Kiếm Phá Thương Khung

  • Ngày đăng :
  • 2019-06-05 00:29:58
  • Tình trạng :
  • Đang cập nhật
  • Views :
  • 342,906

Danh sách chương Đọc truyện


Thanh Phong là người địa cầu nhưng bị bệnh mà hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Thanh Phong lại phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Tại Thiên Không Đại lục rộng lớ này, cường giả lớp lớp tung hoành đầy sát khí. Muốn tồn tại ở nơi này, tất cả đều dựa vào thực lực.

Danh sách chương (101):

1. Chương 1: Kỳ nhân phế vật
2. Chương 2
3. Chương 3: Chữa thương
4. Chương 4: Binh khí phường
5. Chương 5: Kiếm gỗ thanh phong
6. Chương 6: Luyện kiếm ngoại thành
7. Chương 7: Thần thức
8. Chương 8: Ý nghĩ kinh nhân
9. Chương 9: Tiểu sắc lang, Không cho sống tốt
10. Chương 10: Thất bại gang tấc, thành công gian trường
11. Chương 11: Giả linh đài
12. Chương 12: Tìm kiếm Hoa Phong
13. Chương 13: Hoa Nhi trở về
14. Chương 14: Ngũ phương thiên địa. Đại đạo sơ thành
15. Chương 15: Ngũ phương thiên địa. Đại đạo sơ thành(2)
16. Chương 16: Ngũ phương thiên địa. Đại đạo sơ thành(3)
17. Chương 17: Trở về. Không làm hoa trong kính
18. Chương 18: Khảo hạch Thanh Vân tông
19. Chương 19: Bắt đầu khảo hạch (1)
20. Chương 20: Bắt đầu khảo hạch (2)
21. Chương 21: Vượt qua khảo hạch
22. Chương 22: Vượt qua khảo hạch(2)
23. Chương 23: Vượt qua khảo hạch(3)
24. Chương 24: Không người tiễn biệt
25. Chương 25: Thanh Vân tông. Hệ thống tu luyện
26. Chương 26: Trắng trợn uy hiếp
27. Chương 27: Quá vô sỉ rồi
28. Chương 28: Bắt đầu tu luyện
29. Chương 29: Cảnh giới thứ hai thiên địa quyết
30. Chương 30: Nội ngoại chân khí
31. Chương 31: Tam biến kiếm pháp
32. Chương 32: Làm sao có thể
33. Chương 33: Không thể nhẫn nhịn
34. Chương 34: Không thể nhẫn nhịn (2)
35. Chương 35: Chỉ dựa vào lũ rác rưởi các ngươi
36. Chương 36: Trận chiến đầu tiên
37. Chương 37: Tam biến hiện thế, khí tuyệt thân vong
38. Chương 38: Kinh thế hãi tục
39. Chương 39: Ngươi! ngươi! ngươi! cả ngươi nữa! cút!
40. Chương 40: Thanh thiên kiếm pháp
41. Chương 41: Kinh sợ toàn trường
42. Chương 42: Cao nhân phương nào
43. Chương 43: Quá tài nên bệnh
44. Chương 44: Độ khó mười năm không ai dám đụng
45. Chương 45: Lưỡng bại câu thương
46. Chương 46: Kim sa trại
47. Chương 47: Vào bước đường cùng
48. Chương 48: Mộ binh mật địa, chào người hữu duyên
49. Chương 49: Lai lịch mật địa
50. Chương 50: Luyện thể kỳ
51. Chương 51: Thanh Phong vô sỉ
52. Chương 52: Đại đạo vô thượng, thiên địa ý
53. Chương 53: Phía đông đại lục
54. Chương 54: Chuẩn bị khởi hành
55. Chương 55: Thiên địa quyết tầng ba
56. Chương 56: Tranh thiên đạo
57. Chương 57: Lại gặp sơn tặc
58. Chương 58: Hổ lâm bệnh
59. Chương 59: Lại bỏ chạy
60. Chương 60: Trận chiến nguy hiểm
61. Chương 61: Này còn là người sao
62. Chương 62: Hàn tiên tử
63. Chương 63: Thập đại thiên tài
64. Chương 64: Luyện Mạch kỳ (thượng)
65. Chương 65: Luyện Mạch kỳ (trung)
66. Chương 66: Luyện Mạch kỳ (hạ)
67. Chương 67: Vật bảo mệnh của Hàn Băng Linh
68. Chương 68: Trận chiến rắn đen
69. Chương 69: Một quyền đập chết
70. Chương 70: Trữ vật giới chỉ
71. Chương 71: Tao ngộ Hàn Băng Linh
72. Chương 72: Hứa Du
73. Chương 73: Địch nhân rất mạnh
74. Chương 74: Đảo lộn lý thuyết lẫn thực tế
75. Chương 75: Kích sát thiên tài
76. Chương 76: Lam Thánh Quả
77. Chương 77: Chiến man ngưu
78. Chương 78: Thiên địa quyết phát rồ, dẫn đến tai họa kỷ nguyên
79. Chương 79: Thánh Quả tới tay, Toàn bộ truy sát
80. Chương 80: Ba câu hỏi. Thánh quả hại người
81. Chương 81: Vận cứt chó
82. Chương 82: Đại lý tam sinh. Ai mới là phế vật
83. Chương 83: Bái sư
84. Chương 84: Triệu Ngọc Hân
85. Chương 85: Ngươi không phải nhân loại
86. Chương 86: Linh thạch khủng bố
87. Chương 87: Thiên Địa Kỳ Thư
88. Chương 88: Kinh nghiệm cũng là một phần thực lực
89. Chương 89: Không có linh thạch
90. Chương 90: Tại lối vào mật địa
91. Chương 91: Tiếp vào mật địa
92. Chương 92: Ngươi chính là kẻ nghịch đạo trời
93. Chương 93: Thiên địa mà biết sợ sao
94. Chương 94: Hoa Phong liều mạng. Một vạn năm
95. Chương 95: Phong Linh Tông
96. Chương 96: Một nửa công pháp biến mất
97. Chương 97: Làm lại từ đầu
98. Chương 98: Vong ân bội nghĩa
99. Chương 99: Ta và ngươi liền không đội trời chung
100. Chương 100: Phong Linh Toàn Thư
101. Chương 101: Cảnh giới kiếm đạo. Ngũ đại kiếm ý