Thí Thiên Đao

  • Ngày đăng :
  • 2019-06-04 09:21:35
  • Tình trạng :
  • Hoàn thành
  • Views :
  • 342,955

Danh sách chương Đọc truyện


Nhóm dịch: Sói GiàGiang hồ đại loạn, xuất đao tương trợ, không thẹn với tâm, đao chém ngang trời.

Chúng sinh vô đạo, đao phong thí. Lãnh nhãn tinh không, trì đao bễ nghễ.

Thông thiên đại lộ, nhất lộ kinh cức, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

Thiếu niên vốn là cô nhin được người nhặt nuôi, thiên phú ngất trời, huyết thống sâu xa, từng bước vượt qua rèn luyện hiểm nguy, đạt được kỳ ngộ, dần trưởng thành.

Con đường cường giả rải đầy những cánh hồng thấm đẫm máu và nước mắt. Phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu cao nhất nhưng đôi khi cũng cần biết buông bỏ. Khó khăn tuyệt lộ sẽ là động lực mạnh nhất khiến con người bứt phá. Thói đời bon chen lừa lọc gian dối, đối mặt với những dục vọng sâu thẳm nhất của người đời mới khiến ta cảm nhận được tình thân, tình bạn, tình yêu… chân thực nhất, sâu sắc nhất.

Ngay từ đầu truyện tác giả đã “vạch sẵn” con đường theo dõi cốt truyện từ thân phận bí ẩn của Sở Mặc liên quan đến ngọc bội thần kỳ cùng với đó là “map truyện” rõ ràng Nhân gian – Linh Giới – Tiên Giới – Thiên Giới. Sở Mặc cần trở nên mạnh mẽ không phải vì hắn là nhân vật chính và phải đạp lên đầu những kẻ khác để tỏ ra hùng mạnh, mà hắn cần phải mạnh mẽ để bước lên một vũ đài lớn hơn, đối mặt với sứ mạng của chính mình. Chính thân phận bí ẩn và sứ mệnh của hắn đã buộc hắn phải trưởng thành, phải mãnh mẽ để đương đầu!

Vậy thân phận của Sở Mặc là gì? Sứ mệnh của hắn ra sao? Mời quý vị độc giả theo dõi và khám phá.

Danh sách chương (2721):

