương 1844: Thanh Việt Phong Lưu gia
1821. Chương 1845: Hai con đường (1)
1822. Chương 1846: Hai con đường (2)
1823. Chương 1847: Phòng đấu giá Thiên Quân
1824. Chương 1848: Long Chu Cổ Thuyền
1825. Chương 1849: Cải biến kế hoạch (1)
1826. Chương 1850: Cải biến kế hoạch (2)
1827. Chương 1851: Một trăm vạn
1828. Chương 1852: Thiên Quân Thư Viện (1)
1829. Chương 1853: Thiên Quân Thư Viện (2)
1830. Chương 1854: Cực Thánh Điện
1831. Chương 1855: Yên Nha Tu La
1832. Chương 1856: Nhiếp Đồng bị phong ấn(1)
1833. Chương 1857: Nhiếp Đồng bị phong ấn (2)
1834. Chương 1858: Không thể chiến thắng
1835. Chương 1859: Phối hợp (1)
1836. Chương 1860: Phối hợp (2)
1837. Chương 1861: Siêu cấp Nguyên Khí Đạn
1838. Chương 1862: Tế tự Nho giới
1839. Chương 1863: Khâu Thánh tự bạo (1)
1840. Chương 1864: Khâu Thánh tự bạo (2)
1841. Chương 1865: Lăng Nguyệt đột phá
1842. Chương 1866: Đại đạo vô cực, ba ngàn đan điền! (1)
1843. Chương 1867: Đại đạo vô cực, ba ngàn đan điền! (2)
1844. Chương 1868: Nhiếp Vân đột phá, Xích Thiên Cảnh
1845. Chương 1869: Liên Nguyệt kiếm thuật chân chính (1)
1846. Chương 1870: Liên Nguyệt kiếm thuật chân chính
1847. Chương 1871: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục
1848. Chương 1872: Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Thượng)
1849. Chương 1873: Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Hạ) (1)
1850. Chương 1874: Nửa bước Tru Thiên Cảnh (Hạ) (2)
1851. Chương 1875: Tu Du Tẩu chết
1852. Chương 1876: Tiến vào thế giới thứ ba (1)
1853. Chương 1877: Tiến vào thế giới thứ ba (2)
1854. Chương 1878: Hồn thạch
1855. Chương 1879: Long phượng trình tường (1)
1856. Chương 1880: Long phượng trình tường (2)
1857. Chương 1881: Ca ca, ta thành công
1858. Chương 1882: Linh Hồn Hỗn Độn Vương Thạch
1859. Chương 1883: Niết bàn lần thứ chín (Thượng) (1)
1860. Chương 1884: Niết bàn lần thứ chín (Thượng) (2)
1861. Chương 1885: Niết bàn lần thứ chín (Trung)
1862. Chương 1886: Niết bàn lần thứ chín (Hạ) (1)
1863. Chương 1887: Niết bàn lần thứ chín (Hạ) (2)
1864. Chương 1888: Ta là Thiên Đạo
1865. Chương 1889: Rời đi (1)
1866. Chương 1890: Rời đi (2)
1867. Chương 1891: Hỗn độn phong bạo (1)
1868. Chương 1892: Hỗn độn phong bạo (2)
1869. Chương 1893: Nam nhân thiên hạ đều là kẻ phụ lòng
1870. Chương 1894: Hiếm thấy (1)
1871. Chương 1895: Hiếm thấy (2)
1872. Chương 1896: Hồng Liên Tông
1873. Chương 1897: U Liên Thánh Nhân
1874. Chương 1898: Cường giả phong vương (1)
1875. Chương 1899: Cường giả phong vương (2)
1876. Chương 1900: Cửu Thiên Thai
1877. Chương 1901: Nguyện làm người hầu (1)
1878. Chương 1902: Nguyện làm người hầu (2)
1879. Chương 1903: Kén rể
1880. Chương 1904: Lộ Công Huyền
1881. Chương 1905: Quân quyền thần thụ (1)
1882. Chương 1906: Quân quyền thần thụ (2)
1883. Chương 1907: Một tát đánh bay
1884. Chương 1908: Cao điệu (Thượng)