1. Chương 1: Cánh đồng tuyết (1)​
2. Chương 2: Cánh đồng tuyết (2)​
3. Chương 3: Dưới đỉnh cô thần (1)​
4. Chương 4: Dưới đỉnh cô thần (2)​
5. Chương 5: Vong ân phụ nghĩa (1)​
6. Chương 6: Vong ân phụ nghĩa (2)​
7. Chương 7: Ngang nhiên nhục nhã​
8. Chương 8: Lời thề ở sơn môn (1)​
9. Chương 9: Lời thề ở sơn môn (2)​
10. Chương 10: Áp chế ma quân (1)​
11. Chương 11: Áp chế ma quân (2)​
12. Chương 12: Vô sỉ (1)​
13. Chương 13: Vô sỉ (2)​
14. Chương 14: Một cước đạp bay​
15. Chương 15: Bái sư ma quân (1)​
16. Chương 16: Bái sư ma quân (2)​
17. Chương 17: Vô pháp vô thiên (1)​
18. Chương 18: Vô pháp vô thiên (2)​
19. Chương 19: Truyền đạo thụ nghiệp (1)​
20. Chương 20: Truyền đạo thụ nghiệp (2)​
21. Chương 21: Thiên ý (ý trời) (1)​
22. Chương 22: Thiên ý (ý trời) (2)
23. Chương 23: Biến của tâm pháp (1)​
24. Chương 24: Biến của tâm pháp (2)​
25. Chương 25: Đột phá nguyên quan​
26. Chương 26: Thiếu nữ thần bí (1)​
27. Chương 27: Thiếu nữ thần bí (2)​
28. Chương 28: Tu luyện kỳ lạ! (1)​
29. Chương 29: Tu luyện kỳ lạ! (2)​
30. Chương 30: Chuyện xưa của ma quân (1)​
31. Chương 31: Chuyện xưa của ma quân (2)​
32. Chương 32: Trưởng thành trong khó khăn (1)​
33. Chương 33: Trưởng thành trong khó khăn (2)​
34. Chương 34: Cây nhỏ khô héo (1)​
35. Chương 35: Cây nhỏ khô héo (2)​
36. Chương 36: Con đường trở về nhà.​
37. Chương 37: Gặp cướp giữa đường (1)​
38. Chương 38: Gặp cướp giữa đường (2)​
39. Chương 39: Truy binh trong đêm tối (1)​
40. Chương 40: Truy binh trong đêm tối (2)​
41. Chương 41: Cần giết thì phải giết (1)​
42. Chương 42: Cần giết thì phải giết (2)​
43. Chương 43: Một đao kinh hồn (1)​
44. Chương 44: Một đao kinh hồn (2)​
45. Chương 45: Bí mật ẩn giấu trong miếng ngọc​
46. Chương 46: Công chúa của vương đình (1)​
47. Chương 47: Công chúa của vương đình (2)​
48. Chương 48: Tên ta là lâm bạch (1)​
49. Chương 49: Tên ta là lâm bạch (2)​
50. Chương 50: Lập thế lực riêng (1)​
51. Chương 51: Lập thế lực riêng (2)​
52. Chương 52: Khí huyết sát (1)​
53. Chương 53: Khí huyết sát (2)​
54. Chương 54: Tiên phủ trong truyền thuyết.​
55. Chương 55: Bảo liên công chúa (1)​
56. Chương 56: Bảo Liên công chúa (2)
57. Chương 57: Cung điện thảo nguyên (1)
58. Chương 58: Cung điện thảo nguyên (2)
59. Chương 59: Hạo Nguyệt trưởng lão
60. Chương 60: Hạo Nguyệt trưởng lão (1)
61. Chương 61: Hạo Nguyệt trưởng lão (2)
62. Chương 62: Viên ngọc thần kỳ (1)
63. Chương 63: Viên ngọc thần kỳ (2)
64. Chương 64: Gặp lại Tiêu Vũ (1)
65. Chương 65: Gặp lại Tiêu Vũ (2)
66. Chương 66: Đệ tử đại phái (1)
67. Chương 67: Đệ tử đại phái (2)
68. Chương 68: Đao chém Triệu Phàm (1)
69. Chương 69: Đao chém Triệu Phàm (2)
70. Chương 70: Đêm Trăng Tròn (1)
71. Chương 71: Đêm Trăng Tròn (2)
72. Chương 72: Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử (1)
73. Chương 73: Bàn Tay Nắm Giữ Sinh Tử (2)
74. Chương 74: Tên gọi là Thí Thiên (1)
75. Chương 75: Tên gọi là Thí Thiên (2)
76. Chương 76: Làm hai việc cùng một lúc (1)
77. Chương 77: Làm hai việc cùng một lúc (2)
78. Chương 78: Bộ tộc Hạo Nguyệt (1)
79. Chương 79: Bộ tộc Hạo Nguyệt (2)
80. Chương 80: Cáo già xảo quyệt
81. Chương 81: Sở Mặc ra trận (1)
82. Chương 82: Sở Mặc ra trận (2)
83. Chương 83: Sở Mặc ra trận (3)
84. Chương 84: Trời sinh có sức mạnh hơn người
85. Chương 85: Một đòn sấm sét (1)
86. Chương 86: Một đòn sấm sét (2)
87. Chương 87: Một đòn sấm sét (3)
88. Chương 88: Giết chóc mở màn
89. Chương 89: Đại ngốc Anh Tuấn (1)
90. Chương 90: Đại ngốc Anh Tuấn (2)
91. Chương 91: Đại ngốc Anh Tuấn (3)
92. Chương 92: Gã khổng lồ Tham ăn (1)
93. Chương 93: Gã khổng lồ Tham ăn (2)
94. Chương 94: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này
95. Chương 95: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này (1)
96. Chương 96: Sẽ trân trọng đoạn tình cảm này (2)
97. Chương 97: Mất hết nhân tính
98. Chương 98: Sát khí dày đặc (1)
99. Chương 99: Sát khí dày đặc (2)
100. Chương 100: Hoàng quyền ở thế tục (1)
101. Chương 101: Hoàng quyền ở thế tục (2)
102. Chương 102: Lão đầu khô khan
103. Chương 103: Xin đừng quên muội (1)
104. Chương 104: Xin đừng quên muội (2)
105. Chương 105: Những tháng ngày khó vượt qua (1)
106. Chương 106: Những tháng ngày khó vượt qua (2)
107. Chương 107: Con muốn yên tĩnh (1)
108. Chương 108: Con muốn yên tĩnh (2)
109. Chương 109: Hứa Thập công tử (1)
110. Chương 110: Hứa Thập công tử (2)
111. Chương 111: Diệu Nhất Nương (1)
112. Chương 112: Diệu Nhất Nương (2)
113. Chương 113: Chuyện năm đó (1)
114. Chương 114: Chuyện năm đó (2)
115. Chương 115: Những chuyện xưa (1)
116. Chương 116: Những chuyện xưa (2)
117. Chương 117: Châu Mục công tử (1)
118. Chương 118: Châu Mục công tử (2)
119. Chương 119: Chim sẻ núp đằng sau
120. Chương 120: Giận đập Thân Vương Phủ (1)
121. Chương 121: Giận đập Thân Vương Phủ (2)
122. Chương 122: Thiếu niên can đảm (1)
123. Chương 123: Thiếu niên can đảm (2)
124. Chương 124: Phương thuốc (1)
125. Chương 125: Phương thuốc (2)
126. Chương 126: Không đơn giản (1)
127. Chương 127: Không đơn giản (2)
128. Chương 128: Một nụ hôn
129. Chương 129: Lai lịch của Diệu Nhất Nương (1)
130. Chương 130: Lai lịch của Diệu Nhất Nương (2)
131. Chương 131: Lai lịch của Diệu Nhất Nương (3)
132. Chương 132: Ý nghĩ kỳ lạ? (1)
133. Chương 133: Ý nghĩ kỳ lạ? (2)
134. Chương 134: Tắm máu nguyên thú (1)
135. Chương 135: Tắm máu nguyên thú (2)
136. Chương 136: Hóa ra là ngươi (1)
137. Chương 137: Hóa ra là ngươi (2)
138. Chương 138: Thiếu niên anh hùng (1)
139. Chương 139: Thiếu niên anh hùng (2)
140. Chương 140: Hạ Kinh suy sụp (1)
141. Chương 141: Hạ Kinh suy sụp (2)
142. Chương 142: Thực lực tối thượng (1)
143. Chương 143: Thực lực tối thượng (2)
144. Chương 144: Thực lực tối thượng (3)
145. Chương 145: Tam huynh đệ Hoàng thất (1)
146. Chương 146: Tam huynh đệ Hoàng thất (2)
147. Chương 147: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (1)
148. Chương 148: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (2)
149. Chương 149: Quen một mặt trao lời chân tình, từ cạn ý tròn (1)
150. Chương 150: Quen một mặt trao lời chân tình, từ cạn ý tròn (2)
151. Chương 151: Ngòi ong vò vẽ
152. Chương 152: Sự thay đổi của Hạ Kinh (1)
153. Chương 153: Sự thay đổi của Hạ Kinh (2)
154. Chương 154: Vài việc (1)
155. Chương 155: Vài việc (2)
156. Chương 156: Lời nhắc nhở
157. Chương 157: Chuyện cũ của Ma Quân (1)
158. Chương 158: Chuyện cũ của Ma Quân (2)
159. Chương 159: Đợi ngươi khuấy đảo phong vân (1)
160. Chương 160: Đợi ngươi khuấy đảo phong vân (2)
161. Chương 161: Lồng giam xe ngựa (1)
162. Chương 162: Lồng giam xe ngựa (2)
163. Chương 163: Lỗ thủng trên xe ngựa
164. Chương 164: Tiến vào Hoàng thành (1)
165. Chương 165: Tiến vào Hoàng thành (2)
166. Chương 166: Không thể tin nổi
167. Chương 167: Đều là diễn trò!
168. Chương 168: Ánh hào quang rực rỡ (1)
169. Chương 169: Ánh hào quang rực rỡ (2)
170. Chương 170: Chém cái đầu chó của nhà ngươi
171. Chương 171: Hết sức phấn khích
172. Chương 172: Không phải là trò đùa
173. Chương 173: Xin lỗi
174. Chương 174: Huân chương anh hùng (1)
175. Chương 175: Huân chương anh hùng (2)
176. Chương 176: Thẩm Tinh Tuyết
177. Chương 177: Ta không biết
178. Chương 178: Huynh đệ
179. Chương 179: Không sợ hãi
180. Chương 180: Tiểu Hắc ca uy vũ khí phách (1)
181. Chương 181: Tiểu Hắc ca uy vũ khí phách (2)
182. Chương 182: Ta có thể tin tưởng nàng không?
183. Chương 183: Tứ nhĩ tính danh (Ban họ tên cho nàng)
184. Chương 184: Luyện cốt (Tôi luyện xương cốt)
185. Chương 185: Đột phá (1)
186. Chương 186: Đột phá (2)
187. Chương 187: Bại thiết huyết cảnh (Đánh bại Thiết Huyết cảnh giới)
188. Chương 188: Đăng môn bái phóng (Đến nhà thăm hỏi)
189. Chương 189: Tối thị vô tình đế vương gia (Gia đình đế vương vô tình nhất)
190. Chương 190: Cửa hàng bán đấu giá Phong Vân (1)
191. Chương 191: Cửa hàng bán đấu giá Phong Vân (2))
192. Chương 192: Đỉnh thanh đồng
193. Chương 193: Nhà giàu mới nổi
194. Chương 194: Vật đấu giá then chốt (1)
195. Chương 195: Vật đấu giá then chốt (2)
196. Chương 196: Điên cuồng tranh đoạt
197. Chương 197: Phản bội
198. Chương 198: Chu Tước Hội
199. Chương 199: Một đao (1)
200. Chương 200: Một đao (2)
201. Chương 201: Chim bồ Câu và chim ưng
202. Chương 202: Hiểu rõ ý nghĩ trong đầu
203. Chương 203: Món tiền khổng lồ
204. Chương 204: Vua trong bóng tối (1)
205. Chương 205: Vua trong bóng tối (2)
206. Chương 206: Trưởng lão Thanh Long Đường
207. Chương 207: Tiến thoái lưỡng nan (1)
208. Chương 208: Tiến thoái lưỡng nan (2)
209. Chương 209: Một lời hứa
210. Chương 210: Đan dược khác thường
211. Chương 211: Chiến đấu trong giận dữ (1)
212. Chương 212: Chiến đấu trong giận dữ (2)
213. Chương 213: Chém chết Kim Thạch Chi Cảnh
214. Chương 214: Tạo hóa trêu ngươi
215. Chương 215: Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung (1)
216. Chương 216: Học viện hoàng gia Phiêu Diêu Cung (2)
217. Chương 217: Ngài làm viện trưởng đi
218. Chương 218: Hiệp dùng võ vi phạm điều cấm
219. Chương 219: Độc kế (1)
220. Chương 220: Độc kế (2)
221. Chương 221: Gió nổi mây phun
222. Chương 222: Ban thưởng hôn (1)
223. Chương 223: Ban thưởng hôn (2)
224. Chương 224: Cô Thành Nhất Kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên
225. Chương 225: Mong chờ
226. Chương 226: Lòng người (1)
227. Chương 227: Lòng người (2)
228. Chương 228: Thái tử bị thương nặng
229. Chương 229: Ta là Sở Mặc
230. Chương 230: Đại tông sư (1)
231. Chương 231: Đại tông sư (2)
232. Chương 232: Tâm tư của Hạ Hùng
233. Chương 233: Thỉnh cầu của Đế Vương
234. Chương 234: Đạm Đài tiên sinh
235. Chương 235: Mở tiệc chiêu đãi
236. Chương 236: Không tốt
237. Chương 237: Tín nhiệm
238. Chương 238: Đối đầu (1)
239. Chương 239: Đối đầu (2)
240. Chương 240: Rời thành
241. Chương 241: Đêm không yên tĩnh
242. Chương 242: Ngàn dặm truy lùng
243. Chương 243: Phúc Long
244. Chương 244: Quá bình tĩnh rồi
245. Chương 245: Ngươi bị lừa rồi
246. Chương 246: Tâm chết thành tro
247. Chương 247: Lưỡi đao sắc bén ngang trời (1)
248. Chương 248: Lưỡi đao sắc bén ngang trời (2)
249. Chương 249: Sinh tử ma luyện
250. Chương 250: Đây là một cái hố lớn!
251. Chương 251: Ác mộng
252. Chương 252: Đơn giản như vậy?
253. Chương 253: U Minh Bát Đao
254. Chương 254: Người trước ngã xuống, người sau tiếp bước tiến lên
255. Chương 255: Rơi vào đường cùng
256. Chương 256: Ác nhân giết mãi không hết
257. Chương 257: Chủ động tấn công (1)
258. Chương 258: Chủ động tấn công (2)
259. Chương 259: Có ý rút lui
260. Chương 260: Khảo nghiệm chân chính
261. Chương 261: Đao thứ nhất: Đoạt hồn
262. Chương 262: Chạy
263. Chương 263: Núi Cô Bút
264. Chương 264: Khí phách của Ma Quân
265. Chương 265: Tề tiên sinh
266. Chương 266: Tự tìm cái chết
267. Chương 267: Ném xuống (1)
268. Chương 268: Ném xuống (2)
269. Chương 269: Còn ai nữa
270. Chương 270: Cam tâm chịu phạt
271. Chương 271: Nước trong hang đá (1)
272. Chương 272: Nước trong hang đá (2)
273. Chương 273: Chu Tước?
274. Chương 274: Đại Công Kê
275. Chương 275: Kê gia
276. Chương 276: Thương Khung Thần Giám
277. Chương 277: Hỗn Độn Hồng Lô (1)
278. Chương 278: Hỗn Độn Hồng Lô (2)
279. Chương 279: Hoa Xuyên Ngưu tức giận
280. Chương 280: Long tổ
281. Chương 281: Có gan thì ngươi đến đây!
282. Chương 282: Chấp niệm chết cũng không thay đổi!
283. Chương 283: Thần thảo
284. Chương 284: Cá tạo hóa (1)
285. Chương 285: Cá tạo hóa (2)
286. Chương 286: Thể chất đạo cảnh
287. Chương 287: Vào đến Bảo Sơn?
288. Chương 288: Một miếng vẩy rồng
289. Chương 289: Một đao sấm sét
290. Chương 290: Tìm được nguyên dược cực phẩm
291. Chương 291: Sông U Minh hồ Luân Hồi
292. Chương 292: Quy hàng
293. Chương 293: Trợ thủ đắc lực (1)
294. Chương 294: Trợ thủ đắc lực (2)
295. Chương 295: Gặp hoàng thượng
296. Chương 296: Bắt đầu (1)
297. Chương 297: Bắt đầu (2)
298. Chương 298: Kẻ địch mạnh tới
299. Chương 299: Nội chiến
300. Chương 300: Thanh Long diệt Chu Tước
301. Chương 301: Khí phách cái thế
302. Chương 302: Học viện mạnh nhất
303. Chương 303: Rung động Tứ Tượng đại lục
304. Chương 304: Dã tâm của Sở Mặc
305. Chương 305: Nguyên thú cửu giai
306. Chương 306: Độ kiếp
307. Chương 307: Tiểu Sài Khuyển (1)
308. Chương 308: Tiểu Sài Khuyển (2)
309. Chương 309: Chấp nhất
310. Chương 310: Gà chó không yên
311. Chương 311: Đế đô Đại Tề
312. Chương 312: Tính kế
313. Chương 313: Quân tình trọng yếu
314. Chương 314: Nói ra hù chết ngài
315. Chương 315: Bí văn kinh thiên
316. Chương 316: Sở Mặc hiến kế
317. Chương 317: Ta còn có một biện pháp (1)
318. Chương 318: Ta còn có một biện pháp (2)
319. Chương 319: Sở Vương
320. Chương 320: Dãy núi Thiên Đoạn
321. Chương 321: Thông đạo
322. Chương 322: Phối hợp
323. Chương 323: Nghi ngờ (1)
324. Chương 324: Nghi ngờ (2)
325. Chương 325: Có phục hay không
326. Chương 326: Quân đoàn đào mỏ (1)
327. Chương 327: Quân đoàn đào mỏ (2)
328. Chương 328: Binh Lâm
329. Chương 329: Khắp nơi đều là hố lớn
330. Chương 330: Bách vạn đại quân (1)
331. Chương 331: Bách vạn đại quân (2)
332. Chương 332: Chúng ta trúng kế rồi (1)
333. Chương 333: Chúng ta trúng kế rồi (2)
334. Chương 334: Sụp đổ
335. Chương 335: Thiết Huyết Cảnh
336. Chương 336: Viên ngọc biến mất (1)
337. Chương 337: Viên ngọc biến mất (2)
338. Chương 338: Hấp thụ mỏ nguyên thạch
339. Chương 339: Lợi ích khổng lồ
340. Chương 340: Tuyệt vọng (1)
341. Chương 341: Tuyệt vọng (2)
342. Chương 342: Bại dưới tay ai
343. Chương 343: Tên của ngươi trả lại cho ngươi
344. Chương 344: Ha ha ha ha (1)
345. Chương 345: Ha ha ha ha (2)
346. Chương 346: Một trời một vực
347. Chương 347: Nguyên nhân do đâu?
348. Chương 348: Giết chết
349. Chương 349: Đường sống trong chỗ chết
350. Chương 350: Nữ vương thảo nguyên
351. Chương 351: Cái này không phải ta muốn (1)
352. Chương 352: Cái này không phải ta muốn (2)
353. Chương 353: Ân sủng cực độ
354. Chương 354: Bọn họ đều ở đây
355. Chương 355: Đệ tử Phiêu Diêu Cung
356. Chương 356: Cung chủ
357. Chương 357: Lại xuất chinh
358. Chương 358: Thẩm Ngạo Băng tức giận
359. Chương 359: Hổ Đầu Quân (1)
360. Chương 360: Hổ Đầu Quân (2)
361. Chương 361: Không muốn người mang nhân quả này
362. Chương 362: Trở lại Trường Sinh Thiên
363. Chương 363: Thái thượng trưởng lão
364. Chương 364: Thế mới là đồ đệ của ta
365. Chương 365: Đây là tác phong của các ngươi?
366. Chương 366: Nứt toác
367. Chương 367: Sát sinh
368. Chương 368: Đừng tìm hắn gây chuyện nữa
369. Chương 369: Sư phụ, hẹn gặp lại!
370. Chương 370: Cô Thành Nhất Kiếm
371. Chương 371: Thiên Ngoại Phi Tiên
372. Chương 372: Quy Khư
373. Chương 373: Thiên Kê mang đi hầm thì sẽ thơm ngon hơn chăng? (1)
374. Chương 374: Thiên Kê mang đi hầm thì sẽ thơm ngon hơn chăng? (2)
375. Chương 375: Bằng hữu
376. Chương 376: Đột kích đêm
377. Chương 377: Gừng càng già càng cay (1)
378. Chương 378: Gừng càng già càng cay (2)
379. Chương 379: Thi bắt hổ
380. Chương 380: Đại thắng (1)
381. Chương 381: Đại thắng (2)
382. Chương 382: Hai ông cháu tâm sự
383. Chương 383: Mật chỉ (1)
384. Chương 384: Mật chỉ (2)
385. Chương 385: Vết nứt
386. Chương 386: Tâm sự của lão gia tử
387. Chương 387: Đại ngốc đã đến
388. Chương 388: Gặp mặt (1)
389. Chương 389: Gặp mặt (2)
390. Chương 390: Hứa Phù Phù oán giận
391. Chương 391: Phong Vương
392. Chương 392: Châm biếm
393. Chương 393: Gặp bà nội
394. Chương 394: Gọi tôi là Đại Ngốc (1)
395. Chương 395: Gọi tôi là Đại Ngốc (2)
396. Chương 396: Ta muốn lấy ngươi
397. Chương 397: Cây càng già nở hoa càng đẹp
398. Chương 398: Vừa hay đúng dịp
399. Chương 399: Trở mặt
400. Chương 400: Minh bạch
401. Chương 401: Thực lực của Vương Đại Phát
402. Chương 402: Mùng sáu tháng sáu
403. Chương 403: Ngàn dặm biên giới
404. Chương 404: Gian tế
405. Chương 405: Thời khắc nguy hiểm
406. Chương 406: Người đàn ông đeo mặt nạ
407. Chương 407: Đoạt Hồn Trảm Minh Tâm
408. Chương 408: Thiên Kiếm Môn Chủ
409. Chương 409: Ngươi không có đủ tư cách đặt điều kiện (1)
410. Chương 410: Ngươi không có đủ tư cách đặt điều kiện (2)
411. Chương 411: Ngàn cân treo sợi tóc
412. Chương 412: Bản tôn cho phép ngươi rời đi chưa? (1)
413. Chương 413: Bản tôn cho phép ngươi rời đi chưa? (2)
414. Chương 414: Đánh kẻ chạy đi, người chạy lại ta cũng đánh
415. Chương 415: Tâm tư của Đế vương
416. Chương 416: Thái độ thay đổi trong nháy mắt (1)
417. Chương 417: Thái độ thay đổi trong nháy mắt (2)
418. Chương 418: Không tìm thấy Sở Mặc
419. Chương 419: Tử Kim Sắc Huyết (1)
420. Chương 420: Tử Kim Sắc Huyết (2)
421. Chương 421: Chỉ cần hắn trở về
422. Chương 422: Tên lừa đảo
423. Chương 423: Kết minh
424. Chương 424: Hai năm (1)
425. Chương 425: Hai năm (2)
426. Chương 426: Huyễn Thần Giới
427. Chương 427: Thanh Phong Hổ Liệt
428. Chương 428: Thành Huyễn Thần
429. Chương 429: Ba tầng không gian
430. Chương 430: Ba chén rượu
431. Chương 431: Sở Mặc chấn động (1)
432. Chương 432: Sở Mặc chấn động (2)
433. Chương 433: Tin bản
434. Chương 434: Một bóng dáng quen thuộc
435. Chương 435: Không phải là cuộc hội ngộ vui vẻ bất ngờ
436. Chương 436: Hổ Liệt kinh ngạc
437. Chương 437: Chúng ta kết bái đi (1)
438. Chương 438: Chúng ta kết bái đi (2)
439. Chương 439: Sáu kiểu Trúc Cơ
440. Chương 440: Hai mươi tuổi
441. Chương 441: Huyễn Thần bảng
442. Chương 442: Kim Ô Đại Đế (1)
443. Chương 443: Kim Ô Đại Đế (2)
444. Chương 444: Bệ ngọc vỡ nát
445. Chương 445: Huyết mạch mạnh nhất
446. Chương 446: Thái Điệp và Vân Mộng
447. Chương 447: Tinh Linh Công chúa (1)
448. Chương 448: Tinh Linh Công chúa (2)
449. Chương 449: Đệ tam chiến lực
450. Chương 450: Đó là tân nương của đệ
451. Chương 451: Gặp nàng một lúc
452. Chương 452: Gặp lại nhau
453. Chương 453: Thọc gậy bánh xe
454. Chương 454: Ta là vị hôn thê của chàng (1)
455. Chương 455: Ta là vị hôn thê của chàng (2)
456. Chương 456: Ngươi sợ sao?
457. Chương 457: Cứng đầu chống đối
458. Chương 458: Đó là phân thân, không phải ta
459. Chương 459: Thanh Thiên Như Mặc
460. Chương 460: Hãy quên ta đi
461. Chương 461: Ngươi đến phá rối sao (1)
462. Chương 462: Ngươi đến phá rối sao (2)
463. Chương 463: Linh Đan Đường
464. Chương 464: Phùng Xuân Đế Chủ
465. Chương 465: Sự cảm động của Đế Chủ
466. Chương 466: Khí phách và vận mệnh
467. Chương 467: Ngươi có phải kẻ ngốc không? (1)
468. Chương 468: Ngươi có phải kẻ ngốc không? (2)
469. Chương 469: Hãy đánh bại ta trước
470. Chương 470: Cuối cùng thắng rồi?
471. Chương 471: Ngộ đạo
472. Chương 472: Đầu đầy mồ Hôi
473. Chương 473: Gõ nhịp
474. Chương 474: Lỗi lạc (1)
475. Chương 475: Lỗi lạc (2)
476. Chương 476: Thắng
477. Chương 477: Ngự Hỏa Quyết
478. Chương 478: Tam Muội Chân Hỏa
479. Chương 479: Ngọn lửa kiêu ngạo
480. Chương 480: Sở Mặc luyện đan
481. Chương 481: Bội thu (1)
482. Chương 482: Bội thu (2)
483. Chương 483: Năm mươi viên
484. Chương 484: Lưu Vân tiên tử
485. Chương 485: Thần Tiểu Vũ
486. Chương 486: Tát ngươi thì đã sao nào? (1)
487. Chương 487: Tát ngươi thì đã sao nào? (2)
488. Chương 488: Thiêu chết
489. Chương 489: Ai tự kỷ hơn? (1)
490. Chương 490: Ai tự kỷ hơn? (2)
491. Chương 491: Thủ đoạn hèn hạ
492. Chương 492: Tức hộc máu
493. Chương 493: Giải thưởng giá trên trời
494. Chương 494: Đối kháng thăng cấp
495. Chương 495: Huyễn Thần Hồ
496. Chương 496: Nàng điên rồi sao?
497. Chương 497: Đế chủ nhất rống
498. Chương 498: Cuộc chiến đế chủ
499. Chương 499: Thiên kiếp tôi thể
500. Chương 500: Trời đất dun dủi
501. Chương 501: Lã Nghị
502. Chương 502: Gia Cát Trường Xuân
503. Chương 503: Lòng lang dạ sói
504. Chương 504: Đi cửa sau
505. Chương 505: Sợ hãi
506. Chương 506: Thế giới của ta
507. Chương 507: Nhiệm vụ trên bảng tin
508. Chương 508: Cỏ long lân
509. Chương 509: Tinh nhi và Nguyệt nhi
510. Chương 510: Cảnh giới vô sỉ mới
511. Chương 511: Mười sáu tuổi
512. Chương 512: Chiến lực kinh người
513. Chương 513: Thiên ý
514. Chương 514: Trở về
515. Chương 515: Hoàng Họa
516. Chương 516: Trở lại Viêm Hoàng Thành
517. Chương 517: Hai năm đổi thay (1)
518. Chương 518: Hai năm đổi thay (2)
519. Chương 519: Ân Minh
520. Chương 520: Ân đoạn nghĩa tuyệt
521. Chương 521: Một quyền đánh chết Tiên Thiên
522. Chương 522: Đừng lừa gạt ta
523. Chương 523: Thiên Kiếm môn
524. Chương 524: Còn có ai không? (1)
525. Chương 525: Còn có ai không? (3)
526. Chương 526: Tổ sư gia của Thiên Kiếm Môn
527. Chương 527: Biến cố Tết Đoan Ngọ
528. Chương 528: Vương Đại Phát cơ trí
529. Chương 529: Trùng hợp
530. Chương 530: Đằng Phong Cách Nhĩ
531. Chương 531: Khó xử
532. Chương 532: Trái tim của Na Y
533. Chương 533: Tiểu thúc thúc của Sở Mặc
534. Chương 534: Gợi trí tò mò
535. Chương 535: Có nghĩ tới chuyện rời đi hay không?
536. Chương 536: Chấn động lòng người
537. Chương 537: . Như thần nhân
538. Chương 538: Như thần nhân
539. Chương 539: Đại hội Tông Môn
540. Chương 540: Phá Giới Đan
541. Chương 541: Thiên tài không lộ diện
542. Chương 542: Quần anh tới
543. Chương 543: Hoàng Hoàng
544. Chương 544: Kết thù (1)
545. Chương 545: Kết thù (2)
546. Chương 546: Cửa đá
547. Chương 547: Nhím tuyết
548. Chương 548: Một đao sát sinh
549. Chương 549: Đổng Ngữ
550. Chương 550: Tiếng địch du dương
551. Chương 551: Nguy cơ giáng lâm
552. Chương 552: Thoát khỏi miệng trăn
553. Chương 553: Tìm được đường sống trong chỗ chết
554. Chương 554: Tỷ tỷ bảo kê ngươi
555. Chương 555: Lạc Anh tức giận
556. Chương 556: Một đao không thể tin nổi
557. Chương 557: Khỉ đột trắng khổng lồ
558. Chương 558: Kẻ tham ăn
559. Chương 559: Chắc chắn sẽ có cơ hội
560. Chương 560: Chương bốn của tâm pháp
561. Chương 561: Quyết liệt
562. Chương 562: Tán hồn dịch
563. Chương 563: Ngũ hành chi thủy
564. Chương 564: Mất trí nhớ
565. Chương 565: Chân tướng sự việc
566. Chương 566: Đoạn phim ký ức
567. Chương 567: Ngươi muốn cái gì
568. Chương 568: Kịch biến (1)
569. Chương 569: Kịch biến (2)
570. Chương 570: Giết hại
571. Chương 571: Trời xanh có mắt