1885. Chương 1909: Cao điệu (Trung)
1886. Chương 1910: Cao điệu (Hạ)
1887. Chương 1911: Trần gia lão tổ
1888. Chương 1912: Tứ Phương đỉnh (Thượng)
1889. Chương 1913: Tứ Phương đỉnh (Hạ)
1890. Chương 1914: Cửu Thiên tông
1891. Chương 1915: Tuất Triết
1892. Chương 1916: Hỗn Độn Phong Vương (Thượng)
1893. Chương 1917: Hỗn Độn Phong Vương (Hạ)
1894. Chương 1918: Đánh chết!
1895. Chương 1919: Cường giả chi tâm (Thượng)
1896. Chương 1920: Cường giả chi tâm (Hạ)
1897. Chương 1921: Đại Hiên Hỗn Độn giới
1898. Chương 1922: Cửu Phẩm điện
1899. Chương 1923: Trị Liệu Đại Đạo (Thượng)
1900. Chương 1924: Trị Liệu Đại Đạo (Hạ)
1901. Chương 1925: Phủ Thừa Tướng
1902. Chương 1926: Tam hồn tiều tụy (Thượng)
1903. Chương 1927: Tam hồn tiều tụy (Hạ)
1904. Chương 1928: Một cái tát rút bay
1905. Chương 1929: Tin tức Hồn thạch (Thượng)
1906. Chương 1930: Tin tức Hồn thạch (Hạ)
1907. Chương 1931: Trấn Quốc Đại Thủ Ấn
1908. Chương 1932: Mã Nhã công chúa (Thượng)
1909. Chương 1933: Mã Nhã công chúa (Hạ)
1910. Chương 1934: Phục Lưu công tử
1911. Chương 1935: Đồ Tham ăn (Thượng)
1912. Chương 1936: Đồ Tham ăn (Hạ)
1913. Chương 1937: Thành tích của Nhiếp Đồng
1914. Chương 1938: Nhiếp Vân ra tay!
1915. Chương 1939: Nhập Hóa (Thượng)
1916. Chương 1940: Nhập Hóa (Hạ)
1917. Chương 1941: Thời Không Vực (Thượng)
1918. Chương 1942: Thời Không Vực (Trung)
1919. Chương 1943: Thời Không Vực (Hạ)
1920. Chương 1944: Hiệp nghị
1921. Chương 1945: Tin nhầm người (Thượng)
1922. Chương 1946: Tin nhầm người (Hạ)
1923. Chương 1947: Vào điện
1924. Chương 1948: Chúa Tể ấn phù (Thượng)
1925. Chương 1949: Chúa Tể ấn phù (Hạ)
1926. Chương 1950: Tranh sơn thủy
1927. Chương 1951: Chạy trốn
1928. Chương 1952: Quỷ Vực Huyền Long (Thượng)
1929. Chương 1953: Quỷ Vực Huyền Long (Hạ)
1930. Chương 1954: Chúa Tể, Phong Vương
1931. Chương 1955: Luyện hóa Thiên Huyền điện
1932. Chương 1956: Sử dụng Chúa Tể ấn phù (Thượng)
1933. Chương 1957: Sử dụng Chúa Tể ấn phù (Hạ)
1934. Chương 1958: Đánh chết Phục Nguyên
1935. Chương 1959: Bảo vật (Thượng)
1936. Chương 1960: Bảo vật (Hạ)
1937. Chương 1961: Di Tĩnh phục sinh
1938. Chương 1962: Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (Thượng)
1939. Chương 1963: Tà Nguyệt Chí Tôn Vực (Hạ)
1940. Chương 1964: Thiên Vị vương giả
1941. Chương 1965: Dung hợp thiên phú cổ quái (thượng)
1942. Chương 1966: Dung hợp thiên phú cổ quái (Hạ)
1943. Chương 1967: Tà Nguyệt các
1944. Chương 1968: Phó Viêm (Thượng)
1945. Chương 1969: Phó Viêm (Hạ)
1946. Chương 1970: Bách Nhân Đảo
1947. Chương 1971: Tiểu liên minh
1948. Chương 1972: Ẩn dấu thực lực (Thượng)
1949. Chương 1973: Ẩn dấu thực lực (Hạ)
1950. Chương 1974: Một ngàn Đại Đạo
1951. Chương 1975: Bị đuổi giết (Thượng)
1952. Chương 1976: Bị đuổi giết (Hạ)
1953. Chương 1977: Danh ngạch phù lục
1954. Chương 1978: Lại thu hạ nhân (Thượng)
1955.