572. Chương 572: Trầm lặng
573. Chương 573: Người thân duy nhất. (1)
574. Chương 574: Người thân duy nhất. (2)
575. Chương 575: Thẩm Ngạo Băng thăm dò
576. Chương 576: Điên rồi
577. Chương 577: Thẩm Ngạo Sương
578. Chương 578: Ẩn tình
579. Chương 579: Cặn bã (1)
580. Chương 580: Cặn bã (2)
581. Chương 581: Làm lại từ đầu
582. Chương 582: Chấn chỉnh giang sơn
583. Chương 583: Buông tha đi
584. Chương 584: Gặp lại như cách một đời
585. Chương 585: Pháp trận Dưỡng Hồn
586. Chương 586: Mười phiến huyết nguyệt (1)
587. Chương 587: Mười phiến huyết nguyệt (2)
588. Chương 588: Đã đến
589. Chương 589: Sứ giả tự tìm chết
590. Chương 590: Quá đà
591. Chương 591: Đáng đánh
592. Chương 592: Phát triển
593. Chương 593: Phó thác
594. Chương 594: Chênh lệch
595. Chương 595: Trung Tâm Hải
596. Chương 596: Nghênh đón
597. Chương 597: Sở Vương bệ hạ
598. Chương 598: Bới móc
599. Chương 599: Đây là giang hồ
600. Chương 600: Hoa Tiểu Nha
601. Chương 601: Đấu rượu
602. Chương 602: Cuộc vui mở màn (1)
603. Chương 603: Cuộc vui mở màn (2)
604. Chương 604: Tứ đại phái
605. Chương 605: Khiêu chiến trên võ đài
606. Chương 606: Bất ngờ (1)
607. Chương 607: Bất ngờ (2)
608. Chương 608: Dùng một quyền đánh chết
609. Chương 609: Từ kinh ngạc đến kinh hãi
610. Chương 610: Càn quét (1)
611. Chương 611: Càn quét (2)
612. Chương 612: Tình ma
613. Chương 613: Hồng Trần lão quỷ
614. Chương 614: Chém giết
615. Chương 615: Thiên thú?
616. Chương 616: Không có can đảm liền cút ra ngoài! (1)
617. Chương 617: Không có can đảm liền cút ra ngoài! (2)
618. Chương 618: Dám chiến sao?
619. Chương 619: Chưởng môn Cô Thành
620. Chương 620: Hợp tác
621. Chương 621: Cái chìa khóa
622. Chương 622: Tân Nhân Vương
623. Chương 623: Kết giao (1)
624. Chương 624: Kết giao (2)
625. Chương 625: Đồng minh
626. Chương 626: Ám dũng (Sóng ngầm)
627. Chương 627: Chân tướng
628. Chương 628: Hai con đường
629. Chương 629: Biến cố
630. Chương 630: Chúng bạn xa lánh
631. Chương 631: Cô lập (1)
632. Chương 632: Cô lập (2)
633. Chương 633: Khai chiến
634. Chương 634: Đệ tam đao
635. Chương 635: Đại hung chi địa
636. Chương 636: Phái Tây Hải xấu hổ
637. Chương 637: Con kiến
638. Chương 638: Bất lực
639. Chương 639: Dược Vương Kinh
640. Chương 640: Phá Thiết kiếm
641. Chương 641: Gặp quỷ rồi
642. Chương 642: Thanh đao đáng sợ
643. Chương 643: Giải thích nghi vấn
644. Chương 644: Nơi chôn cất của Chí Tôn
645. Chương 645: Đoạn thần phù
646. Chương 646: Sự lựa chọn của Chu Tuấn
647. Chương 647: Lòng tham
648. Chương 648: Hành động cứng rắn của Tây Hải phái (1)
649. Chương 649: Hành động cứng rắn của Tây Hải phái (2)
650. Chương 650: Đoạt xá
651. Chương 651: Ma tộc
652. Chương 652: Bộ xương khô khổng lồ
653. Chương 653: Luyện tập đối kháng
654. Chương 654: Người thầy bộ xương khô (1)
655. Chương 655: Người thầy bộ xương khô (2)
656. Chương 656: Phá vỡ hiệp nghị
657. Chương 657: Tấn bi kịch của Tư Không Lãng
658. Chương 658: Mao Lợi Đồng
659. Chương 659: Cơ duyên của tam nữ
660. Chương 660: Cho ngươi mượn quan tài dùng đấy
661. Chương 661: Bắc Minh chí tôn
662. Chương 662: Đạo cảnh thể chất
663. Chương 663: Một bước kia
664. Chương 664: Thành toàn
665. Chương 665: Tổ cảnh thể chất
666. Chương 666: Thể chất khủng bố
667. Chương 667: Chơi lớn
668. Chương 668: Vị tồn tại đó
669. Chương 669: Sự thay đổi của Thẩm Ngạo Băng
670. Chương 670: Bí mật của thiên ngoại
671. Chương 671: Lần lượt trở về
672. Chương 672: Lý Trúc
673. Chương 673: Mưu đồ Bí mật
674. Chương 674: Đối sách
675. Chương 675: Chúng ta không muốn đi
676. Chương 676: Quyết định của Cô Thành (1)
677. Chương 677: Quyết định của Cô Thành (2)
678. Chương 678: Đẩy xuống nước
679. Chương 679: Chiến đấu kịch liệt
680. Chương 680: Địch đông ta ít
681. Chương 681: Phá vây
682. Chương 682: Pháp trận Huyết sát
683. Chương 683: Huyết tế (1)
684. Chương 684: Huyết tế (2)
685. Chương 685: Hôm nay mới biết ta là ta
686. Chương 686: Sở Hàn chạy trốn
687. Chương 687: Cửu mệnh thuật
688. Chương 688: Các loại truyền thừa
689. Chương 689: Chỗ tụ tập nhiều trường phái
690. Chương 690: Sở Mặc trở về
691. Chương 691: Lo lắng của phụ tử Lý gia
692. Chương 692: Cổ trấn quỷ dị
693. Chương 693: Gặp lại Thẩm Ngạo Băng
694. Chương 694: Linh dịch chữa thương
695. Chương 695: Chuẩn bị khoét vách
696. Chương 696: Thẩm Tinh Tuyết gặp nguy
697. Chương 697: Mạnh mẽ trấn áp
698. Chương 698: Biến cố ở Huyễn Thần giới
699. Chương 699: Giới Linh đưa tin
700. Chương 700: Giới Linh tức giận
701. Chương 701: Lãnh ngộ của Tần Hiểu (1)
702. Chương 702: Lãnh ngộ của Tần Hiểu (2)
703. Chương 703: Mưa máu
704. Chương 704: Thủ đoạn của Ma tộc
705. Chương 705: Cái chết của Lý Trúc
706. Chương 706: Gia nhập Phiêu Diêu Cung
707. Chương 707: Khe hở tâm linh
708. Chương 708: Lại vào Huyễn Thần Giới
709. Chương 709: Dược liệu cực phẩm (1)
710. Chương 710: Dược liệu cực phẩm (2)
711. Chương 711: Phía sau cửa gỗ
712. Chương 712: Phân thân hoàn hảo
713. Chương 713: Cánh cửa vàng (1)
714. Chương 714: Cánh cửa vàng (2)
715. Chương 715: Ngũ Hành Chi Kim
716. Chương 716: Thỏ vàng
717. Chương 717: Quan tài đá dưới lòng đất
718. Chương 718: Bảy bước
719. Chương 719: Ba mũi tên (1)
720. Chương 720: Ba mũi tên (2)
721. Chương 721: Vô tiễn chi tiễn
722. Chương 722: Thể chất Ngũ Hành Chi Kim
723. Chương 723: Thiếu nữ Tiên giới
724. Chương 724: Tư Đồ Đồ
725. Chương 725: Người xui xẻo (1)
726. Chương 726: Người xui xẻo (2)
727. Chương 727: Đường đi khó
728. Chương 728: Ngũ hành chi tinh kim
729. Chương 729: Nguyên tố Thánh quả
730. Chương 730: Đi theo ta
731. Chương 731: Lại bị khinh thường rồi
732. Chương 732: Không thuộc về thế giới này
733. Chương 733: Muốn sống không?
734. Chương 734: Đồng ý hay không?
735. Chương 735: Long ngưu
736. Chương 736: Hiểu lầm
737. Chương 737: Bại lộ thân phận
738. Chương 738: Gia Cát Lãng truy sát
739. Chương 739: Luyến tiếc nhân tài (1)
740. Chương 740: Luyến tiếc nhân tài (2)
741. Chương 741: Thiếu nữ hống hách
742. Chương 742: Hù chết bé yêu
743. Chương 743: Ngũ hành chi tinh thủy
744. Chương 744: Ngũ hành chi tinh mộc
745. Chương 745: Đánh cướp
746. Chương 746: Mai Hoa kiếm
747. Chương 747: Kịch đấu
748. Chương 748: Ngũ hành chi tinh hỏa
749. Chương 749: Ngũ hành tập hợp
750. Chương 750: Rốt cuộc là quan hệ thế nào?
751. Chương 751: Lưu Vân khen ngợi
752. Chương 752: Quyết định của Tần Thi và Đổng Ngữ
753. Chương 753: Lời thề và hứa hẹn
754. Chương 754: Giới Linh phản kích
755. Chương 755: Chứng cứ
756. Chương 756: Chân tướng phơi bày
757. Chương 757: Nạn này chưa yên
758. Chương 758: Ở nhân giới
759. Chương 759: Trở lại đỉnh Cô Bút (1)
760. Chương 760: Trở lại đỉnh Cô Bút (2)
761. Chương 761: Truyền đạo
762. Chương 762: Hoài bão
763. Chương 763: Người tốt
764. Chương 764: Trước khi phi thăng
765. Chương 765: Lúc chia tay
766. Chương 766: Đương nhiên! (1)
767. Chương 767: Đương nhiên! (2)
768. Chương 768: Gia nhập Linh giới
769. Chương 769: Đệ tử Linh Vận Môn
770. Chương 770: Đội ngũ đón dâu
771. Chương 771: Lựa chọn mà thôi (1)
772. Chương 772: Lựa chọn mà thôi (2)
773. Chương 773: Thả tỷ tỷ của ta ra!
774. Chương 774: Tức giận chửi mắng
775. Chương 775: Xin ngài cho đi cùng
776. Chương 776: Trên đường
777. Chương 777: Con gà nhiều chuyện (1)
778. Chương 778: Con gà nhiều chuyện (2)
779. Chương 779: Con gà này bán thế nào
780. Chương 780: Không tránh khỏi xung đột
781. Chương 781: Ngươi còn kinh doanh tiếp không?
782. Chương 782: Hồng gia ở Cẩm Tú thành
783. Chương 783: Không đáng xách giày cho người ta
784. Chương 784: Kim Đông Nam
785. Chương 785: Phương Lan bối rối
786. Chương 786: Cha và con
787. Chương 787: Đa mưu túc trí
788. Chương 788: Phát điên
789. Chương 789: Phương Lan rối rắm
790. Chương 790: Cự tuyệt
791. Chương 791: Tính toán của Vương Võ
792. Chương 792: Cơ hội duy nhất
793. Chương 793: Bán đứng
794. Chương 794: Ta không đồng ý
795. Chương 795: Tận cùng vô sỉ
796. Chương 796: Chết cũng không biết xấu hổ
797. Chương 797: Vui vẻ trò chuyện
798. Chương 798: Ngươi thật giả dối
799. Chương 799: Lục Thiên Kỳ
800. Chương 800: Không đi
801. Chương 801: Hoàn mỹ Trúc Cơ gây chấn động
802. Chương 802: Để lại một cánh tay
803. Chương 803: Mong các hạ nương tay!
804. Chương 804: Khóc hu hu
805. Chương 805: Dậy sóng
806. Chương 806: Đụng vào họng súng
807. Chương 807: Tên tiểu lừa đảo
808. Chương 808: Lục Thiên Duyệt
809. Chương 809: Nhất định phải tin ta (1)
810. Chương 810: Nhất định phải tin ta (2)
811. Chương 811: Sở tiên sinh
812. Chương 812: Cảnh cáo
813. Chương 813: Thực lực của tam đại gia tộc
814. Chương 814: Cửa hiện đêm trăng tròn
815. Chương 815: Công kích cánh cửa
816. Chương 816: Kẻ giấu trong bóng tối (1)
817. Chương 817: Kẻ giấu trong bóng tối (2)
818. Chương 818: Di chỉ Thanh Hư Môn
819. Chương 819: Tu sĩ Nguyên Anh
820. Chương 820: Một đoạn thân đao
821. Chương 821: Nhanh chân đến trước
822. Chương 822: Phòng ngừa chu đáo
823. Chương 823: Chân Hoàng huyết (1)
824. Chương 824: Chân Hoàng huyết (2)
825. Chương 825: Tang tóc Cẩm Tú Thành
826. Chương 826: Sơn Xuyên Bảo đồ
827. Chương 827: Huyết Ma lão tổ
828. Chương 828: Thiên địa dị tượng
829. Chương 829: Ngũ Hành Đạo cơ luyện thành (1)
830. Chương 830: Ngũ Hành Đạo cơ luyện thành (2)
831. Chương 831: Trở về Linh Giới
832. Chương 832: Nguy cơ của Lục gia
833. Chương 833: Đêm tới Lục gia
834. Chương 834: Huyết ma giáo
835. Chương 835: Lục Thiên Minh
836. Chương 836: Trực tiếp đánh chết
837. Chương 837: Bức cung
838. Chương 838: Buộc tội
839. Chương 839: Chuẩn bị phía sau
840. Chương 840: Đảo ngược
841. Chương 841: Chiến Kim Đan
842. Chương 842: Cường nhân cận chiến
843. Chương 843: Huyết Ma kiếm pháp
844. Chương 844: Dẫn động Thiên kiếp
845. Chương 845: Bổ chết các ngươi!
846. Chương 846: Hắn thật sự là người sao? (1)
847. Chương 847: Hắn thật sự là người sao? (2)
848. Chương 848: Có sợ không?
849. Chương 849: Nguy cơ giáng xuống
850. Chương 850: Bách Biến Đạo Nhân
851. Chương 851: Tu sĩ Nguyên Anh hùng mạnh
852. Chương 852: Qua Kim Đan kiếp
853. Chương 853: Sao có thể?
854. Chương 854: Cung trang nữ tử (1)
855. Chương 855: Cung trang nữ tử (2)
856. Chương 856: Sao vẫn lại là ngươi?
857. Chương 857: Đại chiến Nguyên Anh
858. Chương 858: Bách Biến lại chạy trốn tiếp
859. Chương 859: Gặp lại Vương Võ
860. Chương 860: Tiểu nhân trỗi dậy
861. Chương 861: Hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử (1)
862. Chương 862: Hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử (2)
863. Chương 863: Cút hết cho ta!
864. Chương 864: Tiểu linh thể trời sinh
865. Chương 865: Hiểu rõ chân tướng
866. Chương 866: Nhân vật không thể coi thường
867. Chương 867: Người Lục gia đến (1)
868. Chương 868: Người Lục gia đến (2)
869. Chương 869: Trưởng lão Linh Động Sơn
870. Chương 870: Bách Biến Đạo Nhân lại xuất hiện
871. Chương 871: Ta không nói ngươi biết
872. Chương 872: Bách biến thuật
873. Chương 873: Sự kinh ngạc của Lục Thiên Duyệt (1)
874. Chương 874: Sự kinh ngạc của Lục Thiên Duyệt (2)
875. Chương 875: Thu nhận đồ Đệ
876. Chương 876: Không đáng tin cậy?
877. Chương 877: Phương Lan choáng váng
878. Chương 878: Cảm giác khi làm sư phụ
879. Chương 879: Làm theo ý mình
880. Chương 880: Lời mời của Ngô Huy
881. Chương 881: Gió nổi trước cơn bão
882. Chương 882: Đánh bay hết
883. Chương 883: Chiến thì chiến
884. Chương 884: Viện binh của Linh Vận Môn
885. Chương 885: Nổi giận
886. Chương 886: Bóp nát Nguyên Anh
887. Chương 887: Hồi mã thương
888. Chương 888: Sát thần (1)
889. Chương 889: Sát thần (2)
890. Chương 890: Ba mạng thế thân
891. Chương 891: Phong Giang Hải
892. Chương 892: Đoàn mạo hiểm
893. Chương 893: Bức bách
894. Chương 894: Xui xẻo và may mắn (1)
895. Chương 895: Xui xẻo và may mắn (2)
896. Chương 896: Lẻn vào Linh Vận Môn
897. Chương 897: Mười tám hồi chuông cảnh báo
898. Chương 898: Trừng phạt
899. Chương 899: Chỗ tạp dịch
900. Chương 900: Thăm dò
901. Chương 901: Như vậy cũng được sao? (1)
902. Chương 902: Như vậy cũng được sao? (2)
903. Chương 903: Ngục tối
904. Chương 904: Tù nhân Nguyên Anh Điên Phong
905. Chương 905: Linh Vận tam anh
906. Chương 906: Bí mật ở nơi sâu thẳm của ngục tối
907. Chương 907: Một tia hy vọng
908. Chương 908: Chén hỏa long
909. Chương 909: Bình tĩnh đối mặt (1)
910. Chương 910: Bình tĩnh đối mặt (2)
911. Chương 911: Phong Giang Hải muốn chạy
912. Chương 912: Không được cả tin người khác
913. Chương 913: Hỏa Long (1)
914. Chương 914: Hỏa Long (2)
915. Chương 915: Nguồn gốc của Hỏa Long Bôi
916. Chương 916: Đạt được nhất trí
917. Chương 917: Tay sai Nguyên Anh
918. Chương 918: Trốn thoát
919. Chương 919: Sát thần lại xuất hiện
920. Chương 920: Hỏa Long hiện thân (1)
921. Chương 921: Hỏa Long hiện thân (2)
922. Chương 922: Cái chết của Phong Giang Hải
923. Chương 923: Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
924. Chương 924: Kim Minh gặp nguy
925. Chương 925: Nội bộ bất hòa
926. Chương 926: Hết đường chối cãi
927. Chương 927: Khó tin (1)
928. Chương 928: Khó tin (2)
929. Chương 929: Xin ngài giữ chức thành chủ
930. Chương 930: Cáo già thành tinh
931. Chương 931: Khánh Phong thành
932. Chương 932: Ức hiếp
933. Chương 933: Âu Dương gia
934. Chương 934: Âu Dương Bình Phong
935. Chương 935: Ta muốn hai người các nàng (1)
936. Chương 936: Ta Muốn Hai Người Các Nàng (2)
937. Chương 937: Thoáng qua
938. Chương 938: Nội chiến
939. Chương 939: Lần theo dấu vết (1)
940. Chương 940: Lần theo dấu vết (1)
941. Chương 941: Gặp lại
942. Chương 942: Giết chết thiên kiêu
943. Chương 943: Âu Dương Quang Huy nổi giận
944. Chương 944: Hối hận thì đã muộn
945. Chương 945: Binh chia làm hai đường (1)
946. Chương 946: Binh chia làm hai đường (2)
947. Chương 947: Lên kế hoạch
948. Chương 948: Lòng tin
949. Chương 949: Các vị sư nương (1)
950. Chương 950: Các vị sư nương (2)
951. Chương 951: Sở Đại gia
952. Chương 952: Vấn đề thân phận
953. Chương 953: Nỗi buồn của Chu Hồng
954. Chương 954: Gặp cảnh ngộ (1)
955. Chương 955: Gặp cảnh ngộ (2)
956. Chương 956: Nhân quả báo ứng
957. Chương 957: Hỏi thăm ngươi về một người
958. Chương 958: Chỉ sợ người có lòng
959. Chương 959: Đánh giá của kẻ địch
960. Chương 960: Một đêm trước khi mưa gió tới (1)
961. Chương 961: Một đêm trước khi mưa gió tới (2)
962. Chương 962: Phá đan thành anh
963. Chương 963: Lật bài
964. Chương 964: Biện pháp đối phó
965. Chương 965: Bỡn cợt
966. Chương 966: Đối đầu trực diện
967. Chương 967: Đối đầu trực diện
968. Chương 968: Mời ngài nghe một khúc
969. Chương 969: Phép thần
970. Chương 970: Oai của kinh lôi
971. Chương 971: Huyết Ma tam tổ
972. Chương 972: Đổi kế hoạch khác đi
973. Chương 973: Một trời một vực (1)
974. Chương 974: Một trời một vực (2)
975. Chương 975: Âu Dương Đồ
976. Chương 976: Sự lo lắng của Lục Thiên Kỳ
977. Chương 977: Thể chất Tiên Thiên Hắc Thạch
978. Chương 978: Ta cố hết sức rồi
979. Chương 979: Đại Công Kê xuất quan (1)
980. Chương 980: Đại Công Kê xuất quan (2)
981. Chương 981: Huyết Ma lão tổ xuất quan
982. Chương 982: Tin tức của Vạn Đại Hải
983. Chương 983: Rừng rậm um tùm
984. Chương 984: Hắc Ám Thánh khí
985. Chương 985: Trầm luân đi
986. Chương 986: Yêu tất cả những thứ thuộc về nàng
987. Chương 987: Cuối cùng cũng gặp lại
988. Chương 988: Ngươi là người phụ nữ của ta
989. Chương 989: Trận pháp siêu cấp
990. Chương 990: Đụng độ
991. Chương 991: Máu tươi lênh láng
992. Chương 992: Khốn trận
993. Chương 993: Ta sẽ nhớ kỹ (1)
994. Chương 994: Ta sẽ nhớ kỹ (2)
995. Chương 995: Bóp chết (1)
996. Chương 996: Bản tôn của Huyết Ma Lão Tổ
997. Chương 997: Bóp chết (2)
998. Chương 998: Tiên giới
999. Chương 999: Chém một kiếm
1000. Chương 1000: Biển nham thạch nóng chảy
1001. Chương 1001: Một con thuyền buồm (1)
1002. Chương 1002: Một con thuyền buồm (2)
1003. Chương 1003: Nơi thần bí
1004. Chương 1004: Lão già đi câu
1005. Chương 1005: Cá lớn màu vàng
1006. Chương 1006: Vảy bảy màu
1007. Chương 1007:  
1008. Chương 1008: Vùng đất Tội Ác (1)
1009. Chương 1009: Vùng đất Tội Ác (2)
1010. Chương 1010: Chuyện cũ của Huyết Ma (1)
1011. Chương 1011: Chuyện cũ của Huyết Ma (2)
1012. Chương 1012: Trận đấu tuyệt địa
1013. Chương 1013: Mất nhân tính
1014. Chương 1014: Âm tàn độc ác (1)
1015. Chương 1015: Âm tàn độc ác (2)
1016. Chương 1016: Tiên Nhân Túy
1017. Chương 1017: Làm sao có thể? 
1018. Chương 1018: Thu hoạch (1)
1019. Chương 1019: Thu hoạch (2)
1020. Chương 1020: U Minh trùng
1021. Chương 1021: Che giấu thiên cơ
1022. Chương 1022: Rửa sạch nhân – Quả
1023. Chương 1023: Liên quân tu sỹ tấn công Cẩm Tú Thành (1)
1024. Chương 1024: Liên quân tu sỹ tấn công Cẩm Tú Thành (2)
1025. Chương 1025: Đêm trước trận chiến thứ tư
1026. Chương 1026: Trận thứ tư bùng nổ! 
1027. Chương 1027: Thiên Vũ Sát! (1)
1028. Chương 1028: Thiên Vũ Sát! (2)
1029. Chương 1029: Kê gia có chuyện muốn nói với ngươi
1030. Chương 1030: Một người có được không? 
1031. Chương 1031: Linh Động Sơn
1032. Chương 1032: Chuông đón khách (1)
1033. Chương 1033: Chuông đón khách (2)
1034. Chương 1034: Lộ vẻ kỳ quái
1035. Chương 1035: Kế sách trơ trẽn
1036. Chương 1036: Giao người ra đây (1)
1037. Chương 1037: Phục Phong 
1038. Chương 1038: Cứu được rồi
1039. Chương 1039: Tư Đồ Đồ lộ diện
1040. Chương 1040: Tìm các ngươi có chút chuyện cần bàn
1041. Chương 1041: Hoang mang lo sợ
1042. Chương 1042: Quỳ xuống! (1)
1043. Chương 1043: Quỳ xuống! (2)
1044. Chương 1044: Trấn áp
1045. Chương 1045: Điều kiện
1046. Chương 1046: Bài học nhớ đời
1047. Chương 1047: Liệt Hỏa giáo bị xóa sổ
1048. Chương 1048: Sở Mặc đến
1049. Chương 1049: Các ngươi nghĩ ta là hạng người gì? 
1050. Chương 1050: Đánh lén phải thế này này
1051. Chương 1051: Bình gia phục rồi
1052. Chương 1052: Bình Bình
1053. Chương 1053: Đại Ma vương Sở Mặc
1054. Chương 1054: Lựa chọn của người thông minh
1055. Chương 1055: Độc Cô Sơn (1)
1056. Chương 1056: Độc Cô Sơn (2)
1057. Chương 1057: Tôn trọng
1058. Chương 1058: Độc Cô Sơn tuyệt vọng (1)
1059. Chương 1059: Độc Cô Sơn tuyệt vọng (2)
1060. Chương 1060: Độc Cô Sơn diệt vong
1061. Chương 1061: Huyễn Thần giới chấn động
1062. Chương 1062: Quyết chiến không lùi
1063. Chương 1063: Hí kịch
1064. Chương 1064: Thật giả khó phân
1065. Chương 1065: Hỗn chiến
1066. Chương 1066: Bên trong đại thế lực
1067. Chương 1067: Cuộc chiến phân chia thế lực (1)
1068. Chương 1068: Cuộc chiến phân chia thế lực (2)
1069. Chương 1069: Một trận chiến liên quan cả tam giới
1070. Chương 1070: Đào hố chôn người cuối cùng lại bị chôn
1071. Chương 1071: Thứ hấp dẫn khác
1072. Chương 1072: Khi nào vào Tiên Giới
1073. Chương 1073: Thay đổi chóng mặt (1)
1074. Chương 1074: Thay đổi chóng mặt (2)
1075. Chương 1075: Lúc cuối sắp rời xa
1076. Chương 1076: Lập phái
1077. Chương 1077: Đan dược Trúc Cơ Hoàn Mỹ (1)
1078. Chương 1078: Đan dược Trúc Cơ Hoàn Mỹ (2)
1079. Chương 1079: Chấn động tam giới
1080. Chương 1080: Hẹn ngày tái ngộ
1081. Chương 1081: Thiên kiếp Luyện Thần
1082. Chương 1082: Phi thăng Tiên giới (1)
1083. Chương 1083: Phi thăng Tiên giới (2)
1084. Chương 1084: Muốn Đến Phật Môn (1)
1085. Chương 1085: Muốn Đến Phật Môn (2)
1086. Chương 1086: Đạo Cực Quyển (1)
1087. Chương 1087: Đạo Cực Quyển (2)
1088. Chương 1088: Hóa Thần Nguyên Anh
1089. Chương 1089: Đấu Tranh Tham Niệm
1090. Chương 1090: Khiếp sợ chạy mất (1)
1091. Chương 1091: Truyền thuyết về Phật môn (1)
1092. Chương 1092: Truyền thuyết về Phật môn (2)
1093. Chương 1093: Thu xếp cho Hỏa Long
1094. Chương 1094: Tiểu tửu quán
1095. Chương 1095: Một đám ngu ngốc
1096. Chương 1096: Lão tu sĩ (1)
1097. Chương 1097: Lão tu sĩ (2)
1098. Chương 1098: Thêm ngươi vào nữa. 
1099. Chương 1099: Tiến vào di tích. 
1100. Chương 1100: Bốn viên Huyết Nguyệt (1)
1101. Chương 1101: Bốn viên Huyết Nguyệt (2)
1102. Chương 1102: Gặp lại Vương Lương. 
1103. Chương 1103: Người thành thật chưa chắc chất phác
1104. Chương 1104: Di tích sinh linh rung động mạnh mẽ
1105. Chương 1105: Hỗn độn (1)
1106. Chương 1106: Hỗn độn (2)
1107. Chương 1107: Đã thành tinh (1)
1108. Chương 1108: Đã thành tinh (2)
1109. Chương 1109: Thương Khung Thần Giám biến mất
1110. Chương 1110: Giờ thì không có
1111. Chương 1111: Kẻ núp trong bóng tối
1112. Chương 1112: Đánh bại tu sĩ Đại thừa kỳ
1113. Chương 1113: Tòa miếu nhỏ
1114. Chương 1114: Hư Độ
1115. Chương 1115: Tiểu hòa thượng độ kiếp
1116. Chương 1116: Tụng kinh
1117. Chương 1117: Phật trấn áp Ma
1118. Chương 1118: Vượt dải ngân hà mà đến
1119. Chương 1119: Đao thứ sáu
1120. Chương 1120: Lục tự chân ngôn trấn áp Chí Tôn
1121. Chương 1121: Dạy ngươi làm người
1122. Chương 1122: Độ hóa
1123. Chương 1123: Lục tự chân ngôn
1124. Chương 1124: Thánh thuật
1125. Chương 1125: Tỉnh mộng
1126. Chương 1126: Cửu Tự Chân Ngôn
1127. Chương 1127: Đây là Đạo môn? 
1128. Chương 1128: Cảm giác khác thường
1129. Chương 1129: Bắt nạt (1)
1130. Chương 1130: Bắt nạt (2)
1131. Chương 1131: Hoa năm cánh
1132. Chương 1132: Cổng núi sụp đổ
1133. Chương 1133: Phong ấn tinh trận
1134. Chương 1134: Ngươi giàu nhỉ
1135. Chương 1135: Phóng khoáng (1)
1136. Chương 1136: Phóng khoáng (2)
1137. Chương 1138: Đe dọa
1138. Chương 1140: Dượng của Phục Phong (1)
1139. Chương 1141: Dượng của Phục Phong (2)
1140. Chương 1142: Ngày sau nhất định sẽ thành thánh! 
1141. Chương 1143: Quyết định
1142. Chương 1144: Cô gái áo đen
1143. Chương 1145: Nơi thí luyện (1)
1144. Chương 1146: Nơi thí luyện (2)
1145. Chương 1147: Bản tin thăng cấp?
1146. Chương 1148: Khí tràng của Kỳ Tiêu Vũ!
1147. Chương 1149: Bị vây (1)
1148. Chương 1150: Bị vây (2)
1149. Chương 1151: Toan tính của Phục Ngọc
1150. Chương 1152: Trốn
1151. Chương 1153: Phục gia
1152. Chương 1154: Nhà họ Tư
1153. Chương 1155: Nhà họ Tư
1154. Chương 1156: Bọn họ là thầy trò? 
1155. Chương 1157: Hạnh phúc chính là được ở bên nhau
1156. Chương 1158: Đừng làm anh hùng
1157. Chương 1159: Sở Thiên Cơ
1158. Chương 1160: Gia tộc đã từng huy hoàng (1)
1159. Chương 1161: Gia tộc đã từng huy hoàng (2)
1160. Chương 1162: Ông nội Bán Thánh
1161. Chương 1163: Sự nghi ngờ
1162. Chương 1164: Bản tin 2. 0
1163. Chương 1165: Tiên giới nổi phong vân
1164. Chương 1166: Người của Phục gia
1165. Chương 1167: Khi gió nổi lên (1)
1166. Chương 1168: Khi gió nổi lên (2)
1167. Chương 1169: Cái giá phải trả
1168. Chương 1170: Đến đó làm gì vậy? 
1169. Chương 1171: Ma Quân ra tay (1)
1170. Chương 1172: Ma Quân ra tay (2)
1171. Chương 1173: Thanh phong phật núi
1172. Chương 1174: Trảm chết đám ruồi nhặng.
1173. Chương 1175: Ma đầu?
1174. Chương 1176: Thiên tài như sao (1)
1175. Chương 1177: Thiên tài như sao (2)
1176. Chương 1178: Tung hoành khắp nơi. 
1177. Chương 1179: Tiên giới quay cuồng
1178. Chương 1180: Ma Quân vô địch. 
1179. Chương 1181: Phục gia (1)
1180. Chương 1182: Phục gia (2)
1181. Chương 1183: Hổ dữ không ăn thịt con. 
1182. Chương 1184: Không thể khống chế. 
1183. Chương 1185: Kịch biến. 
1184. Chương 1186: Đại Hoàn Đan (1)
1185. Chương 1187: Đại Hoàn Đan (2)
1186. Chương 1188: Đại Ma Đầu
1187. Chương 1189: Hành hạ đến chết
1188. Chương 1190: Phong Tuyệt Thiên Địa (1)
1189. Chương 1191: Phong Tuyệt Thiên Địa (2)
1190. Chương 1192: Vạch trần gốc gác của các ngươi
1191. Chương 1193: Lên án kịch liệt
1192. Chương 1194: Ảnh Âm Thạch
1193. Chương 1195: Người thức thời (1)
1194. Chương 1196: Người thức thời (2)
1195. Chương 1197: Đại chiến bùng nổ
1196. Chương 1198: Thân thể Tổ cảnh hiển uy
1197. Chương 1199: Ánh đao rực rỡ
1198. Chương 1200: Trấn tiên phù (1)
1199. Chương 1201: Trấn tiên phù (2)
1200. Chương 1202: Trấn áp được rồi? 
1201. Chương 1203: Đến lượt ta rồi? 
1202. Chương 1204: Nhà Gia Cát thật thảm
1203. Chương 1205: Tin tức của sư phụ (1)
1204. Chương 1206: Tin tức của sư phụ (2)
1205. Chương 1207: Đó là ảo giác
1206. Chương 1208: Một đoạn đao gãy
1207. Chương 1209: Đến như mưa rào
1208. Chương 1210: Khí phách vô song duy chỉ có Ma Quân
1209. Chương 1211: Sau trận đại chiến (1)
1210. Chương 1212: Sau trận đại chiến (2)
1211. Chương 1213: Tinh Nguyệt Kiều Gia. 
1212. Chương 1214: Thầy trò gặp lại
1213. Chương 1215: Ma Quân rung động (1)
1214. Chương 1216: Ma Quân rung động (2)
1215. Chương 1217: Việc này hơi khó
1216. Chương 1218: Có khó hơn nữa cũng phải tìm được
1217. Chương 1219: Sự uy hiếp của Huyễn Môn (1)
1218. Chương 1220: Sự uy hiếp của Huyễn Môn (2)
1219. Chương 1221: Ta sẽ trút giận cho các người
1220. Chương 1222: Đây là địa bàn của ta
1221. Chương 1223: Đánh tới Huyễn Môn
1222. Chương 1224: Đi chết đi
1223. Chương 1225: Ta có một sư phụ tốt
1224. Chương 1226: Chỉ là hiểu lầm
1225. Chương 1227: Bới móc
1226. Chương 1228: Đế Chủ pháp khí (1)
1227. Chương 1229: Đế Chủ pháp khí (2)
1228. Chương 1230: Chí Tôn pháp khí
1229. Chương 1231: Cuồng vọng
1230. Chương 1232: Kẻ đáng sợ nhất Tiên giới
1231. Chương 1233: Thủ hộ
1232. Chương 1234: Phiêu Linh Nữ Đế
1233. Chương 1235: Sư huynh
1234. Chương 1236: Lập phái ở Tiên giới
1235. Chương 1237: Minh chủ Tiên giới? (1)
1236. Chương 1238: Minh chủ Tiên giới? (2)
1237. Chương 1239: Tìm ta, chủ trì công đạo? 
1238. Chương 1240: Tuyệt đối không nghĩ tới! 
1239. Chương 1241: Sự biết ơn của hai nàng Tinh – Nguyệt
1240. Chương 1242: Chiêu hiền nạp sĩ (1)
1241. Chương 1243: Chiêu hiền nạp sĩ (2)
1242. Chương 1244: Liên minh Tiên giới
1243. Chương 1245: Con rối
1244. Chương 1246: Phỏng đoán (1)
1245. Chương 1247: Phỏng đoán (2)
1246. Chương 1249: Con muỗi. 
1247. Chương 1250: Chọc ổ muỗi! 
1248. Chương 1251: Gắp lửa bỏ tay người. 
1249. Chương 1252: Tin tức của Đại Công Kê (1)
1250. Chương 1253: Tin tức của Đại Công Kê (2)
1251. Chương 1254: Thất Tinh Tôn Giả. 
1252. Chương 1255: Lão sư bảo ta giết ngươi. 
1253. Chương 1256: Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. 
1254. Chương 1257: Đường tẩu… tha mạng! (1)
1255. Chương 1258: Đường tẩu… tha mạng! (2)
1256. Chương 1259: Thật là trùng hợp. 
1257. Chương 1260: Đi mắng hắn. 
1258. Chương 1261: Phát triển (1)
1259. Chương 1262: Phát triển (2)
1260. Chương 1263: Ma Quân phi thăng
1261. Chương 1264: Ta muốn kiếm tiền
1262. Chương 1265: Tùy hắn cả
1263. Chương 1266: Thành trì mới
1264. Chương 1267: Nguyên liệu nấu ăn cực phẩm
1265. Chương 1268: Nguyên liệu nấu ăn cực phẩm
1266. Chương 1269: Tài phú kinh người
1267. Chương 1270: Báu vật vô giá
1268. Chương 1271: Đạo Nguyên Đan
1269. Chương 1272: Mong chờ của kẻ địch (1)
1270. Chương 1273: Mong chờ của kẻ địch (2)
1271. Chương 1274: Tổ khí vỡ vụn
1272. Chương 1275: Độc hành
1273. Chương 1276: Phi thăng Thiên giới (1)
1274. Chương 1277: Phi thăng Thiên giới (2)
1275. Chương 1278: Chính là hắn
1276. Chương 1279: Đi lên rồi bỏ chạy
1277. Chương 1280: Tử Yên thành
1278. Chương 1281: Tử Yên Đế Chủ
1279. Chương 1282: Tử Yên Đế Chủ
1280. Chương 1283: Sư tỷ
1281. Chương 1284: Thiên Lộ
1282. Chương 1285: Chiến thuyền Chí Tôn
1283. Chương 1286: Chiến thuyền Chí Tôn
1284. Chương 1287: Tử Yên mạnh mẽ
1285. Chương 1288: Gia tộc xui xẻo
1286. Chương 1289: Cảnh cáo của Tử Yên
1287. Chương 1290: Bí văn
1288. Chương 1291: Thiên Đạo Viên
1289. Chương 1292: Thẻ tím
1290. Chương 1293: Ta dẫn ngươi vào
1291. Chương 1294: Thẻ ngọc xanh
1292. Chương 1295: Xung đột
1293. Chương 1296: Ta tham gia được không? 
1294. Chương 1297: Dám chơi sao? 
1295. Chương 1298: Chơi nữa không? 
1296. Chương 1299: Đánh cuộc
1297. Chương 1300: Hồng Nguyệt đại nhân
1298. Chương 1301: Một đao phân thắng bại
1299. Chương 1302: Đánh tiếp
1300. Chương 1303: Đối kháng vũ khí Chí Tôn
1301. Chương 1304: Thí Thiên bùng nổ
1302. Chương 1305: Long Thu Thủy tức giận
1303. Chương 1306: Sở Thanh
1304. Chương 1307: Cô cô
1305. Chương 1308: Phong vân tế hội
1306. Chương 1309: Hết sức căng thẳng
1307. Chương 1310: Lục Hồng Tuyết đánh giá
1308. Chương 1311: Một quyền đánh bay
1309. Chương 1312: Hai quyền đánh bại
1310. Chương 1313: Tán thành
1311. Chương 1314: Tùy tùng
1312. Chương 1315: Tại sao phải oán? 
1313. Chương 1316: Sở Mặc quá mạnh mẽ. 
1314. Chương 1317: Huyết Ma pháp chỉ.  (1)
1315. Chương 1318: Huyết Ma pháp chỉ (2)
1316. Chương 1319: Ngộ đạo. 
1317. Chương 1320: Thiên Lộ mở ra. 
1318. Chương 1321: Một khắc cuối cùng. 
1319. Chương 1322: Đoạt lấy đạo quả.  (1)
1320. Chương 1323: Đoạt lấy đạo quả (2)
1321. Chương 1324: Gia Cát Xương Phong ngây ngẩn! 
1322. Chương 1325: Nghịch thiên mà đi. 
1323. Chương 1326: Trực tiếp khai chiến. 
1324. Chương 1327: Trực tiếp khai chiến. 
1325. Chương 1328: Chim sẻ núp đằng sau. 
1326. Chương 1329: Trọng thương
1327. Chương 1330: Cố gắng của Ma Quân (1)
1328. Chương 1331: Cố gắng của Ma Quân (2)
1329. Chương 1332: Khiêu khích
1330. Chương 1333: Đoạn tuyệt
1331. Chương 1334: Không dám tin
1332. Chương 1335: Y là sư phụ của Sở Mặc! 
1333. Chương 1336: Người ta thích chính là Sở Mặc (1)
1334. Chương 1337: Người ta thích chính là Sở Mặc (2)
1335. Chương 1338: Cảm ơn ngươi
1336. Chương 1339: Hạc đồng
1337. Chương 1340: Cha, mẹ! 
1338. Chương 1341: Bí văn
1339. Chương 1342: Thanh thiên như mặc (1)
1340. Chương 1343: Thanh thiên như mặc (2)
1341. Chương 1344: Bi thương
1342. Chương 1345: Thánh nhân dặn dò
1343. Chương 1346: Quách Văn Thịnh
1344. Chương 1347: Tiểu Điệp độ kiếp
1345. Chương 1348: Liên tục tấn thăng
1346. Chương 1349: Hình bóng của Chí Tôn
1347. Chương 1350: Không được công nhận ư? 
1348. Chương 1351: Vẫn vô địch
1349. Chương 1352: Đao bổ Chân Tiên
1350. Chương 1353: Phong thái tuyệt thế
1351. Chương 1354: Chém về phía đó
1352. Chương 1355: Nhìn ngươi khó chịu
1353. Chương 1356: Kẻ này đáng chết
1354. Chương 1357: Tận cùng chân chính
1355. Chương 1358: Hổ Liệt quyết định
1356. Chương 1359: Chó săn của Huyết Ma
1357. Chương 1360: Đối chiến Đế Chủ
1358. Chương 1361: Đánh nổ tất cả
1359. Chương 1362: Bộ Đồng
1360. Chương 1363: Quân cờ
1361. Chương 1364: Tin tức của Chuẩn Thánh Dược
1362. Chương 1365: Phong Quân Tử (1)
1363. Chương 1366: Phong Quân Tử (2)
1364. Chương 1367: Thủy Y Y
1365. Chương 1368: Nàng là ai?  (1)
1366. Chương 1369: Nàng là ai? (2)
1367. Chương 1370: Sát thủ
1368. Chương 1371: Hắn chính là Sở Mặc! 
1369. Chương 1372: Tránh ra! 
1370. Chương 1373: Gọi ta là Y Y (1)
1371. Chương 1374: Gọi ta là Y Y (2)
1372. Chương 1375: Ngọn gió hóa đạo
1373. Chương 1376: Vị hôn thê? 
1374. Chương 1377: Lực suy đoán khủng bố. 
1375. Chương 1378: Lệnh Thiên lộ (1)
1376. Chương 1379: Lệnh Thiên lộ (2)
1377. Chương 1380: Dùng được không? 
1378. Chương 1381: Nhảy
1379. Chương 1382: Quá khứ tái hiện
1380. Chương 1383: Cánh Khổng tước nướng
1381. Chương 1384: Ai dám động hắn thử xem? 
1382. Chương 1385: Dòng sông nham thạch
1383. Chương 1386: Hỏa long gỡ bỏ phong ấn
1384. Chương 1387: Ngôn xuất pháp tùy
1385. Chương 1388: . Ngôn xuất pháp tùy
1386. Chương 1389: Liên quan đến ngươi sao? 
1387. Chương 1390: Chênh lệch
1388. Chương 1391: Ba đạo thanh âm
1389. Chương 1392: Tần Khiếu Thiên
1390. Chương 1393: Tư cách kiêu ngạo
1391. Chương 1394: Kình địch
1392. Chương 1395: Sở Mặc gặp phiền toái? 
1393. Chương 1396: Kiếp Thiên Tiên
1394. Chương 1397: Hắn chính là đang độ kiếp! 
1395. Chương 1398: Dũng cảm hay ngu dốt
1396. Chương 1399: Sát thủ lại xuất hiện (1)
1397. Chương 1400: Sát thủ lại xuất hiện (2)
1398. Chương 1401: Tìm đường sống trong chỗ chết
1399. Chương 1402: Bất khuất như lúc ban đầu
1400. Chương 1403: Chân Tiên trung kỳ
1401. Chương 1404: Đấu với Đế Chủ (1)
1402. Chương 1405: Đấu với Đế Chủ (2)
1403. Chương 1406: Không cần truyền âm
1404. Chương 1407: Ta có chứng cớ
1405. Chương 1408: Chứng cứ ba nghìn năm trước
1406. Chương 1409: Nhưng ta muốn ngươi chết (1)
1407. Chương 1410: Nhưng ta muốn ngươi chết (2)
1408. Chương 1411: Chậu hoa chí tôn
1409. Chương 1412: Ngươi phải đổi tên
1410. Chương 1413: Long Hận Mặc
1411. Chương 1414: Tâm tư của Phạm Dương (1)
1412. Chương 1415: Tâm tư của Phạm Dương (2)
1413. Chương 1416: Lần lượt đột phá
1414. Chương 1417: Sâu trong Thiên Lộ
1415. Chương 1418: Sinh lòng ác ý
1416. Chương 1419: La Quật là ai? 
1417. Chương 1420: . Không có bất kỳ cơ hội nào? 
1418. Chương 1421: Tiếp tục đi
1419. Chương 1422: Tin tức của Lưu Vân
1420. Chương 1423: . Bán đứng và phản bội
1421. Chương 1424: . Chân tướng phơi bày
1422. Chương 1425: Người kia là ai
1423. Chương 1426: Thành cổ chấn động
1424. Chương 1427: Vĩnh viễn không từ bỏ
1425. Chương 1428: . Thiên Lộ Vương
1426. Chương 1429: Thẳng hướng trước mặt
1427. Chương 1430: Nhìn lầm
1428. Chương 1431: Bị nhìn thấu
1429. Chương 1432: Quá mất mặt
1430. Chương 1433: Lươn lẹo
1431. Chương 1434: Chí Tôn pháp ấn
1432. Chương 1435: Một bộ cổ kinh hoàn thiện
1433. Chương 1436: Thủy Y Y phát uy
1434. Chương 1437: Không có dị tượng? 
1435. Chương 1438: Vẫn chưa xong
1436. Chương 1439: Chí Tôn hồi sinh
1437. Chương 1440: Không nhớ được lâu
1438. Chương 1441: Trời cao biển rộng, gia đi đây
1439. Chương 1442: Một đoạn Thiên Lộ khác
1440. Chương 1443: Cái Thế Hống
1441. Chương 1444: Cái Thế Hống (1)
1442. Chương 1445: Cái Thế Hống (2)
1443. Chương 1446: Chúng ta nói chuyện một chút đi?
1444. Chương 1447: Đại dược có tính cách
1445. Chương 1448: Một gian đạo quan (Miếu đạo sĩ) (1)
1446. Chương 1449: Một gian đạo quan (Miếu đạo sĩ) (2)
1447. Chương 1450: Đạo khác nhau
1448. Chương 1451: Đại Đạo va chạm
1449. Chương 1452: Nắm! (1)
1450. Chương 1453: Nắm! (2)
1451. Chương 1454: Tam sinh vạn vật
1452. Chương 1455: Chẻ củi thành thạo
1453. Chương 1456: Thần tượng tan vỡ
1454. Chương 1457: Giống như giấc mộng (1)
1455. Chương 1458: Giống như giấc mộng (2)
1456. Chương 1460: Hàng phục
1457. Chương 1461: Đầm lầy
1458. Chương 1462: Một cái hồ Kinh khủng
1459. Chương 1463: Mang đi (1)
1460. Chương 1464: Mang đi (2)
1461. Chương 1465: Chiến đấu với La Quật
1462. Chương 1466: Một đao kinh thế
1463. Chương 1467: Trở về Thiên giới
1464. Chương 1468: Chấn động giới tu hành (1)
1465. Chương 1469: Chấn động giới tu hanh (2)
1466. Chương 1470: Ma Quân uy vũ 
1467. Chương 1471: Hắn thích ngoài dự đoán của mọi người
1468. Chương 1472: Bị khinh bỉ (1)
1469. Chương 1473: Bị khinh bỉ (2)
1470. Chương 1474: Vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ
1471. Chương 1475: Tần Khiếu Thương
1472. Chương 1476: Tám phía đều lên tiếng ủng hộ
1473. Chương 1477: Đối chiến Tần Khiếu Thương (1)
1474. Chương 1478: Đối chiến Tần Khiếu Thương (2)
1475. Chương 1479: Một đao bổ củi
1476. Chương 1480: Dùng đao bổ củi tiếp
1477. Chương 1481: Roi thép của Chí Tôn
1478. Chương 1482: Hư chiêu
1479. Chương 1483: Chiến loạn
1480. Chương 1484: Pháp trận bị xem nhẹ
1481. Chương 1485: Tổ địa của Tần gia
1482. Chương 1486: Bí mật trong bản chép tay
1483. Chương 1487: Sợ chết không?
1484. Chương 1488: Nhiệt huyết sôi trào
1485. Chương 1489: Bùng nổ
1486. Chương 1490: Cứng rắn đối kháng
1487. Chương 1491: Tổ địa sụp đổ
1488. Chương 1492: Chí Tôn máu lạnh
1489. Chương 1493: Âm mưu bại lộ (1)
1490. Chương 1494: Âm mưu bại lộ (2)
1491. Chương 1495: Tổ địa Sở gia
1492. Chương 1496: Tu sĩ Tần gia sụp đổ
1493. Chương 1497: Thôn phụ khủng bố
1494. Chương 1498: Nhị lão gia
1495. Chương 1499: Nông dân thật đáng sợ
1496. Chương 1500: Xã luận
1497. Chương 1501: Tiên nữ giáng trần (1)
1498. Chương 1502: Tiên nữ giáng trần (2)
1499. Chương 1503: Tòa trận pháp cuối cùng
1500. Chương 1504: Phiêu Linh
1501. Chương 1505: Hợp hai làm một
1502. Chương 1506: Mạnh Phương Hoa có một không hai (1)
1503. Chương 1507: Mạnh Phương Hoa có một không hai (2)
1504. Chương 1508: Thần Đan Thành
1505. Chương 1509: Lăn ra đây
1506. Chương 1510: Đất tổ Đan Thần
1507. Chương 1511: Ai có bản lĩnh người đó lấy đi
1508. Chương 1512: Đảo điên nhận thức (1)
1509. Chương 1513: Đảo điên nhận thức (2)
1510. Chương 1514: Có ai vô tội?
1511. Chương 1515: Cổ tộc Thủy gia
1512. Chương 1516: Y Y trưởng lão
1513. Chương 1517: Đến nhà thăm hỏi (1)
1514. Chương 1518: Đến nhà thăm hỏi (2)
1515. Chương 1519: Huyết chiến Thiên Nhai Sơn
1516. Chương 1520: Ai giống sát thủ hơn?
1517. Chương 1521: Có người này thật sao? (1)
1518. Chương 1522: Có người này thật sao? (2)
1519. Chương 1523: Chuyện gì vậy?
1520. Chương 1524: Ta đã tới chậm
1521. Chương 1525: Yến hội ở Thủy gia
1522. Chương 1526: Truyền pháp (1)
1523. Chương 1527: Truyền pháp (2)
1524. Chương 1528: Đông gia
1525. Chương 1529: Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ
1526. Chương 1530: Tiểu hữu thì sao? (1)
1527. Chương 1531: Tiểu hữu thì sao? (2)
1528. Chương 1532: Đệ Cửu thành
1529. Chương 1533: Vàng trong cát (1)
1530. Chương 1534: Vàng trong cát (2)
1531. Chương 1535: Nam Ca
1532. Chương 1536: Lão sâu rượu
1533. Chương 1537: Thất vọng (1)
1534. Chương 1538: Thất vọng (2)
1535. Chương 1539: Quanh co (1)
1536. Chương 1540: Quanh co (2)
1537. Chương 1541: Phụ thân (1)
1538. Chương 1542: Phụ thân (2)
1539. Chương 1543: Kiên trì
1540. Chương 1544: Ca ca không keo kiệt (1)
1541. Chương 1545: Ca ca không keo kiệt (2)
1542. Chương 1546: Nghiệm chứng (1)
1543. Chương 1547: Nghiệm chứng (2)
1544. Chương 1548: Khương gia
1545. Chương 1549: Kính nể (1)
1546. Chương 1550: Kính nể (2)
1547. Chương 1551: Cổ Kiếm phái (1)
1548. Chương 1552: Cổ Kiếm phái (2)
1549. Chương 1553: Một đao mẻ kiếm trận (1)
1550. Chương 1554: Một đao mẻ kiếm trận (2)
1551. Chương 1555: Giãy dụa
1552. Chương 1556: Phong Hành Giả (1)
1553. Chương 1557: Phong Hành Giả (2)
1554. Chương 1558: Ma chủ là cái gì? (1)
1555. Chương 1559: Ma chủ là cái gì? (2)
1556. Chương 1560: Cực đoan (1)
1557. Chương 1561: Cực đoan (2)
1558. Chương 1562: Một viên Ma chủng
1559. Chương 1563: Tâm hướng về ánh sang (1)
1560. Chương 1564: Tâm hướng về ánh sang (2)
1561. Chương 1565: Đạo ta không cô độc (1)
1562. Chương 1566: Đạo ta không cô độc (2)
1563. Chương 1567: Đại nhân vật (1)
1564. Chương 1568: Đại nhân vật (2)
1565. Chương 1569: Thái Điệp Tiên Tử
1566. Chương 1570: Đại Thánh khí (1)
1567. Chương 1571: Đại Thánh khí (2)
1568. Chương 1572: Tứ tổ của Tần gia (1)
1569. Chương 1573: Tứ tổ của Tần gia (2)
1570. Chương 1574: Ba lão tổ ra tay
1571. Chương 1575: Hư Độ độ ma
1572. Chương 1576: Lựa chọn của tam tổ (1)
1573. Chương 1577: Lựa chọn của tam tổ (2)
1574. Chương 1578: Không thể tùy tiện thề với trời
1575. Chương 1579: Tần Vũ Tông (1)
1576. Chương 1580: Tần Vũ Tông (2)
1577. Chương 1581: Thủ đoạn khó tin
1578. Chương 1582: Độ hóa Khương gia
1579. Chương 1583: Tôn kính
1580. Chương 1584: Độ ma ở Huyễn Thần giới (1)
1581. Chương 1585: Độ ma ở Huyễn Thần giới (2)
1582. Chương 1586: Chưa từng có thịnh hội
1583. Chương 1587: Tỉnh ngộ (1)
1584. Chương 1588: Tỉnh ngộ (2)
1585. Chương 1589: Tỉnh ngộ (1)
1586. Chương 1590: Tỉnh ngộ (2)
1587. Chương 1591: Xả thân (1)
1588. Chương 1592: Xả thân (2)
1589. Chương 1593: Đem đi xa
1590. Chương 1594: Tiểu cầu kim loại (1)
1591. Chương 1595: Tiểu cầu kim loại (2)
1592. Chương 1596: Linh sơn Linh Đơn Đường (1)
1593. Chương 1597: Linh sơn Linh Đơn Đường (2)
1594. Chương 1598: Ta chính là người đã nhập ma
1595. Chương 1599: Chúng ta đều là Ma tộc (1)
1596. Chương 1600: Chúng ta đều là Ma tộc (2)
1597. Chương 1601: Hậu nhân Đại Ma vương (1)
1598. Chương 1602: Hậu nhân Đại Ma vương (2)
1599. Chương 1603: Ta muốn độ kiếp
1600. Chương 1604: Thiên kiếp Đế Chủ (1)
1601. Chương 1605: Thiên kiếp Đế Chủ (2)
1602. Chương 1606: Thanh Long thần bí (1)
1603. Chương 1607: Thanh Long thần bí
1604. Chương 1608: Quá ti tiện
1605. Chương 1609: Hu hu hu hu (1)
1606. Chương 1610: Hu hu hu hu (2)
1607. Chương 1611: Giao cho ta (1)
1608. Chương 1612: Giao cho ta (2)
1609. Chương 1613: Ta không chung tình, nhưng chỉ yêu một người (1)
1610. Chương 1614: Ta không chung tình, nhưng chỉ yêu một người (2)
1611. Chương 1615: Ngân hà bát ngát
1612. Chương 1616: Ta là ông nội của ngươi (1)
1613. Chương 1617: Ta là ông nội của ngươi (2)
1614. Chương 1618: Đao trảm Chí Tôn (1)
1615. Chương 1619: Đao trảm Chí Tôn (2)
1616. Chương 1620: Không sợ chết (1)
1617. Chương 1621: Không sợ chết (2)
1618. Chương 1622: Thật lợi hại (1)
1619. Chương 1623: Thật lợi hại (2)
1620. Chương 1624: Bài tẩy của Huyết Ma
1621. Chương 1625: Năm năm (1)
1622. Chương 1626: Năm năm (2)
1623. Chương 1627: Trái tim thất khiếu duy nhất trong trời đất (1)
1624. Chương 1628: Trái tim thất khiếu duy nhất trong trời đất (2)
1625. Chương 1629: Vợ chồng (1)
1626. Chương 1630: Vợ chồng (2)
1627. Chương 1631: Song ma hợp tác
1628. Chương 1632: Giết tuyệt Huyết Ma (1)
1629. Chương 1633: Giết tuyệt Huyết Ma (2)
1630. Chương 1634: Chết cháy (1)
1631. Chương 1635: Chết cháy (2)
1632. Chương 1636: Diệt Chí Tôn (1)
1633. Chương 1637: Diệt Chí Tôn (2)
1634. Chương 1638: Sở đại gia vô cùng khí phách (1)
1635. Chương 1639: Sở đại gia vô cùng khí phách (2)
1636. Chương 1640: Giải trừ tai ách (1)
1637. Chương 1641: Giải trừ tai ách (2)
1638. Chương 1642: Hắc Ám Thánh Khí lột xác (1)
1639. Chương 1643: Hắc Ám Thánh Khí lột xác (2)
1640. Chương 1644: Ngôi mộ mới (1)
1641. Chương 1645: Ngôi mộ mới (2)
1642. Chương 1646: Niết bàn sống tiếp (1)
1643. Chương 1647: Niết bàn sống tiếp (2)
1644. Chương 1648: Trong thành Linh Đan gặp Phùng Xuân
1645. Chương 1649: Ân oán không còn (1)
1646. Chương 1650: Ân oán không còn (2)
1647. Chương 1651: Đại đương gia (1)
1648. Chương 1652: Đại đương gia (2)
1649. Chương 1653: Gọi thúc thúc (1)
1650. Chương 1654: Gọi thúc thúc (2)
1651. Chương 1655: Quyết định của Lưu Truyền Sơn
1652. Chương 1656: Tiểu Hồng, ngươi ăn nói cho hẳn hoi (1)
1653. Chương 1657: Tiểu Hồng, ngươi ăn nói cho hẳn hoi (2)
1654. Chương 1658: Thiên giới chi Vương (1)
1655. Chương 1659: Thiên giới chi Vương (2)
1656. Chương 1660: May mắn to lớn nhất
1657. Chương 1661: Trở về Thiên Lộ (1)
1658. Chương 1662: Trở về Thiên Lộ (2)
1659. Chương 1663: Tái chiến La Quật (1)
1660. Chương 1664: Tái chiến La Quật (2)
1661. Chương 1665: Kẻ tuỳ tùng cấp Chuẩn Chí Tôn (1)
1662. Chương 1666: Kẻ tuỳ tùng cấp Chuẩn Chí Tôn (2)
1663. Chương 1667: Giảng đạo (1)
1664. Chương 1668: Giảng đạo (2)
1665. Chương 1669: Sức mạnh chợt tăng
1666. Chương 1670: Ma Quân trở về (1)
1667. Chương 1671: Ma Quân trở về (2)
1668. Chương 1672: Quang minh, Phổ chiếu! (1)
1669. Chương 1673: Quang minh, Phổ chiếu! (2)
1670. Chương 1674: Ếch tôn (1)
1671. Chương 1675: Ếch tôn (2)
1672. Chương 1676: Tất thắng
1673. Chương 1677: Tam Nhãn Cự Ma (1)
1674. Chương 1678: Tam Nhãn Cự Ma (2)
1675. Chương 1679: Tiên phong của Ma tộc (1)
1676. Chương 1680: Tiên phong của Ma tộc (1)
1677. Chương 1681: Đợt thứ hai của Ma tộc
1678. Chương 1682: Giết sạch (1)
1679. Chương 1683: Giết sạch (2)
1680. Chương 1684: Thề cùng sống chết với Nhân tộc (1)
1681. Chương 1685: Thề cùng sống chết với Nhân tộc (2)
1682. Chương 1686: Ma Dương chiến tướng (1)
1683. Chương 1687: Ma Dương chiến tướng (1)
1684. Chương 1688: Ma Ảnh thần ưng
1685. Chương 1689: Trân Trân (1)
1686. Chương 1690: Trân Trân (2)
1687. Chương 1691: Đánh lui chí tôn (1)
1688. Chương 1692: Đánh lui chí tôn (2)
1689. Chương 1693: Đại chiến triển khai (1)
1690. Chương 1694: Đại chiến triển khai
1691. Chương 1695: Chiến tranh thảm thiết
1692. Chương 1696: Tàn sát (1)
1693. Chương 1697: Tàn sát (2)
1694. Chương 1698: Đại Ma vương giáng lâm (1)
1695. Chương 1699: Đại Ma vương giáng lâm (2)
1696. Chương 1700: Ba ngón tay của Chuẩn Thánh (1)
1697. Chương 1701: Ba ngón tay của Chuẩn Thánh (2)
1698. Chương 1702: Đại Ma Vương sụp đổ
1699. Chương 1703: Nghịch thiên (1)
1700. Chương 1704: Nghịch thiên (2)
1701. Chương 1705: Nguy cơ của Nhân tộc được giải trừ (1)
1702. Chương 1706: Nguy cơ của Nhân tộc được giải trừ (2)
1703. Chương 1707: Biệt ly
1704. Chương 1708: Sân thí luyện (1)
1705. Chương 1709: Sân thí luyện (2)
1706. Chương 1710: Tìm kiếm Đại Công Kê (1)
1707. Chương 1711: Tìm kiếm Đại Công Kê (2)
1708. Chương 1712: Che giấu Chí Tôn (1)
1709. Chương 1713: Che giấu Chí Tôn (2)
1710. Chương 1714: Tiểu nhân
1711. Chương 1715: Phi Thiên (1)
1712. Chương 1716: Phi Thiên (2)
1713. Chương 1717: Xin chào Đại Công Kê! (1)
1714. Chương 1718: Xin chào Đại Công Kê! (2)
1715. Chương 1719: Tái kiến, huynh đệ!
1716. Chương 1720: Tám thánh khí
1717. Chương 1721: Đây là đâu vậy? (1)
1718. Chương 1722: Đây là đâu vậy? (2)
1719. Chương 1723: Thôn Tiểu Hà (1)
1720. Chương 1724: Thôn Tiểu Hà (2)
1721. Chương 1725: Thể chất hỏa phượng đạo cảnh
1722. Chương 1726: Thụ yêu (1)
1723. Chương 1727: Thụ yêu (2)
1724. Chương 1728: Diệp Thanh
1725. Chương 1729: Chân tướng
1726. Chương 1730: Hỏa thiêu (1)
1727. Chương 1731: Hỏa thiêu (2)
1728. Chương 1732: Thụ tổ của Thiên Âm tự
1729. Chương 1733: Cực kỳ độc ác
1730. Chương 1734: Bản tinh (1)
1731. Chương 1735: Bản tinh (2)
1732. Chương 1736: Thụ tổ lật lọng
1733. Chương 1737: Lễ vật của mẹ
1734. Chương 1738: Mới vào Sân Thí Luyện (1)
1735. Chương 1739: Mới vào Sân Thí Luyện (2)
1736. Chương 1740: Bọ ngựa lớn (1)
1737. Chương 1741: Bọ ngựa lớn (2)
1738. Chương 1742: Đấu với sinh linh Chí Tôn
1739. Chương 1743: Khương Thái Nguyệt (1)
1740. Chương 1744: Khương Thái Nguyệt (2)
1741. Chương 1745: Thiên kiêu chân chính
1742. Chương 1746: Đây là một nhân tài (1)
1743. Chương 1747: Đây là một nhân tài (2)
1744. Chương 1748: Ông chủ nhà trọ cảnh giới Chí Tôn (1)
1745. Chương 1749: Ông chủ nhà trọ cảnh giới Chí Tôn (2)
1746. Chương 1750: Sông Luân Hồi
1747. Chương 1751: Lưu Vân Phong (1)
1748. Chương 1752: Lưu Vân Phong (2)
1749. Chương 1753: Một cái bánh bao dẫn đến huyết án (1)
1750. Chương 1754: Một cái bánh bao dẫn đến huyết án (2)
1751. Chương 1755: Muốn qua đầm lạnh (1)
1752. Chương 1756: Muốn qua đầm lạnh (2)
1753. Chương 1757: Vậy mà đã chặn lại rồi?
1754. Chương 1758: Ngươi dám đánh với ta sao? (1)
1755. Chương 1759: Ngươi dám đánh với ta sao? (2)
1756. Chương 1760: Hoa mai rợp trời (1)
1757. Chương 1761: Hoa mai rợp trời (2)
1758. Chương 1762: Mưu tính của Trân Trân (1)
1759. Chương 1763: Mưu tính của Trân Trân (2)
1760. Chương 1764: Hồ Nước Luân Hồi
1761. Chương 1765: Chuẩn Thánh (1)
1762. Chương 1766: Chuẩn Thánh (2)
1763. Chương 1767: Tử Đạo (1)
1764. Chương 1768: Tử Đạo (2)
1765. Chương 1769: Doạ chết các ngươi (1)
1766. Chương 1770: Doạ chết các ngươi (2)
1767. Chương 1771: Kinh sợ thoái lui (1)
1768. Chương 1772: Kinh sợ thoái lui (2)
1769. Chương 1773: Kẻ lừa gạt cảnh giới Chí Tôn
1770. Chương 1774: Cướp địa bàn (1)
1771. Chương 1775: Cướp địa bàn (2)
1772. Chương 1776: Thiên kiếp Chí Tôn (1)
1773. Chương 1777: Thiên kiếp Chí Tôn (2)
1774. Chương 1778: Chí Tôn
1775. Chương 1779: Cơ Thánh (1)
1776. Chương 1780: Cơ Thánh (2)
1777. Chương 1781: Cướp quái (1)
1778. Chương 1782: Cướp quái (2)
1779. Chương 1783: Dìu dắt
1780. Chương 1784: Thể chất sát nhân (1)
1781. Chương 1785: Thể chất sát nhân (2)
1782. Chương 1786: Lên Thiên bảng
1783. Chương 1787: Bị khiêu chiến (1)
1784. Chương 1788: Bị khiêu chiến (2)
1785. Chương 1789: Ma nữ cố chấp
1786. Chương 1790: Bị khiêu chiến liên tiếp (1)
1787. Chương 1791: Bị khiêu chiến liên tiếp (2)
1788. Chương 1792: Chiến không ngừng
1789. Chương 1793: Nhân duyên tốt
1790. Chương 1794: Chúng ta kết bái đi (1)
1791. Chương 1795: Chúng ta kết bái đi (2)
1792. Chương 1796: Ai thảm hại hơn ai?
1793. Chương 1797: Trên người ta có khí chất vương giả sao? (1)
1794. Chương 1798: Trên người ta có khí chất vương giả sao? (2)
1795. Chương 1799: Một đời người, hai huynh đệ
1796. Chương 1800: Tam đại cấm địa (1)
1797. Chương 1801: Tam đại cấm địa (2)
1798. Chương 1802: Ma Quân trảm thiên thành đạo
1799. Chương 1803: Chúng nữ ra Viêm Hoàng nhập Bắc Đẩu (1)
1800. Chương 1804: Chúng nữ ra Viêm Hoàng nhập Bắc Đẩu (2)
1801. Chương 1805: Đao đạo đại thành (1)
1802. Chương 1806: Đao đạo đại thành (2)
1803. Chương 1807: Đi theo lão Tam, ăn thịt uống canh! (1)
1804. Chương 1808: Đi theo lão Tam, ăn thịt uống canh! (2)
1805. Chương 1809: Thánh nhân nhập hố
1806. Chương 1810: Tức đến phun máu (1)
1807. Chương 1811: Tức đến phun máu (2)
1808. Chương 1812: Lừa ngươi còn phải cảm tạ ta (1)
1809. Chương 1813: Lừa ngươi còn phải cảm tạ ta (2)
1810. Chương 1814: Phong Linh chi địa
1811. Chương 1815: Hầu tử (1)
1812. Chương 1816: Hầu tử (2)
1813. Chương 1817: Lời tiên đoán của Linh Thông thượng nhân (1)
1814. Chương 1818: Lời tiên đoán của Linh Thông thượng nhân (2)
1815. Chương 1819: Yêu hầu kia đã trở lại rồi!
1816. Chương 1820: Chấn động La Thiên (1)
1817. Chương 1821: Chấn động La Thiên (2)
1818. Chương 1822: Phong Thần bảng (1)
1819. Chương 1823: Phong Thần bảng (2)
1820. Chương 1824: Kinh biến Hạo Nguyệt tông (1)
1821. Chương 1825: Kinh biến Hạo Nguyệt tông (2)
1822. Chương 1826: Giết sạch bọn chúng!
1823. Chương 1827: Vào Thiên Cương Đại Vực (1)
1824. Chương 1828: Vào Thiên Cương Đại Vực (2)
1825. Chương 1829: Hạo Nguyệt tông (1)
1826. Chương 1830: Hạo Nguyệt tông (2)
1827. Chương 1831: Hổ Dược Lĩnh (1)
1828. Chương 1832: Hổ Dược Lĩnh (2)
1829. Chương 1833: Trảm Thánh
1830. Chương 1834: Điên cuồng đuổi giết (1)
1831. Chương 1835: Điên cuồng đuổi giết (2)
1832. Chương 1836: Danh chấn Sân Thí Luyện (1)
1833. Chương 1837: Danh chấn Sân Thí Luyện (2)
1834. Chương 1838: Chiêu dụ của Khương gia (1)
1835. Chương 1839: Chiêu dụ của Khương gia (2)
1836. Chương 1840: Dây leo lâu năm
1837. Chương 1841: La Thiên Hoàng thành (1)
1838. Chương 1842: La Thiên Hoàng thanh (2)
1839. Chương 1843: Khí thế dâng lên (1)
1840. Chương 1844: Khí thế dâng lên (2)
1841. Chương 1845: Thiên kiếp cấp Đại Thánh (1)
1842. Chương 1846: Thiên kiếp cấp Đại Thánh (2)
1843. Chương 1847: Hoàng tộc phản công
1844. Chương 1848: Sự khiêu khích đến từ Chung gia (1)
1845. Chương 1849: Sự khiêu khích đến từ Chung gia (2)
1846. Chương 1850: Thân phận bại lộ
1847. Chương 1851: Hẹn đấu (1)
1848. Chương 1852: Hẹn đấu (2)
1849. Chương 1853: Gạt bỏ (1)
1850. Chương 1854: Gạt bỏ (2)
1851. Chương 1855: Tiến vào La Thiên Tiên Vực
1852. Chương 1856: Chung Thánh (1)
1853. Chương 1857: Chung Thánh (2)
1854. Chương 1858: Mẫu tử gặp lại (1)
1855. Chương 1859: Mẫu tử gặp lại (2)
1856. Chương 1860: Yến hội hoàng tộc (1)
1857. Chương 1861: Yến hội hoàng tộc (2)
1858. Chương 1862: Ám Phong (1)
1859. Chương 1863: Ám Phong (2)
1860. Chương 1864: Nói chuyện trong đêm
1861. Chương 1865: Bí ẩn (1)
1862. Chương 1866: Bí ẩn (2)
1863. Chương 1867: Lôi đài tiểu thế giới (1)
1864. Chương 1868: Lôi đài tiểu thế giới (2)
1865. Chương 1869: Ngươi nhìn không thấy
1866. Chương 1870: Đế vương tối cao (1)
1867. Chương 1871: Đế vương tối cao (2)
1868. Chương 1872: Đại Chiến Chung Thánh (1)
1869. Chương 1873: Đại Chiến Chung Thánh (2)
1870. Chương 1874: Lấy thân hiến tế (1)
1871. Chương 1875: Lấy thân hiến tế (2)
1872. Chương 1876: Nhập Thánh
1873. Chương 1877: Chiến Đại Thánh (1)
1874. Chương 1878: Chiến Đại Thánh (2)
1875. Chương 1879: Đao chém Đại Thánh (1)
1876. Chương 1880: Đao chém Đại Thánh (2)
1877. Chương 1881: Uy lực đế vương
1878. Chương 1882: Cơ hội thành thần (1)
1879. Chương 1883: Cơ hội thành thần (2)
1880. Chương 1884: Bắc Đẩu đại vực (1)
1881. Chương 1885: Bắc Đẩu đại vực (2)
1882. Chương 1886: Ức hiếp người quá đáng (1)
1883. Chương 1887: Ức hiếp người quá đáng (2)
1884. Chương 1888: Bắc Đẩu giáo
1885. Chương 1889: Tinh thần long (1)
1886. Chương 1890: Tinh thần long (2)
1887. Chương 1891: Thần văn
1888. Chương 1892: Tinh tú nhập thể
1889. Chương 1893: Bắc Đẩu lão tổ (1)
1890. Chương 1894: Bắc Đẩu lão tổ (2)
1891. Chương 1895: Tam long thần phục
1892. Chương 1896: Ngũ nữ chiến Bắc Đẩu
1893. Chương 1897: Khiếp sợ (1)
1894. Chương 1898: Khiếp sợ (2)
1895. Chương 1899: Sát khí cần được phóng thích
1896. Chương 1900: Giám thần
1897. Chương 1901: Trực tiếp giết luôn! (1)
1898. Chương 1902: Trực tiếp giết luôn! (2)
1899. Chương 1903: Súc thế
1900. Chương 1904: Quy Nhất (1)
1901. Chương 1905: Quy Nhất (2)
1902. Chương 1906: Đánh chìm Bắc Đẩu Đại Vực (1)
1903. Chương 1907: Đánh chìm Bắc Đẩu Đại Vực (2)
1904. Chương 1908: Bắc Đẩu lão tổ tuyệt vọng
1905. Chương 1909: Chiến với sinh linh khủng bố (1)
1906. Chương 1910: Chiến với sinh linh khủng bố (2)
1907. Chương 1911: Cuộc chiến Viêm Hoàng (1)
1908. Chương 1912: Cuộc chiến Viêm Hoàng (2)
1909. Chương 1913: Hiện thân ra tay
1910. Chương 1914: Năng lực của Cự Đầu (1)
1911. Chương 1915: Năng lực của Cự Đầu (2)
1912. Chương 1916: Tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực (1)
1913. Chương 1917: Tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực (2)
1914. Chương 1918: Nhân gian năm tháng vô tình (1)
1915. Chương 1919: Nhân gian năm tháng vô tinh (2)
1916. Chương 1920: Nhất niệm sinh (1)
1917. Chương 1921: Nhất niệm sinh (2)
1918. Chương 1922: Người thân, bạn bè tái sinh
1919. Chương 1923: Gặp lại cố nhân (1)
1920. Chương 1924: Gặp lại cố nhân (2)
1921. Chương 1925: Hành trình vô tận (1)
1922. Chương 1926: Hành trình vô tận (2)
1923. Chương 1927: Tiếng trống vang chiến trường viễn cổ
1924. Chương 1928: . Cửu U cổ tộc (1)
1925. Chương 1929: . Cửu U cổ tộc (2)
1926. Chương 1930: Trảm Cửu U Thánh chủ (1)
1927. Chương 1931: Trảm Cửu U Thánh chủ (2)
1928. Chương 1932: Mục tiêu tiếp theo
1929. Chương 1933: Thiên Giới Hải vô biên (1)
1930. Chương 1934: Thiên Giới Hải vô biên (2)
1931. Chương 1935: Tinh Quang Sát (1)
1932. Chương 1936: Tinh Quang Sát (2)
1933. Chương 1937: Cự đầu xuất thủ (1)
1934. Chương 1938: Cự đầu xuất thủ (2)
1935. Chương 1939: Hắn sẽ không chết
1936. Chương 1940: Hắc Ngư lão tổ (1)
1937. Chương 1941: Hắc Ngư lão tổ (2)
1938. Chương 1942: Linh Thông thượng nhân (1)
1939. Chương 1943: Linh Thông thượng nhân (2)
1940. Chương 1944: Không phải đồ Của ta, ta không cần!
1941. Chương 1945: Giới Hải đạo tông (1)
1942. Chương 1946: Giới Hải đạo tông (2)
1943. Chương 1947: Gặp nguy (1)
1944. Chương 1948: Gặp nguy (2)
1945. Chương 1949: Đinh ba Hải thần (1)
1946. Chương 1950: Đinh ba Hải thần (2)
1947. Chương 1951: Ta không phải họ Sở
1948. Chương 1952: Giá lâm (1)
1949. Chương 1953: Giá lâm (2)
1950. Chương 1954: Giới Hải Đạo Tông cúi đầu
1951. Chương 1955: Côn Đại Thánh (1)
1952. Chương 1956: Côn Đại Thánh (2)
1953. Chương 1957: Chi bằng đánh một trận (1)
1954. Chương 1958: Chi bằng đánh một trận (2)
1955. Chương 1959: Hiên Tùng thoái vị (1)
1956. Chương 1960: Hiên Tùng thoái vị (2)
1957. Chương 1961: Niềm vui bất ngờ (1)
1958. Chương 1962: Niềm vui bất ngờ (2)
1959. Chương 1963: Cố nhân
1960. Chương 1964: Giấu Cơ Thanh Vũ (1)
1961. Chương 1965: Giấu Cơ Thanh Vũ (2)
1962. Chương 1966: Quy tắc khác biệt? (1)
1963. Chương 1967: Quy tắc khác biệt? (2)
1964. Chương 1968: Đời người có mấy niềm vui bất ngờ!
1965. Chương 1969: Còn có nhiều niềm vui bất ngờ hơn nữa! (1)
1966. Chương 1970: Còn có nhiều niềm vui bất ngờ hơn nữa! (2)
1967. Chương 1971: Đại Thánh giá lâm (1)
1968. Chương 1972: Đại Thánh giá lâm (2)
1969. Chương 1973: Lễ vật
1970. Chương 1974: Bí mật của hầu tử
1971. Chương 1975: Kẻ phá rối (1)
1972.